Alle berichten van fruitz

Bloc tegen Klimaat Racisme @Demo tegen Racisme

Datuum: Zaterdag 23 maart 2019

Tijd: 14:00-17:00

Locatie: Dam Square, Amsterdam

Code Rood en Climate Liberation Bloc doen een call out aan alle klimaat groepen en organisaties om gezamelijk het onderbelicht klimaat racisme te publiekelijk te erkennen en te verwerpen; een veel voorkomend probleem van onderdrukking is dat het onzichtbaar wordt gemaakt en in Nederland is er nog maar nauwelijks taal om verschillende racistische praktijken te duiden zoals racisme in milieubeleid.

Met onze aanwezigheid verbinden we onze strijd voor klimaat rechtvaardigheid aan de grote strijd tegen racisme in al haar vormen.

Wat is Klimaat Racisme? Klimaat Racisme verwijst naar:
A: Het Westen heeft historisch het meest vervuilt en zich aan vervuilende industrie verrijkt. Maar wil nu de rekening doorschuiven naar ‘iedereen’ en dan vooral de kleinverbruikers niet de grote boosdoeners. Dit beleid gaatover de rug van het Globale Zuiden.
B: De meeste klimaat migranten die huis en haard verliezen komen uit Globale Zuiden. Er ontbreekt een adequate internationale respons aan zorg.
C: Bij klimaatrampen zien we dat (witte) rijken snel hulp krijgen en grotendeels mensen van kleur gecriminaliseerd worden en het leger op hun wordt afgestuurd dat ze maar geen winkels plunderen (St Maarten, New Orleans zij daar markante voorbeelden van).

Voor verdieping zetten we de komende tijd een paar uitingen van klimaat racisme op een rijtje om ons gezamelijk gesprek over klimaat racisme op scherp te zetten en uit te nodigen tot dialoog.

AANLEIDING JAARLIJKSE DEMONSTRATIE RONDOM 21 MAART: De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.
In Nederland organiseert Comite 21 maart elk jaar een demonstratie om mensen samen te brengen te protesteren tegen huidige racisme en discriminatie in Nederland.

Vanuit klimaat beweging willen we van ons laten horen aangezien huidig klimaat beleid gestoeld is op (post)koloniaal beleid waarin de grootste vervuilers nog steeds subsidie ontvangen terwijl mensen in globale zuiden en zo ook armen & gemarginaliseerden (veelal mensen van kleur) nu de grootste verliezen leiden door verlies van leefgebied, gezondheidsproblemen door vervuiling en gebrek aan vangnet na klimaatrampen.

Meer info over de hoofd organisatie achter deze demo: http://21maartcomite.nl/

Code Rood nationale bijeenkomst: Strategie & Visie

Datum: 2 februari 2019

Tijd: 10.00-18.00

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht

De CO2 concentratie en globale temperaturen blijven sneller stijgen dan ooit te voren in de mensen geschiedenis. Code Rood nodigt je uit voor een landelijke bijeenkomst op 2 februari om te bespreken wat de volgende stappen voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid voor klimaatgerechtigheid en tegen de fossiele brandstoffenindustrie in Nederland zullen zijn. Tijdens deze vergaderingen zullen we terugkoppelen wat de uitkomsten van de lokale, gedecentralizeerde, meetups waren (Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Leiden – Nijmegen).

Dit is een moment om te reflecteren op de politiek en strategie van Code Rood en diens positie in de klimaatbeweging. Ook zullen we duidelijkheid en overeenstemming vinden over hoe we het best onze energie kunnen investeren het aankomende jaar. De vergadering zal een platform zijn voor collectieve analyse, discussie en zal cruciale input voor de actieconferentie leveren die georganiseerd word in maart, alwaar de beslissingen gemaakt zullen worden voor de pannen van Code Rood in 2019.

Heb je meegedaan in 1 van de lokale meetups en wil je meer betrokken raken? Wil je beter begrijpen hoe Code Rood structuur werkt? Heb je meegedaan aan klimaatactie en wil je nu bijdragen aan het gevecht tegen de fossiele brandstoffenindustrie? Kom dan hier naar toe!

Omdat we weten dat ‘normale mensen’ zoals ons door blijven gaan met het bouwen van de beweging. Politici en multi-national vervuilers zullen het klimaat niet beschermen voor ons, onafhankelijk van wat hun greenwashing propaganda ons probeert wijs te maken. In het aanzien van klimaatchaos is onze hoop grassroots organizing!

Programma:

10.00-10.30 Inloop
10.30-11.00 Opening
11.00-11.15 Report back van lokale meet-ups
11.15-12.00 Tijdlijn externe ontwikkelingen/kansen
12.00-12.30 PAUZE
12.30-14.00 Opsplitsen in groepjes
 • 1) Analyse van Code Rood & Nederlandse klimaatbeweging
 • 2) Visie & strategie
 • 3) Organisatie & tactieken
14.00-14.45 LUNCH
14.45-16.15 Terugkoppeling, vragen & discussie: “Wat moet Code Rood doen dit jaar, en volgens welk formaat?”
16.15-16.45 PAUZE
16.45-17.45 Werkgroepen vormen om voorstellen voor de volgende AC te maken
17.45-18.00 Sluiting
18.00-18.30 Collectief opruimen

Twee jaar Code Rood: en nu? – Oproep voor decentrale bijeenkomsten

Sinds het begin van Code Rood hebben we als beweging grote successen geboekt en veel geleerd. Wie had gedacht dat we van een idee eind 2016 zouden groeien tot een actie in de Amsterdamse haven met 350 deelnemers in 2017, en een blokkade in Groningen met meer dan 700 deelnemers afgelopen zomer?
En nu? 
Tijdens het kamp in augustus en in een openbare bijeenkomst in september hebben we de actie en het proces daarnaartoe geëvalueerd.
Uit het evaluatieproces is gebleken dat er veel verschillende wensen en ideeën zijn over de toekomst van Code Rood. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen heel goed gegaan, maar er zijn ook dingen waar we nog veel kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om na al deze ervaringen tijd te nemen om te reflecteren op wat we hebben geleerd in twee jaar Code Rood, en waar we heen willen. Dat zouden we in klein verband kunnen beslissen, maar dat past niet bij ons vertrouwen in niet-hierarchische, horizontale manieren van organiseren! 
Wat
Daarom willen we mensen uitnodigen om decentrale (dat betekent kleine, niet alleen door ons georganiseerde) bijeenkomsten te organiseren over het functioneren van Code Rood als organisatie en over de toekomst van Code Rood. Er zijn al mensen die lokale bijeenkomsten willen organiseren in Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Nijmegen.  Naast lokale bijeenkomsten kan de input van thematische groepen ook zeer waardevol zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een women’s council.
Om te zorgen dat de verschillende groepen ideeën bespreken die enigszins overeenkomen hebben wij een vragenlijst gemaakt die je als leidraad kan gebruiken tijdens de bijeenkomst. Verder kan je nog doelen aan het eind van het document onze doelen vinden die een leidraad kunnen zijn voor jullie meet-up.
We willen alle decentrale groepen uitnodigen om hun ideeën en reflecties te delen tijdens een landelijke dag op 2 februari. In maart komen we weer samen om concrete besluiten en vervolgstappen te bepalen.
Wie
Iedereen die op enige manier bij Code Rood betrokken was of is (en bijvoorbeeld mee heeft gedaan aan de actie, bij de organisatie, of mee heeft geholpen op het kamp, etc.). Het is wel handig als er minstens een persoon bij is die iets meer ervaring met de structuur van Code Rood heeft (bijv. iemand die op een actieconferentie is geweest). Als niemand die ervaring heeft kan je een mail sturen naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net met een ondersteunings verzoek.
Hoe
Sluit je aan bij een van de lokale bijeenkomsten die al georganiseerd worden. 
oorganiseer zelf een lokale/thematische bijeenkomst:
 • Nodig mensen uit met wie je over Code Rood wilt praten en prik samen een datum.
 • Onder aan dit pad kun je zien wie er in welke stad al deel neemt en wie je  eventueel kunt contacteren.
 • Reserveer een ruimte (of gebruik een privé ruimte).
 • Denk er over na of je een facilitator aan wilt wijzen die ervoor kan zorgen dat iedereen aan het woord komt.
 • Bespreek gezamenlijk deze vragenlijst. Zorg dat er iemand notulen maakt, en stuur deze na afloop naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net. Zorg dat er iemand is die wat er besproken is terug wil koppelen tijdens de bijeenkomst op 2 februari, en die eventueeltoelichting kan geven op jullie notulen.  
Vragenlijst
    
Interne organisatie 
 1. Is het duidelijk voor jullie hoe Code Rood georganiseerd is?
 2. Wat werkt er goed aan de organisatie vorm van Code Rood? En wat werkt er minder goed? 
    
Bewegingsopbouw
 1. Hoe kunnen we meer mensen bij de organisatie van Code Rood betrekken?
 2. Hoe kunnen we het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mee te gaan doen?
    
Toekomstplannen
 1. Willen we als Code Rood een actie organiseren in 2019? Zo ja, wordt dit weer een grote massa-actie zoals voorgaande jaren? Of organiseren we in 2019 meerdere decentrale acties (bijvoorbeeld een kleinere actie in Groningen, een in Amsterdam, een in Utrecht, etc.)? Wat zijn jullie ideeën voor de toekomst van Code Rood?
 2. Willen we als lokale groep een rol spelen binnen Code Rood? Zo ja, welke rol kunnen we decentraal spelen voor Code Rood? Wat voor hulp/ ondersteuning hebben we nodig?

Je hoeft meteen een heel plan te verzinnen- brainstormen en de gedachten dan een beetje ordenen is voldoende!

Strategie/visie
 1. Welke rol heeft Code Rood binnen de Nederlandse klimaatbeweging?
 2. Welke rol heeft Code Rood binnen de linkse/revolutionaire/antikapitalistische/anti- racistische/ … beweging?
 3. Wat is de relatie van Code Rood tot de lokale klimaatbeweging?
Overig
 1. Andere opmerkingen of ideeën: …
        
Doelen van de lokale meet-ups    
 • Duidelijk maken waar we als Code Rood heen willen en wat we in 2019 willen doen
 • in kleine groepen reflecteren op de evaluatie tot nu toe
 • de structuur en strategie van Code Rood in kleine groepen bespreken en input verzamelen
 • duidelijk mken wat mensen in verschillende regio’s rondom burgerlijke ongehoorzaamheid en de fossiele industrie willen gaan doen de komende tijd
Voor vragen kunnen jullie terecht bij coderood-mobilisatie@lists.riseup.net, daar kan je ook je notulen naar toe sturen.

Code Rood Evaluatie 2018

Geen velden gevonden.

*Registration Closed* Utrecht bus naar Code Rood camp

Do you want to shut down Europe’s largest gas field? Then don’t miss your chance to book an incredibly cheap from Utrecht to the Code Rood camp.
 
Departure date: 24th of August
Departure time in Utrecht: 17:00- Be on time!
Arrival camp: 20:30
To those who have reserved a seat we will send an email with the exact pick up location in the respective city.
Return date: 31st of August
Departure time: TBA
 
You have the option to either book a single ticket for the outbound or inbound ride or a return ticket. These are the prices:
Single ticket: 5€
Return ticket: 10€
 
*Important* your booking is only complete when you have transferred the 10€ to our bank account with the following bank details:
 
NL55 TRIO 0338 6023 80
t.n.v. Steungroep NVDA
 
Please write ‘CR Bus Utrecht+ Name’ in the reference, otherwise we won’t know that you have paid!
 
Looking forward to take you on this amazing adventure!

Actietraining Delfzijl 12 augustus

Als wij het niet zelf doen, draait de staat de gaskraan pas over 12 jaar dicht. Weer worden afspraken gebroken, weer moeten gedupeerden van de gasbevingen wachten. Nog steeds worden klimaatrechtvaardige oplossingen vooruit geschoven.

De noodzaak voor burgerlijke ongehoorzaamheid in Groningen wordt steeds duidelijker.   Code Rood organiseert daarom een training in strategische burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor iedereen die vindt dat het tijd is om een stap verder te gaan in de strijd tegen de plunderingen door NAM, Shell, Exxon en de staat.

De training is er voor iedereen die in actie wil komen. En speciaal voor iedereen die overweegt om op 28 augustus mee te doen aan de grote meerdaagse zitblokkade voor de deur van de NAM aardgas condensaat opslag in Delfzijl.

Burgerlijke ongehoorzaamheid doe je niet zomaar en elke dag. Daarom organiseren we samen met Stroomversnellers een training om goed voorbereid te zijn. En ook om mensen de kans te geven te ontdekken of ze mee willen doen op 28 augustus.

De training is geschikt voor verschillende ervaringsniveaus. Mensen met weinig of geen ervaring in burgerlijke ongehoorzaamheidsacties worden sterk aangeraden aan een actietraining deel te nemen. Deelnemers met meer ervaring zijn uitermate welkom om hun ervaringen te delen, nieuwe contacten te maken en hun vaardigheden op te frissen. Dus als je wilt mee doen aan de actie op 28 augustus, overweeg dan om een training te volgen – niet alleen voor jezelf, maar ook voor je mede-activisten!

Tijdens de training bereiden we ons voor op veilig blijven tijdens de actie, maar ook om effectief en efficiënt te handelen. Speciale aandacht zal uitgaan naar het uitleggen van veiligheidsrisico’s, groepsvorming, het vormen en de werking van ‘affiniteitsgroepen’ en het oefenen van specifieke actie-tactieken.

Voor de training moet je je inschrijven. Als er te weinig inschrijvingen zijn kan de training niet doorgaan. Er is een maximum aantal deelnemers, dus als je zeker wilt zijn van een plek, schrijf je dan z.s.m in! In de week voor de training plaatsvindt krijg je een email met details over de locatie en voorbereidingstips.

De training begint om 10 uur en eindigt om 18 uur. We verwachten dat je vanaf de start  mee kan doen. De kosten voor de deelname aan de training zijn 5-15€ (afhankelijk van hoeveel je kan bijdragen). Hiervan betalen we de lunch, koffie en thee en kunnen we een vergoeding aan Stroomversnellers geven.

Actietraining Amsterdam zondag 19 augustus

Als wij het niet zelf doen, draait de staat de gaskraan pas over 12 jaar dicht. Weer worden afspraken gebroken, weer moeten gedupeerden van de gasbevingen wachten. Nog steeds worden klimaatrechtvaardige oplossingen vooruit geschoven.

De noodzaak voor burgerlijke ongehoorzaamheid in Groningen wordt steeds duidelijker.   Code Rood organiseert daarom een training in strategische burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor iedereen die vindt dat het tijd is om een stap verder te gaan in de strijd tegen de plunderingen door NAM, Shell, Exxon en de staat.

De training is er voor iedereen die in actie wil komen. En speciaal voor iedereen die overweegt om op 28 augustus mee te doen aan de grote meerdaagse zitblokkade voor de deur van de NAM aardgas condensaat opslag in Delfzijl.

Burgerlijke ongehoorzaamheid doe je niet zomaar en elke dag. Daarom organiseren we samen met Stroomversnellers een training om goed voorbereid te zijn. En ook om mensen de kans te geven te ontdekken of ze mee willen doen op 28 augustus.

De training is geschikt voor verschillende ervaringsniveaus. Mensen met weinig of geen ervaring in burgerlijke ongehoorzaamheidsacties worden sterk aangeraden aan een actietraining deel te nemen. Deelnemers met meer ervaring zijn uitermate welkom om hun ervaringen te delen, nieuwe contacten te maken en hun vaardigheden op te frissen. Dus als je wilt mee doen aan de actie op 28 augustus, overweeg dan om een training te volgen – niet alleen voor jezelf, maar ook voor je mede-activisten!

Tijdens de training bereiden we ons voor op veilig blijven tijdens de actie, maar ook om effectief en efficiënt te handelen. Speciale aandacht zal uitgaan naar het uitleggen van veiligheidsrisico’s, groepsvorming, het vormen en de werking van ‘affiniteitsgroepen’ en het oefenen van specifieke actie-tactieken.

Voor de training moet je je inschrijven. Als er te weinig inschrijvingen zijn kan de training niet doorgaan. Er is een maximum aantal deelnemers, dus als je zeker wilt zijn van een plek, schrijf je dan z.s.m in! In de week voor de training plaatsvindt krijg je een email met details over de locatie en voorbereidingstips.

De training begint om 10 uur en eindigt om 18 uur. We verwachten dat je vanaf de start  mee kan doen. De kosten voor de deelname aan de training zijn 5-15€ (afhankelijk van hoeveel je kan bijdragen). Hiervan betalen we de lunch, koffie en thee en kunnen we een vergoeding aan Stroomversnellers geven.

Full-Registration Bus Amsterdam naar Code Rood actie + camp

Yes! Cheap tickets to go to the Code Rood action + camp! Do you want to shut down Europe’s largest gas field. Then don’t miss your chance to book an incredibly cheap from Amsterdam to the camp close to Groningen.
 
Total costs: 10€
Departure date: 25th of August
Departure time: 11.30am – Be on time!
Location: Amsterdam Sloterdijk Station
 
Return date: 31st of August
Departure time: TBC

 

*Important* your booking is only complete when you have transferred the 10€ to our bank account with the following bank details:
 
NL55 TRIO 0338 6023 80
t.n.v. Steungroep NVDA
 
Please write ‘Code Rood Bus+ Name’ in the reference, otherwise we won’t know that you have paid!
 
Looking forward to take you on this amazing adventure!