Alle berichten van communicatie

Landelijke bijeenkomst: actieplannen & interne structuur

De locatie is Jollemanhof 11 in Amsterdam (20 minuten lopen of 11 minuten met tram 26 vanaf Amsterdam Centraal), scroll naar beneden voor de agenda. Download de binnengekomen actievoorstellen hier.

Sinds de eerste landelijke actieconferentie van Code Rood in november 2016 hebben we in korte tijd een sterke organisatie van onderop gebouwd. Met het opzetten van twee historische blokkades en actiekampen in Amsterdam en Groningen en drie grote mobilisaties vanuit Nederland naar Ende Gelände in Duitsland hebben honderden nieuwe mensen ervaring opgedaan met burgerlijke ongehoorzaamheid en is het concept van openlijk aangekondigde massablokkades tegen de fossiele brandstoffenindustrie ook in de Nederlandse klimaatbeweging succesvol geïntroduceerd.

Foto Pierre Crom

De laatste maanden hebben we met een reeks discussies op lokaal niveau en landelijk niveau de tijd genomen voor een evaluatie van zowel de interne structuren als de externe doelen en strategie van Code Rood, op basis van deze ervaringen van de afgelopen twee en een half jaar, maar ook met aandacht voor zowel actuele politieke ontwikkelingen als recente ontwikkelingen binnen de bredere klimaatbeweging.

Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart willen we voortborduren op deze discussies en staan de volgende onderwerpen op de agenda:
➡️ Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
➡️ Gesprek over privilege & intersectionaliteit
➡️ Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en indien mogelijk in gang zetten.
➡️ Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen

De opzet van deze actieconferentie is dus om aan de ene kant tijd te nemen voor discussie over ‘interne’ kwesties en aan de andere kant besluiten te nemen voor Code Rood 2019. Daarbij zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dat we naar besluitvorming toewerken maar het is nog afwachten of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, omdat het een complexe discussie is en daarnaast omdat beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.

Voor iedereen is er de mogelijkheid om voor 1 maart voorstellen voor Code Rood in 2019 in te dienen, zodat we op de landelijke bijeenkomst op 16 maart een goed voorbereide discussie kunnen voeren. Voor deze voorstellen is een “raamwerk” opgesteld, dat een aantal richtlijnen geeft voor de voorstellen en uitleg over hoe we die gaan behandelen. Dit ‘Raamwerk Code Rood 2019’ is samen met een toelichting op de Code Rood website te vinden. Dus… heb je een goed idee voor wat Code Rood kan gaan doen dit jaar, schrijf ook een voorstel!

Programma AC

10.00 – 10.30  Intro to Code Rood voor nieuwe mensen
10.30 – 10.50  Algemene Introductie en Agenda
10.50 – 11.20  Wat is Code Rood’s werkstructuur en besluit model
11.20 – 11.35  Pauze
11.35 – 12.45  Presentatie Safer Space Policy
12.45 – 13.45  **Lunch**
13.45- 15.45 Presentatie Actie voorstellen

  • per voorstel 2 minuten elevator pitch 13.45 – 14.45
  • Actiemarkt! Vrij bewegen en discussieren van de voorstellen op een soort farmers market 14.45 – 15.30

15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.15 Plenair voorstellen bespreken, voorstellen van de kleinere projecten starten
16.15 – 17.00 Fish bowl discussie over de grotere voorstellen
17.00 – 17:15 Pauze
17.15 – 17.30 Snelle spectrumlijnen
17.30 – 18.00 Meet & Greet Werkgroepen
18.00 Afsluiting

Helaas is er toch geen avondeten.

PERSBERICHT – Journalist overleden bij ontruiming Hambach bos – vanavond solidariteitswake in Amsterdam en de Eemshaven

Amsterdam, 20 september 2018 – Bij de ontruiming van het Hambach bos in Duitsland is gisteren een persoon omgekomen als gevolg van een val van een loopbrug op 20 meter hoogte. Het slachtoffer verbleef al geruime tijd in het bos om als journalist verslag te doen van het verzet tegen de bruinkoolwinning. Vanavond organiseren Code Rood en GroenFront! een solidariteitswake ter nagedachtenis aan de overledene en ter ondersteuning van de activisten die het Hambach bos beschermen tegen de bruinkoolwinning. Dit zal plaats vinden om acht uur bij het Duitse consulaat in Amsterdam. Op hetzelfde tijdstip zal ook een groep samenkomen bij de RWE kolencentrale in de Eemshaven.

‘Wij zijn geschokt en zijn met onze gedachten bij de familie en vrienden van de overledene. Velen van ons zijn de afgelopen jaren in het prachtige Hambach bos geweest, of hebben meegeholpen bij acties tegen de allesvernietigende bruinkoolmijnen van RWE vlak over de Nederlandse grens.’ aldus Code Rood en GroenFront! in de oproep voor de solidariteitswake.

In het Hambach bos wonen al jarenlang natuur- en klimaatbeschermers, die met hun aanwezigheid de verdere uitbreiding van de gigantische bruinkoolmijn tegenhouden. Sinds afgelopen week is er een grootschalige ontruimingsoperatie aan de gang, waarbij 3500 agenten zijn ingezet tegen de 150 activisten. De activisten worden gesteund door duizenden mensen door middel van support-demonstraties en zitblokkades in en om het bos. Een petitie tegen de kap van het bos en tegen de bruinkoolwinning is door 625.000 mensen ondertekend. Het is duidelijk dat het in deze tijd echt niet meer geoorloofd is een eeuwenoud bos te kappen om bruinkool te winnen. Bruinkool is de meest schadelijke fossiele brandstof die er is.

Bij de bosbezetting zijn ook Nederlandse klimaatbeschermers betrokken. Rik, uit Amsterdam, is in Hambach en vertelt: ‘De mensen hier zijn gisteren een vriend verloren. Dat is verschrikkelijk. Maar het verzet tegen de kap van het bos gaat onverminderd door. Er worden doorlopend nieuwe blokkades en hutten gebouwd en steeds nieuwe mensen sluiten zich bij het protest aan. We geven niet op.’

Bij de wake zullen kaarsen worden gebrand en bloemen, takken en twijgen neergelegd. De aanwezigen doen een oproep aan de Duitse regering en RWE om de ontruimingsoperatie definitief te staken. Ook wordt stilgestaan bij de strijd van activisten wereldwijd die onder vaak gevaarlijke en moeilijke omstandigheden waardevolle gebieden beschermen.

Over Code Rood
Code Rood is een burgerinitiatief van mensen die zich verzetten tegen de macht en destructie van de fossiele industrie. In juni 2017 heeft Code Rood succesvol de Amsterdamse kolenoverslag geblokkeerd met meer dan 350 mensen. Dit jaar heeft Code Rood in Groningen een groot actiekamp georganiseerd met workshops, lezingen en trainingen en van 28 tot 30 augustus met 700 mensen het NAM tankenpark in Farmsum geblokkeerd. Eind oktober zal Code Rood deelnemen aan de bezetting van Duitse bruinkoolmijnen, georganiseerd door het Duitse klimaatnetwerk Ende Gelande. Kijk op de website voor meer informatie over Code Rood.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

De wake vindt vanavond plaats om 20.00 uur bij het Duitse consulaat in Amsterdam, Honthorststraat 36-38. U bent van harte welkom. De volledige oproep van Code Rood en GroenFront! is hier te lezen.

Een verklaring van de bosbezetters (in het Duits) is hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail of telefonisch met Hanneke (06-16248201, Amsterdam) en Rik (Hambach, Duitsland).

Volg Code Rood en #HambiBleibt op Twitter voor de laatste updates.

PERSBERICHT – Zitblokkade van NAM tankenpark bij Delfzijl beëindigd: “Groot succes!”

Leermens, 30 augustus 2018 – Om 13 uur is de zitblokkade van het NAM tankenpark bij Delfzijl beëindigd. Actievoerders hebben de toegang tot het NAM terrein 50 uur afgesloten. Aan de massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid deden ruim zevenhonderd mensen mee. De beweging Code Rood spreekt van een “groot succes”.


“Wij hebben laten zien dat wij zelf het heft in eigen hand nemen als de overheid faalt om haar inwoners en de planeet te beschermen. We gaan nu onze energie richten op het versterken van deze groeiende beweging en volgende acties. De zitblokkade was een groot succes!” zegt Maarten, woordvoerder van Code Rood.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

Foto’s van het actiekamp, de tocht naar Delfzijl en de zitblokkade zijn rechtenvrij beschikbaar op de Flickr pagina van Code Rood. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Volg ook Code Rood op Twitter voor de laatste updates en met #CodeRood.

PERSBERICHT – Zitblokkade tegen de gaswinning in Groningen nu langer dan 48 uur

Farmsum, 30 augustus 2018 – Sinds afgelopen dinsdagochtend zijn meer dan 700 mensen in verzet gekomen tegen de gaswinning in Groningen. De beweging Code Rood heeft nu meer dan 48 uur het NAM tankenpark in Farmsum (bij Delfzijl) geblokkeerd. De groep ontregelt zo de gaswinning door de NAM. Op dit moment wordt besproken of de blokkade nog langer voortgezet wordt. Met name Groningers, die directe schade ondervinden van de gaswinning, zijn strijdvaardig om de blokkade voort te zetten.


“Duizenden mensen zijn niet meer veilig in hun eigen huis door de gaswinning in Groningen. De veiligheid van mensen in Groningen en stoppen van klimaatdestructie is ondergeschikt aan winst voor de NAM, Shell en Exxon. Als de overheid dit laat gebeuren, dan nemen wij nu het heft in eigen hand!” zegt Maarten, woordvoerder van Code Rood.

De Code Rood deelnemers hebben zich grondig voorbereid op een veilig en effectief verloop van de zitblokkade. Vooraf hebben zij actietrainingen gevolgd. Ook is een actieconsensus opgesteld waarin staat wat de deelnemers wel en niet doen. Zo staat in dit document dat actievoerders zich “kalm en beheerst zullen gedragen tijdens de actie” en dat “de actie niet is gericht tegen werknemers of de politie”. De afgelopen dagen is de groep meerdere malen geconfronteerd met politie-wapenstokken en zijn verschillende actievoerders gewond geraakt. Er is geen geweld gebruikt richting agenten. Naar aanleiding van het politie optreden gisteravond, heeft de politie laten weten dat de wapenstok niet had mogen worden ingezet en dat er sprake was van een miscommunicatie.

“Wij hebben de kracht van een massabeweging laten zien. Wij hebben ons niet laten provoceren door het geweld van de politie. We hebben de gewonden opgevangen en gezorgd dat ze zorg en steun kregen. De sfeer binnen de groep blijft kalm en we voelen ons sterk. Wij vormen een krachtige tegenmacht tegen de destructie van de NAM, Shell en Exxon en de macht van de overheid” zegt Hanneke, woordvoerder van Code Rood.

De actie in Groningen wordt gesteund door internationale klimaatactivisten. Zij geven aan dat de problemen in Groningen geen uitzondering zijn. ‘Overal waar fossiele brandstoffen worden gewonnen zie je dat mens, milieu en klimaat van ondergeschikt belang is. Er is veel internationale solidariteit. Samenwerking is extreem belangrijk om verschil te kunnen maken. Ondanks dat er al jaren wordt gesproken over het afbouwen van fossiele brandstoffen gaat de winning onverminderd verder en wordt het klimaatvraagstuk met de dag ernstiger. Dat is de reden dat we nu zelf onze lichamen inzetten om de fossiele industrie te stoppen.’

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

Foto’s van het actiekamp, de tocht naar Delfzijl en de zitblokkade zijn rechtenvrij beschikbaar op de Flickr pagina van Code Rood. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden. Video beelden van de zitblokkade zijn hier te downloaden en kunnen rechtenvrij gebruikt worden.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Op de Facebook pagina van Code Rood is een live-stream van de actie te volgen.

Volg ook Code Rood op Twitter voor de laatste updates en met #CodeRood.

PERSBERICHT MET FOTO & VIDEO – Massale zitblokkade tegen de gaswinning bij NAM tankenpark in Delfzijl 

Delfzijl, 28 augustus 2018 –  Meer dan 700 mensen hebben sinds vanochtend 11.00 uur de toegang tot het NAM tankenpark in Delfzijl (bij Farmsum) afgesloten. Hierdoor is het transport van tankwagens met giftig aardgascondensaat gestopt. Met deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid eist de beweging Code Rood het sluiten van de gaskraan en een rechtvaardige schade-afhandeling. 


“De NAM, Shell en Exxon maken Groningen en het klimaat kapot. En de overheid laat het gebeuren dat deze bedrijven met miljarden winst weg komen. Als bedrijven en politici geen verantwoordelijkheid nemen, dan is het nu aan ons om gas in de grond te houden. Wij willen een wereld waar winst niet ten koste gaat voor Groningen en het klimaat!” zegt Maarten, woordvoerder van Code Rood.

De honderden mensen op de barricades bereiden zich voor om ’s nachts de blokkade door te zetten. Tentzeilen worden opgehangen om de actievoerders beschutting te bieden. Er wordt gezongen en Groningers steken de groep een hart onder de riem met motiverende speeches. De groep bestaat uit mensen uit binnen- en buitenland die samen met mensen uit Groningen de handen ineen hebben geslagen om zo het bestaande verzet tegen de gaswinning te versterken.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

Download link video’s: https://we.tl/t-GUJRL3VoMh (rechtenvrij te gebruiken)

Download link foto’s: https://flic.kr/s/aHsmqZ6ifS (rechtenvrij te gebruiken, o.v.v. naam van fotograaf)

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Op de Facebook pagina van Code Rood is een live-stream van de actie te volgen.

Volg ook Code Rood op Twitter voor de laatste updates en met #CodeRood.

PERSBERICHT – Massale zitblokkade tegen de gaswinning in Groningen: meer dan 700 mensen blokkeren NAM tankenpark bij Delfzijl

Delfzijl, 28 augustus 2018 – Ruim 700 mensen blokkeren de ingang van het NAM tankenpark in Delfzijl (bij Farmsum) waar giftig aardgascondensaat wordt opgeslagen. Met hun lichamen blokkeren ze de toegang waardoor vrachtwagens het terrein niet meer kunnen bereiken en de gaswinning ontregeld raakt. De actie wordt georganiseerd door Code Rood, een beweging die burgerlijke ongehoorzaamheid inzet tegen de fossiele brandstoffen industrie.


De demonstranten zijn vanmorgen te voet, per fiets, bus, boot en met de trein gekomen in verschillende groepen. Ze hebben zich de afgelopen dagen voorbereid in een actiekamp in Leermens, zo’n 12 km van het tankenpark. De politie is massaal aanwezig in de regio. De sfeer onder de actievoerders is goed. De actievoerders vieren de succesvolle blokkade door te zingen en muziek te maken.

‘Dit massale protest laat zien hoe urgent de situatie is in Groningen. Ondanks de mooie woorden van minister Wiebes blijft het aardbevingsgevaar onverminderd hoog en is de schade-afhandeling nog steeds niet goed geregeld. Hier trekken mensen de grens.’ Zegt Hanneke, woordvoerder van Code Rood. ‘De aanhoudende problemen in Groningen zijn een voorbeeld van hoe fossiele bedrijven zoals Shell overal ter wereld opereren. Ze hebben enkel oog voor snelle winsten en daar worden hele gebieden voor opgeofferd. Verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Ook niet voor het veroorzaken en verergeren van klimaatverandering.’    

Aan de blokkade doen ook veel deelnemers mee van buiten Groningen en zelfs uit het buitenland, die solidair zijn met de Groningers. Zij willen met de massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid de mensen in Groningen steunen die zich al jaren succesvol inzetten tegen de gaswinning door de NAM, Shell en Exxon.

‘Wij eisen het einde van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. We kunnen het ons niet veroorloven om de transitie naar een fossielvrije samenleving nog langer te vertragen. Gas is geen transitiebrandstof. Klimaatverandering kent geen grenzen. Politiek en bedrijven handelen veel te langzaam. Het is nu of nooit!’ zegt woordvoerder Maarten.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

Foto’s van het actiekamp, de tocht naar Delfzijl en de zitblokkade zijn rechtenvrij beschikbaar op de Flickr pagina van Code Rood. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden. Video beelden van de zitblokkade zullen vanmiddag beschikbaar komen.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Op de Facebook pagina van Code Rood is een live-stream van de actie te volgen.

Volg ook Code Rood op Twitter voor de laatste updates en met #CodeRood.

PERSBERICHT – Morgen grootste zitblokkade ooit tegen gaswinning in Groningen

Leermens, 27 augustus 2018 – In Leermens, in het hart van het aardbevingsgebied in Groningen, maken meer dan 600 mensen uit binnen- en buitenland zich op voor een massale zitblokkade. De menselijke blokkade zal de toegang tot het tankenpark van de NAM in Delfzijl (Farmsum) versperren waardoor vrachtwagens met giftig aardgascondensaat niet verder kunnen rijden. De meeste actievoerders zijn al sinds dit weekend aanwezig op een voor de gelegenheid opgezet actiekamp. Code Rood, die de actie organiseert, spreekt van een buitengewoon hoge opkomst.


In de omgeving van het actiekamp is ook de politie massaal op de been. Lokale Groningers vertellen dat ze nog nooit zoveel politie in de regio hebben gezien. ‘Veel mensen die bij het kamp aankomen of vertrekken wordt gevraagd zich te identificeren’, vertelt een omwonende. ‘Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt, maar het is hoog tijd dat we in actie komen tegen het gas. Ik vind het geweldig.’

De actie heeft niet alleen deelnemers getrokken die direct de gevolgen van de aardbevingen in Groningen ervaren. Mensen uit heel Nederland, België, Engeland, Duitsland, Denemarken en Zweden zijn naar Leermens gekomen om het lokale verzet te steunen. 

‘De problemen rondom de gaswinning in Groningen zijn niet alleen een lokaal probleem, maar maken onderdeel uit van de destructie die Shell, Exxon en andere fossiele bedrijven overal ter wereld veroorzaken. Hele gebieden worden opgeofferd voor de winning van fossiele brandstoffen. Hetzelfde geldt voor het veroorzaken en verergeren van klimaatverandering.’ zegt Maarten, woordvoerder van Code Rood.

De zitblokkade bij het NAM tankenpark gaat morgen van start. De deelnemers zullen ‘s ochtends in verschillende groepen vertrekken uit Leermens. Zij zijn er op voorbereid ook ’s nachts te kunnen blijven. Het is niet bekend hoe lang de actie gaat duren.

‘Wij willen de blokkade zo lang mogelijk volhouden. Als de vrachtwagens van de NAM het terrein niet op kunnen dan wordt de bedrijfsvoering van de NAM ernstig ontregeld. Dat is ons doel. We laten ons niet zomaar tegenhouden.’ aldus woordvoerder Hanneke.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie
U bent van harte welkom op het kamp in Leermens en bij de zitblokkade om verslag te leggen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u deelnemers kunt interviewen over de actie en hun motivatie om mee te doen. Het is ook mogelijk om deelnemers te volgen tijdens de actie. Neem telefonische contact op over de vertrektijd vanuit het kamp in Leermens.

In deze briefing vindt u alle noodzakelijke informatie voor journalisten die bij de actie en/of het kamp aanwezig willen zijn.

Op maandag 27 augustus zal om 14.30 uur een publieke actietraining in het kamp plaatsvinden waar pers aanwezig bij kan zijn. Hier kunt u zien hoe deelnemers zich voorbereiden op de massale zitblokkade. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, stuur dan een mail naar coderood-mecom@riseup.net.

Foto’s van het actiekamp zijn rechtenvrij beschikbaar op de Flickr pagina van Code Rood.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Volg Code Rood op Twitter voor de laatste updates met #CodeRood.

Vierhonderd mensen op het kamp & ID surveillance door de politie

De sfeer zit er goed in op het kamp! Vandaag was een inspirerende dag vol workshops, panel discussies en lezingen. En nog altijd arriveren nieuwe mensen op het kamp. Vanavond zijn er naar schatting maar liefst 400 mensen op het kamp. WOW!

Ondertussen is vandaag gebleken dat waar de autoriteiten enkele dagen gelden nog lieten weten ons democratisch recht op protest te respecteren, ze er in de praktijk een andere strategie op los te laten. Het is ons duidelijk geworden dat de politie een enorme surveillance operatie gestart is rondom het actiekamp. Er is enorm veel politie aanwezig in de regio, ook van buiten Groningen.

Ook worden mensen gefilmd en om ID bewijzen gevraagd die per fiets of trein onderweg zijn naar het actiekamp. Tot in België toe. Wij willen iedereen er op wijzen dat de politie om ID kan vragen, en dat mag je weigeren. Het sommeren van een ID kan alleen bij verdenking van een misdrijf. De politie heeft niet het recht om dat te doen voor mensen die gewoon naar het kamp gaan.

We hebben vernomen dat er tweemaal twee mensen zijn aangehouden voor het niet tonen van hun ID. We vragen mensen ons juridisch team te melden als ze last hebben van de politie, en we roepen de autoriteiten op om met deze operatie te stoppen.

Reactie van gemeentes laat zien: honderden mensen zijn niet te stoppen

Code Rood is begonnen! De afgelopen dagen hebben tientallen mensen geholpen het actiekamp om het kamp op te bouwen. De circustenten staan en er zijn zo’n 15 tenten voor workshops en trainingen. En de keuken heeft vanochtend een eerste en smakelijk ontbijt geserveerd. En ondertussen komen steeds meer mensen aan in het kamp.

In januari kondigde wij aan om met honderden mensen de NAM te blokkeren. Wij willen niet toekijken hoe de NAM, Shell en Exxon zo veel schade blijven aanrichten aan Groningen en het klimaat. Als de overheid dat laat gebeuren, dan is het aan ons om de gaswinning in Groningen te stoppen.

Gisteren hebben de gemeentes Delfzijl en Loppersum per brief gereageerd op onze plannen. Deze brief kan je hier lezen. In de brief staan een aantal ‘spelregels’ voor onze vooraf publiek aangekondigde burgerlijk ongehoorzame actie. Zo is een “blokkade van openbaren wegen uiteraard niet toegestaan” ook is een gebied aangewezen “waar de demonstratie [sic] kan plaatsvinden”.

Dit aangewezen gebied is toevallig precies voor de ingang van het NAM tankenpark in Farmsum, op de plek waar onze zitblokkade zal plaats vinden. Het is duidelijk dat de autoriteiten ook beseffen dat onze actie niet te stoppen is!

Het is leuk en aardig dat de overheid spelregels aan burgerlijke ongehoorzaamheid probeert op te leggen, maar het is vooral de hoogste tijd dat de overheid harde spelregels oplegt voor de NAM, Shell en Exxon. Er moet nu een einde komen aan de gaswinning, voor de toekomst van Groningen en het klimaat.

Wij gaan onze blokkade als gepland uitvoeren. Met zo veel mogelijk mensen dwingen wij vanaf 28 augustus af dat er geen tankauto het NAM tankenpark op kan. Dus sluit je aan, en kom naar het actiekamp in Leermens!