Ondersteuning & herstel

Actie is zowel noodzakelijk als goed, maar er kunnen ook stressvolle gebeurtenissen plaats hebben. Als we een actie ingaan plaatsen we onszelf willens en wetens in een mogelijk kwetsbare situatie. De emoties kunnen op verschillen manieren oplopen. Er is vaak adrenaline betrokken bij burgerlijke ongehoorzaamheid; er kan (een vorm van) geweld of intimidatie tegen jou of je kameraden worden ingezet. Dit kan een impact op je hebben. Soms merk je het meteen, soms pas terug in ‘de buitenwereld’.

Het Support & Recovery team (S&R, uitgevoerd door de EARS werkgroep) is aanwezig tijdens de actie en op het kamp. Zij zijn in S&R getraind en je kunt hen aanspreken voor ondersteuning als je reacties ondervindt of informatie nodig hebt. Dit team staat ook in de weken na de actie paraat voor hen die in een impactvolle situatie terecht waren gekomen. Op het kamp is er een S&R ruimte waar je altijd welkom bent om informatie te krijgen over weerbaarheid (resilience) en herstel (recovery), een gesprek te hebben of een ontstressmoment te creëren.

Er zal op het kamp nog een heel praktische weerbaarheidstraining zijn die je kan helpen voorbereiden op de actie. Daarnaast zullen er briefings zijn over weerbaarheid en herstel die parallel lopen aan de briefings van het legal team.

Zo vervullen de behoeftes op het gebied van ondersteuning en herstel na/tijdens de actie of op het kamp. Naast dat we elkaar ondersteunen binnen affiniteitsgroepen en buddyparen waarin je samen afspreekt wat je van elkaar nodig hebt om de actie op een fijne en weerbare manier uit te voeren. Naast S&R mensen zullen er vertrouwenspersonen aanwezig zijn op het kamp, welke je kunt aanspreken als je iets op het hart hebt, wat niet gerelateerd is aan stressvolle gebeurtenissen en de reacties daarop.

Je kunt het Support & Recovery team bereiken via email: coderood-supportrecovery@riseup.net of telefonisch: 0682604069