Alles heeft een uitknop – speech Chihiro bij Earthstrike

Voor Code Rood sprak Chihiro 15 januari bij de wereldwijde demonstratie EarthStrike. Hieronder haar tekst.

Vraagje: Waarom creëert kapitalisme een wereldecologie van verval en catastrofe?

Zou het aan ons bewustzijn liggen?

  • Marinebiologe en schrijfster Rachel Carson deed al in de zestiger jaren de alarmbellen rinkelen voor een massa  bewustzijn voor milieubescherming.
  • Natuurkundige Svante Arhenius toonde in 1896 al wetenschappelijk het broeikaseffect aan en koppelde de verhoging van CO2 emissie aan opwarming.
  • Shawnee leider Tecumseh observeerde over de Europese kolonisten die een beleid van genocide uitrolde in de zogenaamde Nieuwe Wereld dat “het witte ras een monster is dat altijd honger heeft en wat het opeet is land

Beleid van ecocide is al heel lang opgemerkt. Eeuwenlang al is er bewustzijn en analyse over de verstoorde relatie tussen de heersende ideologie van groei en private winst aan de ene kant en aan de andere kant de erosie en verpaupering van publiek welzijn van land, water, lucht en andere zaken die tot Natuur werden gerekend. Inclusief de meerderheid van de mensheid: inheemse culturen en tot slaaf gemaakten en tot zekere hoogte ook vrouwen werden ook onder Natuur met een grote N geplaatst; een goedkope energie bron, goedkope arbeid voor accumulatie van kapitaal.

Nee, ons bewustzijn is niet het grote struikelblok voor goed klimaatbeleid, maar de spelregels rondom macht en besluitvorming en onze positie daarbinnen.

Dit is belangrijk voor onze strategie voor klimaatrechtvaardigheid. We strijden niet slechts tegen een paar rotte appels aan bedrijven & politici… En we kunnen het klimaatprobleem als consument niet wegstemmen. Dat is een spel van stuivers tegen miljarden. Nee, we strijden tegen een SYSTEEM van uitbuiting, uitputting en vervreemding… waar ontwrichting van ecologie en economie hand in hand gaan. Bewust!

Vanuit Code Rood hebben we als klimaatactie-collectief het idee dat de infrastructuur van dat systeem ontzenuwd moet worden.  Die infrastructuur van fossiele brandstoffen toe-eigenen en verhandelen moet stilgelegd worden. En wel meteen. De maatschappelijke shock zal groot zijn – maar een fractie van wat ons in petto staat wanneer deze maatregel niet genomen wordt.

De ontregeling van planeet aarde is door kapitalistische bedrijvigheid nu al zo ver gevorderd dat wetenschappelijke onderzoeken schatten dat er zo’n 200 organismen per dag uitsterven! Een uitsterfpercentage dat 1000 keer zo hoog ligt als ‘normaal’, zonder menselijke interventie. Dit is historisch ongekend!

Als je niet boos bent,   dan let je niet op!

Als je niet bang bent,   dan leef je zonder hoop en zonder liefde!

Als je niet verdrietig bent,   dan is cynisme je overlevingstactiek!

Climate CHANGED!

We leven in een wereld die al 1 graad veranderd is – GEMIDDELD.

Dat betekent al dat miljoenen mensen per jaar hun huis en haard verliezen aan droogte, overstroming, orkanen en branden.  Ook bij extractie zelf worden gemeenschappen geschaad en hun collectieve leefgebied verwoest, en bij olielekken. Als klimaatrechtvaardigheid-activisten strijden we niet voor de toekomst – een abstractie – maar voor ons bestaan en voor een beleid van reparaties: een eerlijke transitie, een wereld vol met banen voor eerlijke transitie… een vangnet voor de slachtoffers en stoppen van klimaatmisdaad.

Waar zit de uitknop van fossiele rampzaligheid?
Alles heeft een uitknop.

Met Code Rood bouwen we aan massale burgerlijke ongehoorzaamheid.

We bezetten infrastructuur van de fossiele industrie, om zo een hindermacht op te bouwen. Zo bezetten we in 2017 de kolenoverslag in de Amsterdamse haven: de tweede grootste kolenhaven van Europa (met Rotterdam op de eerste plaats).

En in 2018 werkten we samen met het lokale verzet in Groningen tegen de gaswinning, waar politiek Den Haag en bedrijven samen van profiteren, ten koste van Groningers en het milieu.

In een systeem waar roofbouw de wet is, moet die wet onhoudbaar gemaakt worden.
We handelen collectief. Saamhorig. Dapper. Voorbereid.
Het tweede jaar verdubbelde we in aantal. Rond de 700 deelnemers aan de actie en dan nog de mensen eromheen die zorgden voor eten, juridische hulp, media enzovoorts: een eigen infrastructuur van horizontale samenwerking! Een voorproefje van een eerlijkere manier van samenwerken & samenleven.

Bewustzijn verenigt ons hier vandaag in het Earthstrike protest.
Protest is zeggen waar je voor staat – welk onrecht je bestrijdt.
Verzet is dat onrecht onhoudbaar maken.
Dit hier… is mijn protest of pleidooi voor verzet!

Bewustzijn is essentieel voor het duiden van onrecht en de oplossing:
Niks minder dan een rechtvaardig systeem waarin wederkerig samenleven de norm is, in plaats van groei ten koste van de ander (daar krijg je natuurverwoesting en kolonialisme van… en heel veel ongelijkheid tot het punt dat het allemaal breekt)…

Maar we hebben ook een handelingsperspectief nodig…
Hoe komen we daar? Met klimaatrechtvaardigheid.

De infrastructuur van de fossiele industrie is groot geworden met de eerste en tweede wereld oorlog en enorme staatssteun van exorbitante bedragen. Dit is een asymetrische strijd waar de andere kant het grootkapitaal en de wapens heeft. Wat doe je dan als opgeven alleen maar leidt tot een grotere hel en echt geen optie is?

Recept voor verbetering: allereerst is er een verbinding in missie; de 99% zou hier een groot aandeel in moeten hebben; we’ve got the numbers! De meerderheid! Hierin moeten we zorg dragen dat we ongelijkheid die er in de samenleving is gepompt ontmantelen in onze samenwerking: racisme, seksisme, validisme en giftige normativiteiten. Dan heb je verbinding waarop je kan bouwen.

Tweede ingrediënt: een epische dosis aan lef en  ten derde samen sleutelen aan de scharnieren van besluitvorming, terwijl vernietigende business as usual onmogelijk gemaakt wordt door sabotage en verzet.

Mijn appel hier aan iedereen is om de rol op te nemen die goed aansluit bij jouw kunnen en talent en je solidair op te stellen aan de mensen die via een andere route het aanvliegen. We hebben elkaar nodig.  We gaan hoe dan ook door een stormige periode van verval van het oude – omdat kapitalisme onhoudbaar is op een niet groter wordende planeet.

Lieve Earth Strikers, water defenders, human rights, refugee rights, climate justice activists; Samen zijn we sterk MITS we een gedeelde visie hebben voor een rechtvaardig systeem.

Daarom moet visie voor rechtvaardigheid voorop: climate justice is the way

WHAT DO WE WANT?
CLIMATE JUSTICE
WHEN DO WE WANT IT?
NOW!


Foto van EarthStrike. Foto boven artikel: Chihiro (links) met Diyar, van ROOD jong in de SP

Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!

*English below*

Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.

De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nú moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.

Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.

We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.

Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag

Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken

Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*

Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!

On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!

When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.

Code Rood national gathering: Strategy & Vision

Date: 2nd of February 2019

Time: 10.00-18.00

Location: TBA

While CO2 levels and global temperatures are rising faster than ever in human history, Code Rood is inviting you to a national gathering on the 2nd of February to discuss what should be the next steps for mass civil disobedient action for climate justice and against the fossil fuel industry in the Netherlands. In this meeting we will bring together and discuss the viewpoints collected during the decentralised meet-ups that were organised in December (Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Leiden – Nijmegen).

This will be a moment to reflect on the politics and strategy of Code Rood and its position within the climate movement at large, and to find common ground and clarity on where and how to most effectively invest our energies in the next year. The meeting will be a platform for collective analysis and discussion, providing crucial input for the action conference that will be organised in March, where decisions will be made regarding the plans for Code Rood in 2019.

Did you participate in one of the local meet-ups and want to get more involved? Are you interested in better understanding Code Rood’s working structures? Did you take part in climate action before, and want to contribute to stepping up the fight against the fossil fuel industry? Then please come through!

Because we know that ‘ordinary people’ like us have to continue building this movement. After all, politicians and multinational polluters will not protect the climate for us, regardless of their greenwash propaganda. In the face of climate chaos, our hope is on grassroots organisation!

Lokale ontmoetingen ‘2 jaar Code Rood, en nu?’

Beste mensen,

Na 2 jaar Code Rood is het moment voor reflectie en het bedenken van vervolgstappen voor de beweging. We staan voor vragen zoals: Wat werkt er goed aan de organisatievorm van Code Rood en wat moet er anders? Hoe bouwen we aan de beweging, en welke rol heeft Code Rood binnen sociale- en klimaatbewegingen? Maar ook: Gaan we voor een grote massa-actie in 2019, of willen we focussen op meerdere decentrale acties, en gaan we bouwen we aan meerdere lokale Code Roodjes?

Er worden al meerdere lokale ontmoetingen georganiseerd in

Amsterdam op 13 december,
Rotterdam op 13 december,
Leiden op 14 december,
Utrecht op 16 december
en in Nijmegen op 16 december.

Voel je aangemoedigd om in je eigen stad ook een lokale ontmoeting te organiseren om mee te denken over deze vraagstukken, Code Rood komt vanuit mensen overal! Mail naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net voor hulp bij het opzetten van een ontmoeting, en zie de instructies op de website hier.

Deze bijeenkomsten spelen een belangrijke rol in het bepalen van de richting waar we gezamenlijk naar toe werken als Code Rood, dus is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken! Na de lokale ontmoetingen brengen we de uitkomsten ervan samen om in februari verder te discussiëren, zodat we in maart collectief beslissingen kunnen nemen!

Vergeet ook niet het evaluatieformulier van Code Rood 2018 in te vullen als je dat nog niet hebt gedaan!

Strijdbare groet,
Code Rood.

Solidarity with the Stansted15

Today Code Rood stands in solidarity with the Stansted15 as their long
trial draws to a close in the UK this week. We firmly believe that our
brave comrades should walk free after having been put through so much by
the British judicial system over the last two years. We know why they
acted to stop the deportation flight as they did, their actions spoke
louder than our words can on the dire need to resist the secretive,
brutal and racist deportation system in the UK.

More on the case can be found here.

The links between migration and climate change are clear. Many people
across the world have already been forced to leave their homes due to
the impacts of climate chaos, as droughts, floods and resultant
famines increase. The need to resist barely legal deportation systems
like that of the UK grows stronger.

Taking collective action is central to the work of Code Rood and we
commend the strategic, safe, peaceful and successful action the
Stansted15 took to ground the deportation flight. It  has resulted in
two of the planes occupants being granted permanent leave to remain in
the UK, whilst others onboard continue to fight their asylum cases on UK
soil. We call on the UK state to drop the terrorism related charges that
threaten to incarcerate these activists with potential life sentences if
found guilty. Our love and solidarity goes out to the Stansted15 this
week as the jury are sent out to deliberate.