Categoriearchief: Uncategorized

Alles heeft een uitknop – speech Chihiro bij Earthstrike

Voor Code Rood sprak Chihiro 15 januari bij de wereldwijde demonstratie EarthStrike. Hieronder haar tekst.

Vraagje: Waarom creëert kapitalisme een wereldecologie van verval en catastrofe?

Zou het aan ons bewustzijn liggen?

  • Marinebiologe en schrijfster Rachel Carson deed al in de zestiger jaren de alarmbellen rinkelen voor een massa  bewustzijn voor milieubescherming.
  • Natuurkundige Svante Arhenius toonde in 1896 al wetenschappelijk het broeikaseffect aan en koppelde de verhoging van CO2 emissie aan opwarming.
  • Shawnee leider Tecumseh observeerde over de Europese kolonisten die een beleid van genocide uitrolde in de zogenaamde Nieuwe Wereld dat “het witte ras een monster is dat altijd honger heeft en wat het opeet is land

Beleid van ecocide is al heel lang opgemerkt. Eeuwenlang al is er bewustzijn en analyse over de verstoorde relatie tussen de heersende ideologie van groei en private winst aan de ene kant en aan de andere kant de erosie en verpaupering van publiek welzijn van land, water, lucht en andere zaken die tot Natuur werden gerekend. Inclusief de meerderheid van de mensheid: inheemse culturen en tot slaaf gemaakten en tot zekere hoogte ook vrouwen werden ook onder Natuur met een grote N geplaatst; een goedkope energie bron, goedkope arbeid voor accumulatie van kapitaal.

Nee, ons bewustzijn is niet het grote struikelblok voor goed klimaatbeleid, maar de spelregels rondom macht en besluitvorming en onze positie daarbinnen.

Dit is belangrijk voor onze strategie voor klimaatrechtvaardigheid. We strijden niet slechts tegen een paar rotte appels aan bedrijven & politici… En we kunnen het klimaatprobleem als consument niet wegstemmen. Dat is een spel van stuivers tegen miljarden. Nee, we strijden tegen een SYSTEEM van uitbuiting, uitputting en vervreemding… waar ontwrichting van ecologie en economie hand in hand gaan. Bewust!

Vanuit Code Rood hebben we als klimaatactie-collectief het idee dat de infrastructuur van dat systeem ontzenuwd moet worden.  Die infrastructuur van fossiele brandstoffen toe-eigenen en verhandelen moet stilgelegd worden. En wel meteen. De maatschappelijke shock zal groot zijn – maar een fractie van wat ons in petto staat wanneer deze maatregel niet genomen wordt.

De ontregeling van planeet aarde is door kapitalistische bedrijvigheid nu al zo ver gevorderd dat wetenschappelijke onderzoeken schatten dat er zo’n 200 organismen per dag uitsterven! Een uitsterfpercentage dat 1000 keer zo hoog ligt als ‘normaal’, zonder menselijke interventie. Dit is historisch ongekend!

Als je niet boos bent,   dan let je niet op!

Als je niet bang bent,   dan leef je zonder hoop en zonder liefde!

Als je niet verdrietig bent,   dan is cynisme je overlevingstactiek!

Climate CHANGED!

We leven in een wereld die al 1 graad veranderd is – GEMIDDELD.

Dat betekent al dat miljoenen mensen per jaar hun huis en haard verliezen aan droogte, overstroming, orkanen en branden.  Ook bij extractie zelf worden gemeenschappen geschaad en hun collectieve leefgebied verwoest, en bij olielekken. Als klimaatrechtvaardigheid-activisten strijden we niet voor de toekomst – een abstractie – maar voor ons bestaan en voor een beleid van reparaties: een eerlijke transitie, een wereld vol met banen voor eerlijke transitie… een vangnet voor de slachtoffers en stoppen van klimaatmisdaad.

Waar zit de uitknop van fossiele rampzaligheid?
Alles heeft een uitknop.

Met Code Rood bouwen we aan massale burgerlijke ongehoorzaamheid.

We bezetten infrastructuur van de fossiele industrie, om zo een hindermacht op te bouwen. Zo bezetten we in 2017 de kolenoverslag in de Amsterdamse haven: de tweede grootste kolenhaven van Europa (met Rotterdam op de eerste plaats).

En in 2018 werkten we samen met het lokale verzet in Groningen tegen de gaswinning, waar politiek Den Haag en bedrijven samen van profiteren, ten koste van Groningers en het milieu.

In een systeem waar roofbouw de wet is, moet die wet onhoudbaar gemaakt worden.
We handelen collectief. Saamhorig. Dapper. Voorbereid.
Het tweede jaar verdubbelde we in aantal. Rond de 700 deelnemers aan de actie en dan nog de mensen eromheen die zorgden voor eten, juridische hulp, media enzovoorts: een eigen infrastructuur van horizontale samenwerking! Een voorproefje van een eerlijkere manier van samenwerken & samenleven.

Bewustzijn verenigt ons hier vandaag in het Earthstrike protest.
Protest is zeggen waar je voor staat – welk onrecht je bestrijdt.
Verzet is dat onrecht onhoudbaar maken.
Dit hier… is mijn protest of pleidooi voor verzet!

Bewustzijn is essentieel voor het duiden van onrecht en de oplossing:
Niks minder dan een rechtvaardig systeem waarin wederkerig samenleven de norm is, in plaats van groei ten koste van de ander (daar krijg je natuurverwoesting en kolonialisme van… en heel veel ongelijkheid tot het punt dat het allemaal breekt)…

Maar we hebben ook een handelingsperspectief nodig…
Hoe komen we daar? Met klimaatrechtvaardigheid.

De infrastructuur van de fossiele industrie is groot geworden met de eerste en tweede wereld oorlog en enorme staatssteun van exorbitante bedragen. Dit is een asymetrische strijd waar de andere kant het grootkapitaal en de wapens heeft. Wat doe je dan als opgeven alleen maar leidt tot een grotere hel en echt geen optie is?

Recept voor verbetering: allereerst is er een verbinding in missie; de 99% zou hier een groot aandeel in moeten hebben; we’ve got the numbers! De meerderheid! Hierin moeten we zorg dragen dat we ongelijkheid die er in de samenleving is gepompt ontmantelen in onze samenwerking: racisme, seksisme, validisme en giftige normativiteiten. Dan heb je verbinding waarop je kan bouwen.

Tweede ingrediënt: een epische dosis aan lef en  ten derde samen sleutelen aan de scharnieren van besluitvorming, terwijl vernietigende business as usual onmogelijk gemaakt wordt door sabotage en verzet.

Mijn appel hier aan iedereen is om de rol op te nemen die goed aansluit bij jouw kunnen en talent en je solidair op te stellen aan de mensen die via een andere route het aanvliegen. We hebben elkaar nodig.  We gaan hoe dan ook door een stormige periode van verval van het oude – omdat kapitalisme onhoudbaar is op een niet groter wordende planeet.

Lieve Earth Strikers, water defenders, human rights, refugee rights, climate justice activists; Samen zijn we sterk MITS we een gedeelde visie hebben voor een rechtvaardig systeem.

Daarom moet visie voor rechtvaardigheid voorop: climate justice is the way

WHAT DO WE WANT?
CLIMATE JUSTICE
WHEN DO WE WANT IT?
NOW!


Foto van EarthStrike. Foto boven artikel: Chihiro (links) met Diyar, van ROOD jong in de SP

Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!

*English below*

Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.

De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nú moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.

Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.

We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.

Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag

Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken

Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*

Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!

On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!

When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.

Code Rood national gathering: Strategy & Vision

Date: 2nd of February 2019

Time: 10.00-18.00

Location: TBA

While CO2 levels and global temperatures are rising faster than ever in human history, Code Rood is inviting you to a national gathering on the 2nd of February to discuss what should be the next steps for mass civil disobedient action for climate justice and against the fossil fuel industry in the Netherlands. In this meeting we will bring together and discuss the viewpoints collected during the decentralised meet-ups that were organised in December (Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Leiden – Nijmegen).

This will be a moment to reflect on the politics and strategy of Code Rood and its position within the climate movement at large, and to find common ground and clarity on where and how to most effectively invest our energies in the next year. The meeting will be a platform for collective analysis and discussion, providing crucial input for the action conference that will be organised in March, where decisions will be made regarding the plans for Code Rood in 2019.

Did you participate in one of the local meet-ups and want to get more involved? Are you interested in better understanding Code Rood’s working structures? Did you take part in climate action before, and want to contribute to stepping up the fight against the fossil fuel industry? Then please come through!

Because we know that ‘ordinary people’ like us have to continue building this movement. After all, politicians and multinational polluters will not protect the climate for us, regardless of their greenwash propaganda. In the face of climate chaos, our hope is on grassroots organisation!

Solidarity with the Stansted15

Today Code Rood stands in solidarity with the Stansted15 as their long
trial draws to a close in the UK this week. We firmly believe that our
brave comrades should walk free after having been put through so much by
the British judicial system over the last two years. We know why they
acted to stop the deportation flight as they did, their actions spoke
louder than our words can on the dire need to resist the secretive,
brutal and racist deportation system in the UK.

More on the case can be found here.

The links between migration and climate change are clear. Many people
across the world have already been forced to leave their homes due to
the impacts of climate chaos, as droughts, floods and resultant
famines increase. The need to resist barely legal deportation systems
like that of the UK grows stronger.

Taking collective action is central to the work of Code Rood and we
commend the strategic, safe, peaceful and successful action the
Stansted15 took to ground the deportation flight. It  has resulted in
two of the planes occupants being granted permanent leave to remain in
the UK, whilst others onboard continue to fight their asylum cases on UK
soil. We call on the UK state to drop the terrorism related charges that
threaten to incarcerate these activists with potential life sentences if
found guilty. Our love and solidarity goes out to the Stansted15 this
week as the jury are sent out to deliberate.

PERSUITNODIGING – Opnieuw massale protesten tegen Duitse bruinkoolmijnen

Amsterdam, 22 oktober 2018 – Van 25 tot 29 oktober zullen duizenden mensen in actie komen tegen de bruinkoolwinning in het Duitse Rheinland, niet ver over de Limburgse grens. Met hun aanwezigheid zullen de actievoerders de dagbouwmijnen tot stilstand dwingen. Onder hen zijn ook meer dan honderd Nederlanders. ‘Bruinkool is de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. Als we de doelen van het Parijsakkoord omtrent klimaatverandering serieus nemen, moeten we hier direct mee stoppen’ aldus Hanneke, woordvoerder van het Nederlandse Code Rood. ‘In heel Europa groeit het verzet tegen fossiele industrie en werken burgerbewegingen nauw samen. Dit jaar is er zelfs een speciale trein met deelnemers onderweg vanuit Praag’.

De afgelopen maanden is de bruinkoolwinning in het Rheinland een symbool geworden voor internationaal verzet tegen vernietiging van ecosystemen en klimaatverandering. De eigenaar van de mijnen, energieproducent RWE, wil het laatste deel van het Hambacher bos kappen om de mijnbouw verder uit te breiden. Dit stuitte op grootschalig verzet, waarbij tienduizenden mensen waren betrokken. Door tussenkomst van de rechter is er nu een tijdelijk kapverbod. Deze voorlopige overwinning heeft het Hambacher bos en de mijnen in het gebied wereldwijd op de kaart gezet.

De nieuwe aangekondigde acties richten zich op het blokkeren van de mijn die grenst aan het Hambacher bos. Ende Gelände, die het protest organiseert, is er al meerdere keren in geslaagd de mijnbouw stil te leggen en ieder jaar nemen er meer mensen deel aan de acties. ´Het is een enorm succes dat de kap van het Hambacher bos is uitgesteld´ zegt Karolina Drzewo, woordvoerder van Ende Gelände,´maar door de oprukkende graafmachines worden het klimaat, dorpen en ecosystemen nog steeds bedreigd. Het is allang wetenschappelijk aangetoont dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Als regeringen en bedrijven niet doen wat nodig is, nemen wij het heft in eigen hand.’

Behalve demonstranten wordt ook de Duitse oproerpolitie in grote getale verwacht. ‘Bij de ontruiming van het Hambacher bos en eerdere protesten tegen de bruinkoolmijnen was de politie massaal op de been en werden pepperspray en wapenstokken niet geschuwd tegen vreedzame demonstranten. Dit optreden maakt pijnlijk duidelijk dat de belangen van de industrie beter beschermd worden dan de belangen van mensen’, zegt Hanneke. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

Note voor de redactie, niet ter publicatie:

Wij willen u van harte uitnodigen om verslag te doen van deze actie. Wij kunnen interviews geven en bieden u de mogelijkheid om met de activisten mee te gaan naar de mijnen. Van 25 tot 29 oktober is er een klimaatkamp in de omgeving van de mijn. De acties zullen met name plaatsvinden tussen 26 en 28 oktober. De exacte locatie van het kamp wordt nog bekendgemaakt, maar het zal in de omgeving van Düren zijn. Een aankondigingsvideo is hier te zien.

Op vrijdag 26 oktober 11.30 uur is er een publieke actietraining die op film of foto mag worden vastgelegd. Om 12.15 uur nodigen we u uit voor een briefing voor journalisten die met de activisten meegaan.

Nederlandse perswoordvoerders:

Hanneke (Code Rood) +31 (0)6 16248201

Egbert (Wij Stoppen Steenkool) +31 (0)6 54973723

Contact Ende Gelände:

presse@ende-gelaende.org

Selma Richter: +49 157 87414171

Karolina Drzewo: +49 152 04560800

Aanvullende praktische informatie voor pers is hier te vinden.

Ende Gelände was ook betrokken bij de protesten voor het behoud van het Hambacher bos. Foto’s daarvan zijn te vinden op Flickr.

Code Rood Evaluatie 2018

Persberichten 2017

Aan de vooravond van de VN Klimaattop komen Nederlanders in actie tegen bruinkool

Eilandbewoners uit de Stille Oceaan houden traditionele solidariteitscerenomie bij grootschalige acties tegen de bruinkoolindustrie in Duitsland aan de vooravond van de VN Klimaattop in Bonn.    

Amsterdam, 30 oktober 2017 – Op zondag 5 november, de dag voor de VN klimaattop (COP23) begint in Bonn, zullen duizenden actievoerders, waaronder enkele honderden Nederlanders, Duitse bruinkoolmijnen bezetten in massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties gericht tegen de fossiele industrie. De bruinkoolindustrie in het Rijnland, net over de Limburgse grens, is de grootste bron van CO2-uitstoot in Europa. “Terwijl wereldleiders afspraken maken om verdere opwarming tegen te gaan, gaat vlakbij Bonn elke seconde meer dan een ton CO2 de lucht in. Dat is meer dan 1 persoon in Bangladesh in een heel jaar uitstoot. Politieke actie gaat veel te langzaam. Daarom nemen wij nu het heft in eigen hand om klimaatontwrichting te stoppen,” aldus Anneke, een van de Nederlandse deelnemers.

De acties worden gesteund door de Pacific Climate Warriors. Zij vertegenwoordigen een brede groep van inheemse gemeenschappen afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan. Op zondagochtend geven zij met een traditionele ceremonie hun zegen aan de duizenden mensen die vervolgens de mijn in zullen gaan om de bruinkool operaties te blokkeren.

George Nacewa, Climate Warrior van de Fiji eilanden: “De Duitse bruinkoolmijnen dragen bij aan verwoesting in het Stille Oceaangebied en de rest van de wereld. Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor ons thuis en ons volk door zeespiegelstijging, aantasting van ecosystemen en extremer weer. Wij eisen een onmiddellijk einde aan de expansie van de fossiele brandstofindustrie. Om de Stille Oceaan eilanden de kans te geven, moeten we per direct toewerken naar grootschalige uitbreiding van hernieuwbare energie en het einde van fossiele brandstof”.

Ondanks de Energiewende komt 41% van de Duitse elektriciteit van kolen. Het plan is om tot 2045 door te blijven gaan met bruinkoolwinning, terwijl in minder dan tien jaar de uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn om opwarming te beperken tot 1.5 graad. En bruinkool is niet alleen de schadelijkste fossiele brandstof voor het klimaat, mensen tot in Limburg hebben last van fijnstof en daling van het grondwater. Bovendien zijn er hele dorpen die moeten wijken voor de dagbouw.

De ceremonie vindt plaats in een spookdorp dat gesloopt zal worden voor de uitbreiding van de vlakbij gelegen bruinkoolmijn. De Pacific Climate Warriors zullen hun zegeningen aan de actievoerders overhandigen in de vorm van een gigantisch rode Hibiscus Sei bloemenkleed, gemaakt van traditionele kleding uit het Stille Oceaangebied. De Sei is een bloem die de schoonheid en kracht van de culturen van de eilandbewoners representeert.

“Stille Oceaan volkeren zijn sterk en veerkrachtig, maar adaptatie is maar tot op zekere hoogte mogelijk. We zullen niet toelaten dat ons lot bepaald wordt door landen die winsten en vervuilers boven mensen laten prevaleren. Wij komen naar Bonn om op te komen voor de Stille Oceaan eilanden. We are not drowning, we are fighting.” voegt Nacewa toe.

Meer dan honderd Nederlanders, gemobiliseerd door Code Rood, GroenFront! en Fossielvrij NL, hebben zich aangesloten bij de burgerlijke ongehoorzaamheidsacties die georganiseerd worden door de Duitse coalitie Ende Gelände. Zij zullen met hun aanwezigheid de bruinkoolmijnen blokkeren en op die manier de fossiele industrie tot een halt dwingen.

Groeiende groep mensen verzet zich tegen kolencentrales

Erkelenz, 26 augustus 2017

In het Duitse Rheinland, vlak over de grens met Limburg, zijn sinds
gisteren grootschalige acties gaande tegen de bruinkoolwinning en de
kolencentrales in het gebied.De bruinkoolindustrie in het Rheinland is de grootste bron van CO2 uitstoot in Europa. Duizenden mensen, waaronder een paar honderd
Nederlanders, bezetten strategische plekken zoals spoorbanen, mijnen en
wegen om de industrie tot stoppen te dwingen.

Gisteren hebben gedurende de dag meerdere groepen van enkele tientallen
tot honderden mensen verschillende locaties bezet. Vandaag is de
beweging verder aangegroeid en worden grotere bezettingen op meerdere
plekken in gang gezet. Een groep van ruim 1500 mensen is onderweg naar
een spoorbaan voor kolenstransport in de omgeving van Bedburg. Een grote
groep Nederlanders heeft zich bij deze groep aangesloten. Ze zijn
voorbereid om mogelijk meerdere nachten op het spoor te blijven. De
politie is massaal aanwezig.

De Duitse beweging Ende Gelande, organiseerde de afgelopen jaren
meerdere burgerlijke ongehoorzaamheidsacties tegen het gebruik van kolen
in Duitsland. Jaarlijks groeit de beweging en dit jaar valt de grote
deelname van mensen uit andere Europese landen op. ‘Het besef dat
klimaatverandering grensoverstijgend is en dat we gezamenlijk moeten
handelen groeit’ zegt Anneke, woordvoerder van de Nederlandse
groep Code Rood. ‘Politiek en bedrijfsleven doen veel te weinig om de
uitstoot van broeikasgassen te stoppen, terwijl de urgentie enorm is.
Het klimaat verandert veel sneller dan gedacht en de gevolgen zijn
enorm.’

‘De acties hier zijn vergelijkbaar met grote sociale bewegingen uit het
verleden, zoals de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en de
anti-kernwapen beweging. De roep om verandering komt van een grote en
heel diverse groep mensen: studenten, werkenden, wetenschappers, ouders,
opa’s en oma’s. Ze zijn bereid ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn om een
einde te maken aan de gigantische destructie van de kolenindustrie –
overal ter wereld. De acties zijn misschien niet legaal, maar wel
legitiem in de context van klimaatverandering’

Duizenden mensen maken zich op voor massale bruinkoolblokkade in Duitsland

Erkelenz, 23 augustus 2017

Vlak over de Limburgse grens is een klimaatkamp opgebouwd, waar duizenden mensen zich voorbereiden op een massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die tussen 24 en 29 augustus zal plaatsvinden. De actie, Ende Gelände, is gericht tegen de winning van bruinkool in het Duitse Rheinland. Meer dan honderd Nederlanders zijn per fiets, trein of bus gekomen om zich aan te sluiten. Samen hebben de actievoerders het doel bruinkoolcentrales, treinen en graafmachines te blokkeren. Met hun aanwezigheid willen zij de grootste bron van CO2 in Europa voor enkele dagen stoppen om het klimaat te beschermen.

“De mensen die nu aan de macht zijn handelen niet. Daarom is het nu aan ons. Wij moeten opwarming beperken tot maximaal 1.5 graad, zoals is afgesproken op de klimaattop van Parijs, om onze toekomst veilig te stellen.” zegt Anneke. “Daarom zeggen wij nee tegen kolen en ja tegen het decentraal opwekken van duurzame energie.”

De blokkade volgt op een ultimatum van de beweging Ende Gelände aan RWE, de eigenaar van de bruinkoolmijn. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering eisten de activisten dat het bedrijf voor 23 augustus met een plan zou komen voor sluiting van de bruinkoolmijnen in het Rijnland. Ondanks de Energiewende komt 41% van de Duitse elektriciteit van kolen. RWE is van plan om tot 2045 door te blijven gaan met bruinkoolwinning, terwijl in minder dan tien jaar de uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn om opwarming te beperken tot 1.5 graad. En bruinkool is niet alleen de schadelijkste fossiele brandstof voor het klimaat, ook moeten hele dorpen wijken voor de dagbouw en hebben mensen tot in Limburg last van fijnstof en daling van het grondwater.

Maarten: “Landen als Duitsland en Nederland hebben een grote historische schuld, en zouden voorop moeten lopen om verdere klimaatverandering te beperken. We moeten nù stoppen met kolen in Nederland èn in Duitsland. Je hoort de VVD en CDA vaak zeggen dat als Nederlandse kolencentrales dicht gaan Duitse bruinkoolcentrales harder gaan branden. Daar gaan wij wat aan doen, nu hier in Duitsland en ook thuis terug in Nederland.”

Over de hele wereld vinden blokkades plaats om een grens te trekken voor de winning van de fossiele brandstof. Tijdens de actie van Ende Gelände vorig jaar mei blokkeerden 4000 activisten tijdens Ende Gelände een bruinkoolmijn en -centrale. Het succes van deze actie was een inspiratie voor Code Rood in Nederland. Afgelopen juni blokkeerden meer dan 300 mensen een kolenoverslag in de Amsterdamse haven. Ook zal er tussen 3 en 5 november een volgende burgerlijke ongehoorzame actie zijn in het Rheinland, tijdens de VN-klimaattop in Bonn.

Duizenden mensen blokkeren RWE bruinkoolmijn in Duitsland

Amsterdam, 14 Augustus 2017

De bruinkoolmijnen van RWE in het Duitse Rheinland zijn de grootste bron van CO2 in Europa. Daarom zullen 24 tot 29 augustus duizenden mensen uit heel Europa de bruinkoolcentrales, kolen treinen en graafmachines in dit gebied blokkeren om het klimaat te beschermen. Ook enkele honderden Nederlanders doen mee om een grens te trekken voor bruinkool, de schadelijkste fossiele brandstof. Omdat RWE geen plan heeft om de winning van bruinkool te stoppen, vinden de actievoerders burgerlijke ongehoorzaamheidsacties noodzakelijker dan ooit om de uitfasering van bruinkool te versnellen.

Ultimatum RWE verstreken
Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van RWE stelde de coalitie Ende Gelände, die zich verzet te gen de winning en verbranding van bruinkool, een ultimatum: ‘Kom voor 23 augustus met een plan voor het sluiten van de bruinkoolmijnen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een drastische reductie van broeikasgassen noodzakelijk. Doet u dat niet, dan zullen wij met duizenden mensen opkomen voor een rechtvaardig klimaat’.

RWE heeft het voornemen tot in 2045 door te gaan met de bruinkoolwinning terwijl klimaatverandering nu al een gevaar vormt voor het leven op aarde en vele slachtoffers eist. Ondanks de veel geroemde Energiewende komt nog steeds 23% van de Duitse elektriciteit uit bruinkool. Samen met steenkool loopt het percentage op tot 41%. Veel steenkool wordt geïmporteerd via Nederland. Dorpen worden vernietigd, tienduizenden mensen zijn gedwongen te verhuizen, bossen zijn opgeofferd. Tot in Limburg heeft de omgeving last van daling van de grondwaterstand en fijnstof.

Nederlandse deelnemers
Van 18 tot 29 augustus worden op drie plekken grote klimaatkampen ingericht. Hier zullen de Nederlandse deelnemers zich aansluiten bij Ende Gelände. ‘Klimaatverandering stopt niet bij de grens en deze mijnen liggen slechts veertig kilometer over de grens met Limburg’, zegt woordvoerder Anneke, ‘Daarom vinden wij het belangrijk om ons aan te sluiten bij deze krachtige beweging’. Vanuit Nederland roepen CODE ROOD, Fossielvrij NL, GroenFront! en Transitie Nederland  samen op om deel te nemen aan het klimaatkamp en de geplande acties.

De voorgaande editie van Ende Gelände in Lausitz bij de Pools/Duitse grens in mei 2016 trok 4.000 deelnemers, waaronder drie bussen vanuit Nederland. Deze actie vormde de inspiratie voor de beweging CODE ROOD. Bij hun eerste actie, op 24 juni in de Amsterdamse haven, hebben meer dan 300 deelnemers de OBA kolenoverslag succesvol een dag stil gelegd.

Wereldwijde consequenties
De activisten roepen op tot een eerlijke transitie naar een duurzame samenleving. De rampzalige sociale en ecologische gevolgen van klimaatverandering zijn nu al overal merkbaar. In november is de volgende VN klimaattop COP23 in Bonn. Voorzitter is Fiji, een eilandengroep bedreigd door de zeespiegelstijging. De toezeggingen die landen hebben gedaan bij de klimaattop in Parijs in 2015, de INDC’s, zijn volstrekt ontoereikend om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. De temperatuur zal eerder oplopen met drie graden of meer. Recent verscheen een rapport waaruit blijkt dat Nederland de beoogde klimaat doelstellingen voor 2020 niet gaat halen.

‘Het is aan ons. Wij laten het komende kabinet zien dat we zelf het heft in handen nemen’, zegt woordvoerder Egbert, ‘Nederland loopt graag voorop bij internationale water- en dijkbeschermingsprogramma’s. Dan moet de politiek ook het lef hebben zowel in eigen land als over de grens een koploper te zijn bij het stoppen van de fossiele industrieën die klimaatverandering veroorzaken. Wij zullen doorgaan tot onze doelen bereikt zijn’. Terwijl de regeringsleiders in conferentiezalen in Bonn vergaderen zal er daarom op 4 en 5 november een tweede Ende Gelande actie worden gehouden om de verwoestende Duitse bruinkoolmijnen te stoppen.

CODE ROOD beëindigt klimaatkamp na succesvolle bezettingsactie

Amsterdam, 25 juni 2017, 18.00 uur

CODE ROOD heeft het klimaatkamp aan de Contactweg in de haven van Amsterdam vandaag kort na 17.00 uur verlaten. De meer dan 300 deelnemers kijken terug op een succesvol kamp. Op zaterdag werd de kolenoverslag van de Amsterdam haven een dag lang stilgelegd.

Tijdens het vierdaagse actiekamp heeft een diverse groep mensen gebouwd aan een sterke en strijdvaardige klimaatbeweging. CODE ROOD is een horizontaal georganiseerde beweging van individuen die samen een vuist maken tegen de fossiele brandstoffenindustrie.

‘Zaterdag hebben we een eerste slag gewonnen in de strijd tegen klimaatverandering. We gaan ons nu voorbereiden op nieuwe acties. Zolang de fossiele brandstoffenindustrie door gaat met het verwoesten van ons klimaat, zal CODE ROOD burgerlijke ongehoorzaamheid blijven inzetten om te strijden voor klimaatrechtvaardigheid’, zegt woordvoerder Maarten.

Een groep klimaatactivisten zit nog vast op het politiebureau. Zij krijgen juridische ondersteuning en worden hopelijk zo snel mogelijk vrijgelaten.

Klimaatactie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven is groot success

Amsterdam, 24 juni 2017, 17:30 uur

De deelnemers aan de klimaatactie van CODE ROOD hebben de kolenterminal
om half zes verlaten. Bij de eerste publiekelijk aangekondigde
burgerlijke ongehoorzaamheidsactie is de overslag van kolen stilgelegd –
een directe winst voor het klimaat! De deelnemers hebben laten zien dat
Nederland niet meer kan wachten met de overgang naar duurzame energie.

De ruim 350 deelnemers aan CODE ROOD hebben de hele dag de terminal van
het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) geblokkeerd. De overslag van kolen
lag stil. De actie had dus een direct effect op de productie van
fossiele energie.

De activisten bezetten meerdere kranen, maakten muziek en speelden
frisbee tussen de kolenbergen. De sfeer bleef de hele dag geweldig. Er
was goed contact met de werknemers van OBA.

De actie heeft laten zien dat burgers de overgang naar duurzame energie
in eigen hand moeten en kunnen nemen. ‘Het is duidelijk dat de regering
haar verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering tegen te
gaan voor zich uitschuift. We hebben lang gewacht. Het is nu aan ons de
transitie waar te maken’, zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD.

Veel mensen deden voor het eerst mee met een actie van burgerlijke
ongehoorzaamheid. ‘Het gaf me een heel sterk gevoel’, zegt een
deelnemer. CODE ROOD heeft veel mensen in verzet gebracht tegen
klimaatverwoesting die zich daarvoor machteloos voelden.

De terughoudendheid van de politie bevestigde de vreedzame intenties van
de activisten. De agenten hielden slechts de wacht bij het hek van de
terrein van het OBA waar CODE ROOD het terrein had betreden. Ze toonden
zich bezorgd over de veiligheid van de activisten.

De deelnemers aan CODE ROOD verlieten het terrein van het
Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) rond half zes door de hoofdingang. Het
was een triomfale afsluiting van de dag voor de Nederlandse
klimaatbeweging. Maarten: ‘Deze slag is gewonnen, maar de strijd tegen
klimaatverandering nog niet. We zullen actie blijven voeren tot onze
doelen zijn bereikt. Olie, kolen en gas moeten in de grond blijven.’

 

Ruim honderd mensen steunen CODE ROOD met demonstratie

Amsterdam, 24 juni

Een demonstratie van ruim honderd mensen is vanmiddag rond twee uur vertrokken vanaf de Isolatorweg in Amsterdam. Ze zijn naar de Hemwegcentrale gelopen en zijn nu op weg naar het kamp. Ze ondersteunen de actie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven. Ongeveer 350 mensen hebben het terrein van Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) bezet.

‘Het is super gaaf dat zoveel gewone mensen laten zien dat duurzame energie belangrijk is. We moeten haast maken met de energietransitie in Nederland. Daarom ondersteunen we de actie van CODE ROOD’, zegt Paulien, woordvoerder van de demonstratie.

Bij de Hemwegcentrale zijn een paar uur eerder ook zeven activisten gearresteerd. Volgens de politie hebben ze de beveiliging bedreigd met brandblussers, berichtten verschillende media.

‘Wij weten niet precies wat er gebeurd is. In onze actieconsensus staat dat we ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt. Onze advocaat achterhaalt op dit moment wat er precies is gebeurd’, zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD.

CODE ROOD blokkeert kolenoverslag in haven Amsterdam

Amsterdam, 24 juni

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur vanochtend de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd. 
 
Updates van de actie worden gedeeld op de website en op Facebook en Twitter van CODE ROOD.

De deelnemers begonnen hun actie vanmorgen om 8:45 uur met een mars van het klimaatkamp aan de Contactweg naar de kolenoverslag op de Westhavenweg. Daar begonnen zij een zit-blokkade op de spoorlijn op het terrein en klommen in de kranen waarmee de kolen worden overgeladen. Door de actie van CODE ROOD zijn de werkzaamheden bij de kolenoverslag stil komen te liggen.

Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de rechter in de Urgenda-zaak oordeelde dat de Nederlandse overheid meer moet doen om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering. Omdat effectieve maatregelen achterwege blijven, komen burgers nu zelf in actie. Woordvoerder Harriet: ‘De overheid doet niet genoeg tegen klimaatverandering. Kolencentrales blijven draaien, de gaswinning gaat door en de fossiele industrie veeteelt viert hoogtij. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor al het leven op aarde. Als overheden en bedrijven niet in actie komen moeten wij het zelf doen.’

De Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven van de wereld en de een na grootste kolenhaven van Europa – en dat terwijl 80% van de kolen in de grond moet blijven om klimaatverandering te beperken tot 2° C. Pas in 2030 wil de Amsterdamse haven haar poorten sluiten voor steenkool. Dat is te laat om klimaatverandering binnen de afgesproken grenzen te houden. Bovendien zal ook de overslag van olie moeten worden gestopt om klimaatchaos te voorkomen. ‘Wij eisen dat de Amsterdamse haven snel haar poorten sluit voor kolen, olie en benzine. Nederland moet voorop gaan lopen in de transitie naar een duurzame samenleving om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C,’ aldus woordvoerder Harriet. ‘Wij vinden het ook belangrijk dat er een rechtvaardig overgangsfonds komt voor arbeiders in de fossiele industrie en andere sectoren die geraakt worden door de transitie.’

CODE ROOD is onderdeel van een wereldwijde beweging van mensen die de fossiele bedrijven stoppen om klimaatverwoesting door deze bedrijven tegen te gaan. Deze moderne klimaatbewegingen geven activisme een menselijk gezicht. In onder andere de Verenigde Staten (Standing Rock) en Duitsland (Ende Gelände) wordt ook actiegevoerd tegen het delven en gebruiken van olie, kolen en gas.

CODE ROOD actiekamp voor het klimaat in volle gang

Amsterdam, 23 juni

Het CODE ROOD klimaatkamp bij de Contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam staat sinds gisteren. Vandaag zijn er actietrainingen ter voorbereiding op de massa-actie van burgerlijke ongehoorzaamheid komende zaterdag. Te midden van gebieden met extreem weer – bosbranden in Brabant, stormen in Duitsland en droogte in België – trekt CODE ROOD een grens tegen de klimaatverwoesting door de fossiele brandstoffenindustrie.

Op het kamp heeft donderdagavond de eerste podiumdiscussie plaatsgevonden met onder andere vertegenwoordigers van de University of Colour, Wij Zijn Hier en de FNV klimaatwerkgroep. Zij gingen in discussie over de toenemende wereldwijde ongelijkheid door de gevolgen van klimaatverandering en de toekomst van de klimaatbeweging. Daarna speelde er een band. De actiekeuken maakt volop lekker eten, stroom wordt opgewekt met zonnecellen en fietsen, er is een bar en er vinden workshops plaats. Door het organiseren van het kamp creëert CODE ROOD een ontmoetingsplek voor alle soorten mensen om samen in verzet te komen tegen klimaatverwoesting. Iedereen is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij het kamp.

Vandaag draait het leven op het kamp vooral om de actietrainingen ter voorbereiding op de actie van morgen. Morgen trekken honderden mensen van allerlei achtergronden het Westelijk Havengebied om de fossiele industrie daar een dag stil te leggen. Bij deze actie zullen de meer dan tweehonderd deelnemers een zitblokkade uitvoeren bij een bedrijf in de fossiele brandstoffenindustrie. De Amsterdamse haven is het de grootste benzinehaven van de wereld en de op een na grootste kolenhaven van Europa, na die van Rotterdam. En dat terwijl een derde van de olie- en 80% van de bekende kolenvoorraden in de grond moeten blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° Celsius.

Karen:
‘Wij zijn solidair met de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten einde komt. Daarom moet er voor hen een goed overgangsfonds komen. Wij kiezen vóór een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar bewoners respecteert.’

Internationale acties
De actiegroep CODE ROOD maakt onderdeel uit van een wereldwijde burgerbeweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Tegelijk met het klimaatkamp in Amsterdam vindt er ook een blokkade van een bruinkoolmijn in Tsjechië plaats. Radek Kubala van de protestbeweging Limity jsme my: ‚Meer dan tachtig dorpen zijn al afgegraven voor de bruinkool. Wij trekken een grens tegen deze waanzin en blokkeren de mijn.’

Van 18 tot en met 29 augustus is er een klimaatkamp in het Duitse Rijnland. Als onderdeel daarvan wordt er een bruinkoolmijn geblokkeerd. Eerder vonden in het Rijnland en in het Oost-Duitse Lausitz onder de naam ‘Ende Gelände’ – tot hier en niet verder – blokkades met duizenden mensen plaats. Ook in Frankrijk (4 t/m 15 augustus) en in België (10 t/m 15 augustus) vinden deze zomer klimaatkampen plaats. Eerder zijn kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in
Nigeria tegengehouden door actie van burgers.

CODE ROOD is begonnen – opbouw klimaatkamp in haven Amsterdam

Amsterdam, 22 juni

De opbouw van het CODE ROOD klimaatkamp bij de contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is vanochtend om 11 uur begonnen. De stemming zit er goed in en de grootste tenten zijn al opgebouwd. Later op de dag zullen de deelnemers hun eigen tentjes opzetten en zijn er workshops en discussies. De groep bereidt zich op het kamp voor op de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie CODE ROOD van aanstaande zaterdag. Bij deze actie zullen meer dan tweehonderd deelnemers een zitblokkade uitvoeren bij een bedrijf in de fossiele brandstoffenindustrie. Met de actie en het kamp trekt CODE ROOD een grens tegen de klimaatverwoesting door de fossiele brandstoffenindustrie en biedt zij mensen van alle afkomsten en ervaringen de mogelijkheid in verzet te komen tegen klimaatdestructie. Het klimaat is een zaak voor iedereen!

De actie van CODE ROOD vindt plaats twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-zaak. In deze historische rechtszaak oordeelde de rechter dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatdestructie. De Nederlandse regering ontloopt deze verantwoordelijkheid en blijft maatregelen voor zich uitschuiven. Ook het bedrijfsleven zet niet de nodige stappen naar een duurzame samenleving. ‘De aarde warmt op en extreem weer komt steeds vaker voor. Toch doet de overheid niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan en kan de fossiele industrie hier in de Amsterdamse haven gewoon haar gang gaan,’ zo zegt woordvoerder Karin. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook gerechtvaardigd om klimaatchaos te bestrijden.’

De Amsterdamse haven faciliteert de fossiele sector. Zo is het de grootste benzinehaven van de wereld en de op een na grootste kolenhaven van Europa. Ook op nummer een staat een Nederlandse haven: die van Rotterdam. En dat terwijl een derde van de olie- en 80% van de bekende kolenvoorraden in de grond moet blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° Celsius. De totale hoeveelheid doorgevoerde fossiele brandstoffen in de Amsterdamse en Rotterdamse havens is verantwoordelijk voor een grotere C02-uitstoot dan de hele binnenlandse uitstoot van Nederland. Het is dan ook de hoogste tijd dat de haven van Amsterdam haar poorten sluit voor olie, benzine en kolen. Karen: ‘Wij zijn solidair met de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten einde komt. Daarom moet er voor hen een goed overgangsfonds komen. Wij kiezen vóór een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar bewoners respecteert.’

Het klimaatkamp van CODE ROOD is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor iedereen die zich zorgen maakt om de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door het organiseren van het kamp creëert CODE ROOD een ontmoetingsplek voor alle soorten mensen om samen in verzet te komen. Iedereen doet mee, van alle leeftijden, afkomsten en achtergronden. Daarom is er vanavond om 20.00 een paneldiscussie met onder andere vertegenwoordigers van de University of Colour, Wij Zijn Hier en de FNV klimaatwerkgroep. Zij zullen in discussie gaan over de toenemende wereldwijde ongelijkheid door de gevolgen van klimaatverandering en de toekomst van de klimaatbeweging. Morgen zullen er workshops plaatsvinden ter voorbereiding op de actie van deze zaterdag.

Iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het kamp.

CODE ROOD voor het klimaat – massale burgerlijke ongehoorzaamheid in de Amsterdamse haven

Amsterdam, 20 juni

Aanstaande zaterdag 24 juni zal een grote groep bezorgde mensen alarm slaan: het is CODE ROOD voor het klimaat! In Amsterdam, de grootste benzinehaven van de wereld en de een-na-grootse kolenhaven van Europa, zullen zij onder de naam CODE ROOD het heft in eigen hand nemen met een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. Zeker tweehonderd deelnemers trekken een grens trekken tegen de fossiele brandstoffen-industrie. Met een zitblokkade geven zij het verzet tegen klimaatverwoesting een menselijk gezicht. Ook zal er van 22 tot 26 juni een klimaatkamp plaatsvinden in het havengebied voor discussies, ontmoetingen en workshops. Iedereen die zich zorgen maakt om het klimaat is hier welkom.

De blokkade is precies twee jaar na de de uitspraak in de Urgenda-zaak. De rechter oordeelde dat de Nederlandse staat onvoldoende maatregelen neemt om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen. “De regering blijft deze verantwoordelijkheid voor zich uitschuiven,” zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD. “Ondertussen blijft de uitstoot stijgen terwijl Groningers lijden onder de gaswinning, kolencentrales draaien, verkeersstromen toenemen en de industriële veeteelt hoogtij viert”.

Exact twee jaar na de uitspraak in de klimaatzaak zal een grote en diverse groep mensen in de Amsterdamse haven gezamenlijk alarm slaan. Onder de naam CODE ROOD zullen zij op 24 juni de fossiele brandstoffenindustrie stilleggen met een menselijke blokkade. CODE ROOD wil dat de de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving.

“Het probleem van klimaatverandering is groot, en politiek leiders en bedrijven ondernemen te weinig actie. Daarom is het nu aan ons om de 1,5 graad doelstelling van Parijs te realiseren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet alleen geoorloofd, maar ook noodzakelijk.” zegt Charlotte, woordvoerder CODE ROOD.

In het klimaatkamp zullen trainingen worden gegeven voor iedereen die mee wil doen aan de burgerlijke ongehoorzamheidsactie op 24 juni. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een locatie in de buurt van metrostation Isolatorweg aangeboden. CODE ROOD beraadt zich nog op dit voorstel en is in gesprek gegaan met de gemeente Amsterdam. Door het organiseren van een groot klimaatkamp draagt CODE ROOD bij aan de opbouw van een strijdbare klimaatbeweging in Nederland en geeft zij het verzet tegen klimaatverandering een menselijk gezicht.

Klimaatactie CODE ROOD gaat in gesprek met gemeente

Burgerlijke ongehoorzaamheidsactie in de haven

Amsterdam, 18 juni

CODE ROOD gaat in gesprek met de gemeente Amsterdam over de voorwaarden die de gemeente stelt aan een actiekamp en een grote burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen fossiele brandstoffen in de haven van Amsterdam op 24 juni. Afgelopen vrijdag heeft de Gemeente Amsterdam een locatie aan de Contactweg aangeboden voor het klimaatkamp van CODE ROOD. De Gemeente stelt veel voorwaarden aan het klimaatkamp van 22 tot 26 juni en de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van aankomende zaterdag. CODE ROOD gaat in gesprek met de gemeente over deze voorwaarden. Met de honderden deelnemers geven wij het verzet tegen fossiele brandstoffen een menselijk gezicht. Ook zal CODE ROOD benadrukken dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen noodzakelijk maar ook gerechtvaardigd is. Zowel de overheid als de benzine- en kolenbedrijven in de Amsterdamse haven nemen onvoldoende maatregelen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het klimaatkamp van CODE ROOD is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor mensen en is open voor iedereen die zich zorgen maakt om klimaatverwoesting. Door middel van een menselijke blokkade zullen de deelnemers op 24 juni de normale gang van zaken in deze industrie verstoren en zo een grens trekken tegen klimaatverwoesting door de fossiele bedrijven. Exact twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-klimaatzaak zullen honderden bezorgde mensen alarm slaan in de Amsterdamse haven. Charlotte, woordvoerder van CODE ROOD: ‘De rechter oordeelde twee jaar geleden dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen klimaatverandering. Helaas wordt de uitspraak nauwelijks opgevolgd. Daarom moeten we nu zelf ingrijpen.’

Voor CODE ROOD staat de veiligheid van de deelnemers voorop. ‘De gemeente wijst in zijn brief op veel veiligheidsrisico’s die worden veroorzaakt door de fossiele bedrijven,’ zegt Charlotte, woordvoerder van CODE ROOD. ‘Maar de veiligheid van de deelnemers staat voor ons voorop. Veiligheid en hygiëne is een belangrijk onderdeel van het kamp. We organiseren het klimaatkamp en de actie juist omdat de gevolgen van klimaatverandering een grote bedreiging vormen voor al het leven op onze planeet.’

CODE ROOD heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van de gemeente. Het is bijzonder dat de gemeente Amsterdam wil faciliteren dat honderden mensen de gelegenheid krijgen samen te komen voor een meerdaags klimaatkamp, zonder dat er een kennisgeving Wet Openbare Manifestaties is gedaan. De beperkte oppervlakte van het voorgestelde terrein komt echter neer op een begrenzing van het aantal deelnemers. Ook de eis dat het kamp zondag om 17.00 moet zijn afgebroken, beperkt het programma van CODE ROOD en maakt het lastig om een ordelijk verloop van het kamp te garanderen.

Van der Laan biedt locatie klimaatkamp voor burgerlijke ongehoorzaamheidsactie CODE ROOD

Amsterdam, 16 juni 2017

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft CODE ROOD vanmiddag een locatie aangeboden voor haar klimaatkamp. Het klimaatkamp vindt plaats van 22 tot 26 juni, rondom de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven op 24 juni. CODE ROOD beraadt zich nog op het voorstel.

Het klimaatkamp wordt georganiseerd in het kader van de actie van CODE ROOD in de haven van Amsterdam volgende week zaterdag. Deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid is gericht tegen de fossiele industrie die in de haven – de grootste benzinehaven van de wereld en de tweede kolenhaven van Europa – is gevestigd. Door middel van een menselijke blokkade zullen de deelnemers de normale gang van zaken in deze industrie verstoren en zo een grens trekken tegen klimaatverwoesting door de fossiele bedrijven.

De datum van de actie is bewust gekozen: 24 juni 2017 is precies twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-zaak. In deze historische rechtszaak oordeelde de rechter dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering is namelijk een groot probleem, ook voor Nederland. Helaas ontloopt de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid en blijft ze maatregelen voor zich uitschuiven. Ook het bedrijfsleven zet niet de nodige stappen naar een duurzame samenleving. Daarom ziet CODE ROOD burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen als gerechtvaardigd maar ook noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

Het klimaatkamp is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor de klimaatbeweging en is open voor iedereen die zich zorgen maakt om het klimaatprobleem. Door het organiseren van een groot klimaatkamp hoopt CODE ROOD bij te dragen aan de opbouw van een strijdbare klimaatbeweging in Nederland. “Het kamp is de uitvalsbasis van onze actie,” zegt Egbert, woordvoerder van CODE ROOD. “We zullen er de actie in de haven voorbereiden en weer op adem komen na de actie. Het belooft een kamp te worden met een goede, open en strijdbare sfeer.” Op vrijdag 23 juni, de dag voor de actie, zal er in het kamp een groot aantal workshops worden georganiseerd ter voorbereiding van de actie. Met het organiseren van een dergelijk kamp staan de activisten in een lange traditie van klimaatkampen over de hele wereld. CODE ROOD is geïnspireerd door de Ende Gelände beweging in Duitsland, waar ook gebruik wordt gemaakt van deze inspirerend en strijdbare actievorm.

CODE ROOD beraad zich op het voorstel en onderzoekt of de beoogde locatie past binnen de plannen van CODE ROOD.

CODE ROOD blokkeert Amsterdamse haven voor het klimaat 

Amsterdam, 6 juni 2017

Klimaatverandering gaat sneller dan politici en bedrijven maatregelen nemen. Daarom zal op 24 juni 2017 een grote groep bezorgde mensen uit alle delen van de samenleving alarm slaan: het is CODE ROOD voor het klimaat! In Amsterdam, de grootste benzinehaven van de wereld en de een-na-grootse kolenhaven van Europa, zullen zij onder de naam CODE ROOD het heft in eigen hand nemen met een massale bezettingsactie om een grens te trekken tegen de fossiele brandstoffen-industrie.

Op 24 juni 2015 deed de rechter een unieke uitspraak in de Urgenda-zaak. De Nederlandse staat werd opgedragen om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen door het nemen van maatregelen die de uitstoot van CO2 sterk inperken. “De regering blijft deze verantwoordelijkheid voor zich uitschuiven,” zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD. “Ondertussen blijft de uitstoot stijgen terwijl Groningers lijden onder de gaswinning, kolencentrales draaien, verkeersstromen toenemen en de industriële veeteelt hoogtij viert”.

Exact twee jaar na de uitspraak in de klimaatzaak zal een grote en diverse groep mensen in de Amsterdamse haven gezamenlijk alarm slaan. Onder de naam CODE ROOD zullen zij op 24 juni de fossiele brandstoffenindustrie stilleggen door middel van een menselijke blokkade. Rondom de actie vindt er van 22 tot 26 juni een klimaatkamp plaats in het havengebied. Het klimaatkamp zal een plek zijn voor discussies, ontmoetingen en workshops.

“Het probleem van klimaatverandering is groot, en politiek leiders en bedrijven ondernemen te weinig actie. Daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen geoorloofd, maar ook noodzakelijk. We moeten het nu zelf doen.”

CODE ROOD zal actie blijven voeren totdat de doelen in haar manifest zijn bereikt en Nederland vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 1.5 °C.

De actiegroep CODE ROOD maakt onderdeel uit van een wereldwijde burgerbeweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Mensen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria.

3 vragen voor Code Rood: Waarom, Wat & Hoe?

Waarom komt Code Rood nu in actie?

De  minister heeft beloofd dat de gaskraan in 2030 dicht gaat, maar de gaswinning gaat voorlopig onverminderd verder en de onacceptabele aardbevingsrisico’s zijn er nog steeds. Voor de Groningers die naast hun huis in een caravan wonen vanwege instortingsgevaar verandert er de komende twaalf jaar niets. Met het gasbesluit wordt een beeld geschetst dat de problemen in Groningen worden opgelost – dat is onjuist.

De gaswinning moet per direct en onvoorwaardelijk worden teruggeschroefd. Het probleem speelt al decennia en klimaatverandering begint steeds heftiger vormen aan te nemen – en dat terwijl de transitie naar gas slechts vier jaar kostte. Achter de omgekeerde transitie zit veel meer druk – we kunnen ons geen vertragingen veroorloven. We eisen dat er een plan komt om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te stoppen.

Terwijl de fossiele industrie en de Staat miljarden hebben verdiend aan de gaswinning, is de afhandeling van schade en de vraag over aansprakelijkheid nog steeds niet goed geregeld. Van de 16.343 schademeldingen die bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zijn binnengekomen, is er pas over 51 meldingen een besluit genomen. Dat is tekenend voor de bereidheid van overheid en bedrijfsleven om de Groningers serieus te nemen. Wij eisen dat de Shell, Exxon en de NAM zorgen voor eerlijke, ruimhartige en snelle compensatie voor alle Groningers met schade en dat de Minister de eerdere toezeggingen voor het versterken van gebouwen zonder voorbehoud nakomt. Het belang van mens en planeet moet boven het belang van de fossiele giganten komen.

Lees hier ons factsheet over de gaswinning in Groningen.

Wat wil Code Rood bereiken?

Wij willen een einde maken aan de macht van fossiele industrie en al het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij willen leven in een wereld waar de politiek bedrijven niet wegkomen met winst ten kosten van mensen en het klimaat. Alle gaswinning moet worden afgebouwd. In Nederland zijn er naast het Groningenveld nog 240 actieve kleine gasvelden op land en in de Noordzee. Al deze velden moeten zo snel mogelijk dicht, en hier moeten concrete plannen voor komen. Recentelijk heeft minister Wiebes toestemming gegeven voor fracking naar gas bij Waalwijk en Pieterzijl. We willen dat er nergens gebruik wordt gemaakt van fracking om gas te winnen. Er moet gestopt worden met investeren in nieuwe fossiele infrastructuur en er moet grootschalig geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie.

Hoe gaat Code Rood dat bereiken?

Mensen kiezen verschillende manieren om voor een rechtvaardigere wereld te strijden. Code Rood kiest voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid. De politiek en de fossiele industrie faalt in het beschermen van mensenlevens. Daarom nemen wij het heft in eigen hand. Met onze zitblokkade zullen we tankwagens met giftig aardgascondensaat blokkeren. Zo verstoren we direct de gaswinning. De overheid en fossiele bedrijven laten keer op keer zien dat ze onze veiligheid en onze toekomst niet waarborgen, maar enkel gericht zijn op korte-termijn financieel gewin. Een groeiende beweging van mensen staat op voor een andere samenleving, solidair met alle slachtoffers van het fossiele tijdperk, waarin macht en geld eerlijker verdeeld zijn.