Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht.

Verzet tegen de fossiele industrie is niet alleen mogelijk en noodzakelijk. Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht. De belangrijkste gedachte die wij delen is dat klimaatverandering en de schade veroorzaakt door de winning van fossiele brandstoffen, niet gestopt kunnen worden met enkel individuele acties. We komen in actie tegen de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de winning, verscheping en verbranding van fossiele brandstoffen, én komen in actie tegen de overheden die deze bedrijven grenzeloos hun gang laten gaan.

Code Rood staat voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

Zolang de wet de belangen van vervuilende multinational beschermt ipv de belangen van mensen, dieren en ecosystemen, zullen wij (soms) de wet moeten breken om deze destructie een halt toe te roepen. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een van de methodes die wij gebruiken, bv door een menselijke blokkade of een bezetting te organiseren.

Code Rood steunt de lokale gemeenschappen die de directe gevolgen ervaren van de winning van fossiele brandstoffen en is solidair met andere bewegingen die strijden tegen de fossiele industrie en klimaatverandering danwel andere vormen van onrecht, uitbuiting, onderdrukking en discriminatie. Onze acties zijn nooit gericht op medewerkers van fossiele bedrijven. Wij zetten ons in voor een eerlijke transitie naar duurzame banen voor arbeiders.

Code Rood is horizontaal georganiseerd.

Dat betekent dat iedereen een gelijke stem heeft in de organisatie en dat we geen leiders hebben. We nemen besluiten op basis van consensus. Bij consensusbesluitvorming probeert de groep oplossingen te vinden die door iedereen actief gesteund worden, of waar iedereen op zijn minst mee kan leven, in plaats van simpelweg stemmen over een onderwerp en de meerderheid te laten beslissen. Consensusbesluitvorming is gebaseerd op de principes van gelijkheid, vrijheid, samenwerking en respect voor de behoeftes van iedereen.  

We zijn georganiseerd in werkgroepen, een Coördinatie Platform (CoPla) en actieconferenties. Actieve betrokken zijn lid van een werkgroep. Iedere werkgroep heeft het mandaat voor een specifieke taak (zie hier voor meer info). In het Coördinatie Platform (CoPla) komen vertegenwoordigers van alle werkgroepen samen om lopende zaken met elkaar af te stemmen, vragen met elkaar te delen, en zo nodig beslissingen te nemen over vragen die de werkgroepen niet volledig zelfstandig kunnen of willen beantwoorden. Een actieconferentie is een publieke bijeenkomst waarin mensen die deel willen nemen aan een actie samenkomen en waar belangrijke beslissingen genomen kunnen worden. 

Sluit je aan bij een werkgroep of kom naar een event.

Kijk hier voor een overzicht van de werkgroepen die nu actief zijn en bedenk waar je het beste jouw skills kan toepassen en nieuwe dingen kunt leren. Kijk hier voor een overzicht van aankomende evenementen.

Blijf op de hoogte door de nieuwsbrief te ontvangen of help Code Rood door een donatie over te maken.