Evaluatieconferentie, 16 september

Ongeveer een half jaar nadat we zijn begonnen hebben we veel achter de rug. We hebben een naam gekozen, een manifest geschreven, een actiekamp georganiseerd en een actie gedaan!

Dit hebben we allemaal bereikt en gedaan op basis van consensusbesluitvorming. Dit proces was nieuw voor velen van ons. Heel veel is er goed gegaan maar er is zeker ook ruimte voor verbetering.

16 september zullen we daarom een hele dag organiseren dit proces te bespreken. Uiteraard willen we niet volgend jaar dezelfde fouten maken!

De precieze locatie wordt later bekend gemaakt. Het zal zoals onze eerdere conferenties van de ochtend tot de avond (met avondeten) duren.