Actieconferentie 16 maart; demonstraties; banners maken voor anti-racisme demo

Beste mensen,

We hebben meegelopen in demonstraties en blijven dat doen, en we bezinnen ons op volgende acties! Morgen is de actieconferentie waar we het aan de hand van de twaalf binnengekomen voorstellen gaan hebben over wat Code Rood de komende tijd gaat doen!

1. ACTIECONFERENTIE 16 MAART (MORGEN!!)
Morgen, zaterdag, 16 maart, is alweer de volgende Code Rood actieconferentie! We zijn te gast bij Patagonia, Jollemanhof 11 te Amsterdam (20 minuten lopen of 11 minuten met tram 26 vanaf Amsterdam Centraal). Voor de nieuwkomers en mensen die onbekend zijn met Code Rood is er een introductie en om 10 uur, de algemene introductie en start van de dag is om 10.30.

Mocht je van plan zijn te komen maar heb je jezelf nog niet aangemeld, doe dit dan via de website van Code Rood. Dan kunnen we namelijk rekening met je houden tijdens de lunch. Op deze pagina staat ook de volledige agenda, hieronder een korte samenvatting van wat je kunt verwachten.

In de ochtend zullen we spreken over de nieuwe structuur en besluitvorming van Code Rood, die zijn ontwikkeld op basis van de evaluaties de afgelopen maanden op lokaal niveau, door de werkgroepen en binnen de COPLA. Daarna wordt de nieuwe Safer Space Policy gepresenteerd.

Na de lunch gaan we over op de presentatie van de binnengekomen actievoorstellen. Er zijn er twaalf binnengekomen! We zullen alle 12 bekijken en bevragen, waarbij we toewerken naar een top 3. De actievoorstellen zijn hier te downloaden. Tijdens een open vergadering op 22 maart zal de beslissing vallen welk van deze drie ons doelwit van 2019 wordt. Aan het einde van de dag zal er ruimte zijn voor werkgroepentijd: bestaande en nieuwe werkgroepen krijgen de ruimte om nieuwe leden te betrekken en organisatiestappen te zetten.

Op het programma stond ook een gesprek over privilege en intersectionaliteit; dat kan tot onze grote spijt door omstandigheden niet doorgaan. We gaan hier zo snel mogelijk opnieuw ruimte voor scheppen en communiceren daar gauw meer over. Tijdens het actie-conferentie weekend van 11 en 12 mei (save the date!) komt het ook uitgebreid terug.

2. WOMEN’S MARCH & KLIMAATMARS
In March we march! Afgelopen zaterdag liepen we mee met de Women’s March, de dag daarop met meer dan 40.000 mensen met de klimaatmars. Klimaatrechtvaardigheid vraagt om een aanpak die verschillende problemen tegelijk aankaart: opwarming van de aarde is een symptoom van een achterliggend probleem. Daarom zijn we solidair met andere strijden. Er zijn prachtige foto’s gemaakt van het Radicale Blok waar Code Rood samen met o.a. Fossil Free Culture, Aseed, Socialisme.nu, GroenFront, Bond Precaire Woonvormen Nederlands Palestina Komitee, 2.Dh5, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Geen kind aan de kant en Climate Liberation Bloc aan meeliep. Bekijk de foto’s hier.

3. BLOC TEGEN KLIMAATRACISME
Wie de smaak na de actieconferentie goed te pakken heeft kan de dag daarop meehelpen met banners maken voor het Bloc tegen Klimaatracisme van 14:00 tot 17:00 in de Diaamondaal, Bostuin 11 in Almere. De anti-racisme demonstratie zelf is 23 maart van 14:00 tot 17:00 en start op de Dam in Amsterdam. Het Bloc tgeen Klimaatracisme bestaat uit Code Rood, Climate Liberation Bloc, MilieuDefensie, Free West Papua, Fossil Free Culture, Aseed, Greenpeace NL, TNI en Fossiel Vrij Nederland! Sluit je aan!

4. DONEER
Naast deelnemen aan de actie-conferenties, banners schilderen of mee demonstreren, kan je ook vanachter je computer een bijdrage leveren aan klimaatrechtvaardigheid. Vertel aan de mensen om je heen over Code Rood en hoe ze kunnen steunen. We kunnen je donatie goed gebruiken. Geld overmaken kan naar rekening NL55 TRIO 0388 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA.

Met strijdbare groet,
Code Rood

Landelijke bijeenkomst: actieplannen & interne structuur

De locatie is Jollemanhof 11 in Amsterdam (20 minuten lopen of 11 minuten met tram 26 vanaf Amsterdam Centraal), scroll naar beneden voor de agenda. Download de binnengekomen actievoorstellen hier.

Sinds de eerste landelijke actieconferentie van Code Rood in november 2016 hebben we in korte tijd een sterke organisatie van onderop gebouwd. Met het opzetten van twee historische blokkades en actiekampen in Amsterdam en Groningen en drie grote mobilisaties vanuit Nederland naar Ende Gelände in Duitsland hebben honderden nieuwe mensen ervaring opgedaan met burgerlijke ongehoorzaamheid en is het concept van openlijk aangekondigde massablokkades tegen de fossiele brandstoffenindustrie ook in de Nederlandse klimaatbeweging succesvol geïntroduceerd.

Foto Pierre Crom

De laatste maanden hebben we met een reeks discussies op lokaal niveau en landelijk niveau de tijd genomen voor een evaluatie van zowel de interne structuren als de externe doelen en strategie van Code Rood, op basis van deze ervaringen van de afgelopen twee en een half jaar, maar ook met aandacht voor zowel actuele politieke ontwikkelingen als recente ontwikkelingen binnen de bredere klimaatbeweging.

Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart willen we voortborduren op deze discussies en staan de volgende onderwerpen op de agenda:
➡️ Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
➡️ Gesprek over privilege & intersectionaliteit
➡️ Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en indien mogelijk in gang zetten.
➡️ Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen

De opzet van deze actieconferentie is dus om aan de ene kant tijd te nemen voor discussie over ‘interne’ kwesties en aan de andere kant besluiten te nemen voor Code Rood 2019. Daarbij zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dat we naar besluitvorming toewerken maar het is nog afwachten of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, omdat het een complexe discussie is en daarnaast omdat beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.

Voor iedereen is er de mogelijkheid om voor 1 maart voorstellen voor Code Rood in 2019 in te dienen, zodat we op de landelijke bijeenkomst op 16 maart een goed voorbereide discussie kunnen voeren. Voor deze voorstellen is een “raamwerk” opgesteld, dat een aantal richtlijnen geeft voor de voorstellen en uitleg over hoe we die gaan behandelen. Dit ‘Raamwerk Code Rood 2019’ is samen met een toelichting op de Code Rood website te vinden. Dus… heb je een goed idee voor wat Code Rood kan gaan doen dit jaar, schrijf ook een voorstel!

Programma AC

10.00 – 10.30  Intro to Code Rood voor nieuwe mensen
10.30 – 10.50  Algemene Introductie en Agenda
10.50 – 11.20  Wat is Code Rood’s werkstructuur en besluit model
11.20 – 11.35  Pauze
11.35 – 12.45  Presentatie Safer Space Policy
12.45 – 13.45  **Lunch**
13.45- 15.45 Presentatie Actie voorstellen

 • per voorstel 2 minuten elevator pitch 13.45 – 14.45
 • Actiemarkt! Vrij bewegen en discussieren van de voorstellen op een soort farmers market 14.45 – 15.30

15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.15 Plenair voorstellen bespreken, voorstellen van de kleinere projecten starten
16.15 – 17.00 Fish bowl discussie over de grotere voorstellen
17.00 – 17:15 Pauze
17.15 – 17.30 Snelle spectrumlijnen
17.30 – 18.00 Meet & Greet Werkgroepen
18.00 Afsluiting

Helaas is er toch geen avondeten.

Bijeenkomst 16 maart, voorstellen voor Code Rood 2019 en meer

Beste mensen,

De eerste warme zonnestralen zijn er weer en het wordt langzamerhand tijd om uit onze winterrust te ontwaken en nieuwe, burgerlijk ongehoorzame plannen te bedenken voor een klimaatrechtvaardig 2019. Op 16 maart werken we toe naar een beslissing over wat we als Code Rood gaan doen dit jaar, dus wees welkom! Lees verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie over hoe je mee kunt doen met bekokstoven en over aankomende workshops en demonstraties.

1.     VOORSTELLEN INSTUREN & LANDELIJKE BIJEENKOMST 16 MAART

Op basis van onze ervaringen van de afgelopen twee-en-een-half jaar en actuele ontwikkelingen hebben we met een reeks discussies de afgelopen maanden zowel de interne structuren als de externe doelen en strategie van Code Rood grondig geëvalueerd.

Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart willen we voortborduren op deze discussies en gaan we het hebben over onze structuur, privilege en intersectionaliteit, actieplannen voor 2019 en de werkgroepen van Code Rood. Wees welkom, ook als je nog niet weet of je, bijvoorbeeld, in een werkgroep mee wilt werken of liever op een andere manier bij wilt dragen.

Iedereen wordt uitgenodigd om vóór 1 maart voorstellen voor Code Rood plannen voor 2019 in te dienen, zodat we op de landelijke bijeenkomst op 16 maart een goed voorbereide discussie kunnen voeren over mogelijke plannen. Voor deze voorstellen is een “raamwerk” opgesteld, dat een aantal richtlijnen geeft voor de voorstellen en uitleg over hoe we die gaan behandelen. Het ‘Raamwerk Code Rood 2019’ is samen met een toelichting hier op de Code Rood website te vinden. Dus… heb je een fantastisch idee van wat Code Rood kan gaan doen, schrijf ook een voorstel!

2.     HOW TO BUILD CLIMATE JUSTICE EVENT

Burgerlijke ongehoorzaamheid voor klimaatrechtvaardigheid is urgente noodzaak, en staat in een groter plaatje van tactieken om ons doel te bereiken. Op 22 februari organiseert het Climate Liberation Bloc in Amsterdam een discussie over het gebruik, het aanpassen en het ongehoorzamen van de wet in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Ook Code Rood wordt er vertegenwoordigd. Voor meer informatie, zie: https://www.facebook.com/events/1104824806367162/

3.     2DH5 FESTIVAL

Het 2dh5 festival is een festival met workshops, discussies en lezingen op weg naar een solidaire en vrije wereld. Dit jaar is het thema power en worden de kruisingen van power met arbeidsstrijd, de-kolonialisatie, milieustrijd, migratie/no-border, feminisme en meer uitgebreid besproken in verschillende workshops. Ook hier doet Code Rood aan verschillende onderdelen mee. Het festival vindt plaats in OT301 in Amsterdam van 22 t/m 24 februari. Voor meer informatie, zie de website: https://www.2dh5.nl

4.      BLOK RADICALE KLIMAATRECHTVAARDIGHEID @ KLIMAATMARS

Bij de klimaatmars op 10 maart organiseren we samen met andere actiegroepen een blok voor radicale klimaatrechtvaardigheid! Omdat de klimaatcrisis slechts één symptoom is van een politiek en economisch systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, dat zich aan ‘groei’ vastklampt en extreme ongelijkheid produceert, dat bevolkingsgroepen verdeelt en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt. Een systeem dat de schuld bij individuen legt en niet in staat is om klimaatverandering op een rechtvaardige manier tegen te gaan. Sluit je daarom aan voor een groot en strijdvaardig blok voor radicale klimaatrechtvaardigheid! Van 13:00 tot 16:00 in Amsterdam. Het startpunt van de route is op de Dam. Meer hierover kun je vinden op het Facebook event: https://www.facebook.com/events/1057788631060732/

In voorbereiding verzamelen we op 3 maart van 11.00 tot 19.00 in Amsterdam om spandoeken te maken (@Nautilus, Eef Kamerbeekstraat 1006). Het Facebook event voor het spandoeken maken vind je hier.

5.     SCHOLIEREN- EN STUDENTENSTAKINGEN

Scholieren en studenten zijn de laatste tijd goed bezig!

Wat begon als een whatsappje aan wat klasgenoten, is uitgegroeid tot een protest van vijftienduizend scholieren! Youth4Climate organiseert op donderdag 14 maart hun volgende staking.

Geïnspireerd door Greta Thunberg organiseert FridaysforFuture regelmatig een staking. Op vrijdag 15 maart roepen ze jongeren internationaal weer op om hun school- of studiewerk neer te leggen om aandacht te roepen voor het klimaat.

6.     ANTIRACISME DEMONSTRATIE 23 MAART

Bij de Samen Tegen Racisme Demonstratie (georganiseerd door Comité 21 maart) zal er een Blok tegen klimaatracisme zijn, want milieustrijd, dekolonisatie en anti-racisme zijn samen nodig voor een rechtvaardige toekomst! Van 14:00 tot 17:00 in Amsterdam. Meer informatie op dit Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/817449761929768/

We kijken er naar uit om met alle opkomende protesten en verdiepende evenementen elkaar veel tegen te komen!

7.     ONZE REACTIE OP DE EVALUATIE VAN POLITIEOPTREDEN CODE ROOD 2018

Afgelopen week heeft de politie Groningen de resultaten van een interne evalutie over het politiegeweld tijdens onze actie in Farmsum naar buitengebracht. In de evaluatie wordt gesteld dat het geweld tegen zittende demonstranten buitenproportioneel was, maar tegelijkertijd is de politie tevreden met hoe het gegaan is en dat het bedrijfsbelang van de NAM veilig is gesteld. Onze reactie hierop kun je hier lezen. Wij strijden door: Voor een wereld waarin mensen NIET ondergeschikt zijn aan bedrijfsbelangen!

8.     DONATIES

In deze nieuwsbrief willen we hen die een donatie kunnen missen oproepen om Het Actiefonds te ondersteunen! Het actiefonds heeft jarenlang vele groepen ondersteund om actie te voeren voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Op dit moment kan Het Actiefonds donaties goed gebruiken om zeker te zijn dat ze ten minste nog 50 jaar meer groepen en nieuwe acties kunnen ondersteunen! Om te doneren, volg deze link: https://hetactiefonds.nl/doneer-nu/

Strijdbare groet en tot 16 maart of één van de marsen of events!

Code Rood

Raamwerk Code Rood 2019

Inhoudsopgave
1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019
2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?
3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen
4. Voorbeelden van grotere projecten
5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten
6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019

Deze tekst is bedoeld als volledige toelichting voor mensen die een voorstel voor Code Rood 2019 willen uitwerken en aanleveren zodat het als input kan dienen voor de landelijke CR bijeenkomst op 16 maart.
Vanuit de verschillende strategische discussies de afgelopen maanden zijn een aantal trends naar voren gekomen. Op basis hiervan is er door de COPLA en het facilitatieteam gekozen om een raamwerk te hanteren voor de discussie over wat CR dit jaar gaat doen. Binnen dit raamwerk worden voorstellen verwelkomd in de volgende twee categorien:
 • Een in het oog springend project voor Code Rood in 2019 dat relatief makkelijk te organiseren is. Dit kan een openlijk aangekondigde massale burgerlijk ongehoorzaamheidsactie zijn maar andere ideeen/concepten zijn ook welkom.
 • ‘Kleinere projecten’ waar de komende maanden aan gewerkt kan worden. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin.

2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?

In vergelijking met 2017 en 2018 hebben we dit jaar meer tijd genomen om naar een actiebesluit toe te werken. Na twee en een half jaar was het tijd voor voor een grondige discussie over zowel de interne structuren als de strategie van Code Rood, maar ook gelet op actuele politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de klimaatbeweging. Door deze andere planning hebben we dit jaar minder tijd om een groot project te lanceren, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan.
Een ander belangrijke aandachtspunt uit de evaluaties en gesprekken de afgelopen weken en maanden is dat veel mensen niet net als in 2017 en 2018 nagenoeg alle energie willen steken in de organisatie van 1 groot actie & kamp per jaar, maar dat we ook aan enkele strategisch gekozen kleinere projecten willen werken. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin. Hier onder wordt dit in punt (5) aan de hand van een aantal voorbeelden wat verder toegelicht.
Tegelijkertijd bleek tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht op 2 februari dat er bij veel mensen wel een wens leeft om de energie van Code Rood dit jaar niet uitsluitend op ‘kleinere projecten’ te richten maar daarnaast alsnog iets te organiseren dat er uit springt. Daarbij is door velen de wens uitgedrukt om de verschillende opties te overwegen met expliciete aandacht voor de benodigde capaciteit, zodat we een strategische keuze kunnen maken voor het verdelen van onze energie en tegelijkertijd kunnen waken voor de duurzaamheid van ons activisme.

3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen

Gelet op deze discussies is er daarom door het facilitatieteam in samenspraak met de COPLA voor gekozen om een oproep te doen voor het indienen van voorstellen voor Code Rood in 2019, waarbij het hier boven in punt (1) genoemde raamwerk wordt gehanteerd.
Inhoudelijke en praktische richtlijnen:
 • Niet meer dan 2 a4tjes, zodat iedereen de tijd heeft alle voorstellen te lezen. Een filmpje van maximaal 10 minuten is ook welkom.
 • Voorstellen worden door minimaal 2 mensen samen ingediend
 • Elk voorstel bevat informatie over:
 • wat de belangrijkste doelen zouden zijn (bv media-aandacht, skill sharing, bewegingsopbouw, economische activiteit ontregelen)
 • voorstel datum / globale planning
 • hoe het uit te voeren is en hoeveel organiserende capaciteit er nodig is
 • hoeveel deelnemers zijn er nodig om het een succes te laten worden
Proces:
 • Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart opgestuurd worden naar code-rood@riseup.net. Een week later worden alle voorstellen rondgemaild aan iedereen die zich heeft aangemeld voor de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart. 
 • Afhankelijk van het aantal voorstellen en de inhoud er van zal het facilitatieteam samen met de COPLA (het Coordinatie Platform (COPLA) van de werkgroepen) op vrijdag 8 maart een vorm kiezen voor de discussie en besluitvorming op de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart.

4. Voorbeelden van grotere projecten 

    –> eventuele internationale mobilisatie (bv Ende Gelande, Reclaim the Power)
    –> blokkade/verstoring aandeelhoudersvergadering Shell in Den Haag (mei)
    –> kamp in Groningen (zomer)
    –> blokkade openbare wegen
    –> haven Amsterdam 
    –> haven Rotterdam

5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten

Het idee om als Code Rood ook kleinere projecten te gaan organiseren is niet alleen ontstaan omdat dit makkelijker te organiseren is. De gedachte is ook dat het strategisch en politiek effectief kan zijn om vaker in actie te komen, en dat dit een manier kan zijn voor mensen om meer betrokken te raken bij Code Rood. Daarnaast werden er een aantal interne en externe doelstellingen geidentificeerd die de moeite waard zijn om na te streven maar die niet perse als ‘actie’ gelden, zoals het werken aan een trainingsprogramma en het verdiepen van onze boodschap en praktijk van klimaatrechtvaardigheid.
    –> lokale CR groepen opbouwen
    –> op actualiteit inspelen door (verrassings)acties te lanceren, georganiseerd vanuit en gecoördineerd met de werkgroepen/lokale groepen
    –> een trainingsprogramma opzetten
    –> verdieping in klimaatrechtvaardigheid, bijvoorbeeld door bondgenoten buiten de klimaatbeweging te ondersteunen met trainingen en bijdrages aan hun projecten
    –> verdiepen van onze politieke analyse / boodschap van klimaatrechtvaardigheid en systeemverandering en proberen het klimaatdebat te sturen volgens deze analyse
    –> werken aan een lange termijn agenda met visie en strategie (oa By2020 We Rise Up)
    –> werken aan onze interne organisatie en dynamiek (structuren, processen, omgangsnormen, omgang met conflicten)
    –> Nieuwe groepen zoals scholieren en Extinction Rebellion ondersteunen. Bv: in april de eerste grote actie van Extinction Rebellion NL ondersteunen door een onderdeel van de organisatie op ons te nemen.
    –> bezetting kantoren van politici/parlement

6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

 Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart staan de volgende onderwerpen op de agenda:
 • Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
 • Gesprek over privilege & intersectionaliteit
 • Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en eventueel in gang zetten.
 • Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen 
We willen als groep besluiten nemen waar veel mensen achter staan. Daarnaast zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dus dat we naar besluitvorming toewerken maar het zal nog afwachten zijn of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, mede omdat het beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.
Als laatste is het goed om in gedachte te houden dat wanneer we er voor kiezen om een bepaald idee niet uit te voeren (bijvoorbeeld omdat er geen capaciteit is of niet genoeg interesse) dat dit niet betekent dat dit een slecht idee is, en dat het ook op een later moment nog uitgevoerd kan worden.

Onze reactie op evaluatie politie optreden tijdens Code Rood actie in Farmsum

Op 15 februari 2019 heeft de Groningse politie de uitkomsten van hun evaluatie over het politie optreden tijdens de Code Rood actie in Groningen naar buiten gebracht. De politie stelt dat het gebruik van de wapenstok tegen zittende demonstranten en het gebruik van bluswater onrechtmatig was. Ook het geweld in Amsweer  had niet gehoeven, maar was het gevolg van een communicatiefout. Daarnaast geeft de politie toe dat de grootschaligheid van de politie aanwezigheid buitenproportioneel was.

Tegelijkertijd stelt de politie tevreden terug te kijken: ‘Als we terugkijken, hebben we wel alle doelstellingen bereikt’, zegt Susanne Huijing, sectorhoofd Groningen Ommelanden, ‘De mensen hebben een kans gehad om te demonstreren en we hebben de veiligheid en het bedrijfsbelang kunnen waarborgen. Maar dus wel met die eerdere kanttekeningen.’

Onze reactie op de evaluatie is:

Goed dat de politie fouten erkent. Want dit was niet onze laatste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De strijd tegen de fossiele industrie gaat door! ✊

Alleen. Hoe is het mogelijk dat de politie tevreden terugkijkt?
👉 Er is met wapenstok op zittende mensen geslagen: buitenproportioneel volgens de politie.
👉 Er is nevelspray gebruikt: een onrechtmatig middel volgens de politie.

Bovendien. De politie is tevreden dat ze het “bedrijfsbelang hebben kunnen waarborgen”. Terwijl meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Dit laat zien dat de veiligheid van mensen ondergeschikt is aan de belangen van de NAM. Net zoals het geweld dat de Groningers al decennia lang ervaren door de gaswinning niet serieus genomen wordt.

Daarom strijden wij door. Voor een wereld waarin mensen NIET ondergeschikt zijn aan bedrijfsbelangen. Waarin de NAM, Shell en Exxon afgerekend worden op hun structurele geweld tegen mensen, dieren en de planeet.

Bloc tegen Klimaat Racisme @Demo tegen Racisme

Datuum: Zaterdag 23 maart 2019

Tijd: 14:00-17:00

Locatie: Dam Square, Amsterdam

Code Rood en Climate Liberation Bloc doen een call out aan alle klimaat groepen en organisaties om gezamelijk het onderbelicht klimaat racisme te publiekelijk te erkennen en te verwerpen; een veel voorkomend probleem van onderdrukking is dat het onzichtbaar wordt gemaakt en in Nederland is er nog maar nauwelijks taal om verschillende racistische praktijken te duiden zoals racisme in milieubeleid.

Met onze aanwezigheid verbinden we onze strijd voor klimaat rechtvaardigheid aan de grote strijd tegen racisme in al haar vormen.

Wat is Klimaat Racisme? Klimaat Racisme verwijst naar:
A: Het Westen heeft historisch het meest vervuilt en zich aan vervuilende industrie verrijkt. Maar wil nu de rekening doorschuiven naar ‘iedereen’ en dan vooral de kleinverbruikers niet de grote boosdoeners. Dit beleid gaatover de rug van het Globale Zuiden.
B: De meeste klimaat migranten die huis en haard verliezen komen uit Globale Zuiden. Er ontbreekt een adequate internationale respons aan zorg.
C: Bij klimaatrampen zien we dat (witte) rijken snel hulp krijgen en grotendeels mensen van kleur gecriminaliseerd worden en het leger op hun wordt afgestuurd dat ze maar geen winkels plunderen (St Maarten, New Orleans zij daar markante voorbeelden van).

Voor verdieping zetten we de komende tijd een paar uitingen van klimaat racisme op een rijtje om ons gezamelijk gesprek over klimaat racisme op scherp te zetten en uit te nodigen tot dialoog.

AANLEIDING JAARLIJKSE DEMONSTRATIE RONDOM 21 MAART: De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.
In Nederland organiseert Comite 21 maart elk jaar een demonstratie om mensen samen te brengen te protesteren tegen huidige racisme en discriminatie in Nederland.

Vanuit klimaat beweging willen we van ons laten horen aangezien huidig klimaat beleid gestoeld is op (post)koloniaal beleid waarin de grootste vervuilers nog steeds subsidie ontvangen terwijl mensen in globale zuiden en zo ook armen & gemarginaliseerden (veelal mensen van kleur) nu de grootste verliezen leiden door verlies van leefgebied, gezondheidsproblemen door vervuiling en gebrek aan vangnet na klimaatrampen.

Meer info over de hoofd organisatie achter deze demo: http://21maartcomite.nl/

Bijeenkomst Code Rood en aankomende demonstraties

Beste mensen,

Nog een verlaat gelukkig revolutionair nieuw jaar! En wat is het jaar mooi begonnen, met twee kunstzinnige acties bij het Concertgebouw om de sponsorrelatie met Shell te stoppen! Hier de beelden van de kunstenaars van Fossil Free Culture NL en de muziek van Shell Out Sounds NL.

Afgelopen december vonden er in verschillende steden lokale bijeenkomsten over de toekomst van Code Rood plaats. In februari gaan we door met de nationale bijeenkomst om het te hebben over de strategie en visie van Code Rood. In maart vinden er veel verschillenden marsen, demonstraties en een actieconferentieweekend plaats waar we daad bij het woord voegen! Lees verder voor meer informatie.

1.     Landelijke bijeenkomst strategie en visie

Na input te hebben verzameld bij de lokale bijeenkomsten in december, zetten we op 2 februari met zijn allen de discussie voort: wat is de positie van Code Rood binnen de bredere klimaatbeweging? En hoe kunnen we onze energie dit jaar het beste besteden? Vooral als je interesse hebt in Code Rood en meer betrokken wilt raken is deze bijeenkomst een goed moment om aan te sluiten.

De bijeenkomst op 2 februari is van 10:00 tot 18:00 in Utrecht (Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94). Facebook: https://www.facebook.com/events/210024579901753/

Na deze dag van reflectie, analyse en discussie zal er op 16 en 17 maart een actieconferentieweekend  plaatsvinden om besluiten te nemen over volgende stappen en de plannen voor Code Rood in 2019.

2.     22 feb: How-to build ClimateJustice by Using/Breaking/Rewriting the Law

Burgerlijke ongehoorzaamheid voor klimaatrechtvaardigheid is urgente noodzaak, en staat in een groter plaatje van tactieken om ons doel te bereiken. Op 22 februari organiseert het Climate Liberation Bloc in Amsterdam een discussie over het gebruik, het aanpassen en het ongehoorzamen van de wet in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Ook Code Rood wordt er vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie:https://www.facebook.com/events/1104824806367162/

3.     22-24 feb: 2dh5 festival

Het 2dh5 festival is een festival met workshops, discussies en lezingen op weg naar een solidaire en vrije wereld. Dit jaar is het thema power en worden de kruisingen van power met arbeidsstrijd, de-kolonialisatie, milieustrijd, migratie/no-border, feminisme en meer uitgebreid besproken in verschillende workshops. Ook hier doet Code Rood aan verschillende onderdelen mee. Aan het programma wordt nog gewerkt maar sommige onderdelen zijn al bekend. Het festival vindt plaats in OT301 in Amsterdam. Voor meer informatie, zie de website: https://www.2dh5.nl/2-dh5-festival-2019-in-amsterdam-over-power/

4.     Banners maken voor de vrouwenmars (9 maart), klimaatmars (10 maart) en antiracisme mars (23 maart)

In maart zijn er een heel aantal relevante demonstraties. Daarom gaan we op 2 maart banners maken! Van 13:00 tot 18:00 in Amsterdam. Meer informatie: https://www.facebook.com/events/602887270123957/

5.     10 maart: Blok voor Radicale klimaatrechtvaardigheid @ Klimaatmars

Bij de klimaatmars op 10 maart organiseren we samen met andere actiegroepen een blok voor radicale klimaatrechtvaardigheid! Van 13:00 tot 16:00 in Amsterdam. Het startpunt van de route is op de Dam. Meer hierover kun je vinden op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/events/1057788631060732/

Wil je niet meelopen met het blok voor radicale klimaatrechtvaardigheid? Geen probleem, de mars wordt veel goter dan alleen dat blok, zie: https://www.facebook.com/events/1602838249819262/

6.     23 maart: Blok tegen klimaatracisme @ samen tegen racisme demonstratie

Bij de Samen Tegen Racisme Demonstratie (georganiseerd door Comité 21 maart) zal er een Blok tegen Klimaatracisme zijn. Van 14:00 tot 17:00 in Amsterdam. Meer informatie op dit Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/817449761929768/

Ook deze demo is groter dan alleen dat blok, zie:https://www.facebook.com/events/337446856863024

7.     Donaties

Code Rood functioneert dankzij tientallen vrijwilligers en de financiële bijdragen van onze donateurs. Heb jij er iets voor over om Code Rood groter te maken? Maak dan een donatie over aan:

Steungroep NVDA

NL55 TRIO 0338 6023 80

Strijdbare groet,

Code Rood

Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid tijdens Klimaatmars 10/03 in Amsterdam

Op zondag 10 maart zal een historische Klimaatmars plaats vinden in Amsterdam, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zal het een van de grootste klimaatmobilisaties worden uit de Nederlandse geschiedenis.

ASEED Europe, Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL & GroenFront! ondersteunen deze Klimaatmars en roepen op tot de vorming van een groot en strijdvaardig Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid.

Samen verheffen wij onze stem voor systeemverandering en massale actie van onderop: tegen de fossiele industrie en een corrupt politiek en economisch systeem dat mensen uitbuit en verdeelt, obscene ongelijkheid produceert en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt.

Verdere informatie zal binnenkort volgen.

Nodig je vrienden uit via Facebook:

People's Climate March 2014
People’s Climate March 2014

Alles heeft een uitknop – speech Chihiro bij Earthstrike

Voor Code Rood sprak Chihiro 15 januari bij de wereldwijde demonstratie EarthStrike. Hieronder haar tekst.

Vraagje: Waarom creëert kapitalisme een wereldecologie van verval en catastrofe?

Zou het aan ons bewustzijn liggen?

 • Marinebiologe en schrijfster Rachel Carson deed al in de zestiger jaren de alarmbellen rinkelen voor een massa  bewustzijn voor milieubescherming.
 • Natuurkundige Svante Arhenius toonde in 1896 al wetenschappelijk het broeikaseffect aan en koppelde de verhoging van CO2 emissie aan opwarming.
 • Shawnee leider Tecumseh observeerde over de Europese kolonisten die een beleid van genocide uitrolde in de zogenaamde Nieuwe Wereld dat “het witte ras een monster is dat altijd honger heeft en wat het opeet is land

Beleid van ecocide is al heel lang opgemerkt. Eeuwenlang al is er bewustzijn en analyse over de verstoorde relatie tussen de heersende ideologie van groei en private winst aan de ene kant en aan de andere kant de erosie en verpaupering van publiek welzijn van land, water, lucht en andere zaken die tot Natuur werden gerekend. Inclusief de meerderheid van de mensheid: inheemse culturen en tot slaaf gemaakten en tot zekere hoogte ook vrouwen werden ook onder Natuur met een grote N geplaatst; een goedkope energie bron, goedkope arbeid voor accumulatie van kapitaal.

Nee, ons bewustzijn is niet het grote struikelblok voor goed klimaatbeleid, maar de spelregels rondom macht en besluitvorming en onze positie daarbinnen.

Dit is belangrijk voor onze strategie voor klimaatrechtvaardigheid. We strijden niet slechts tegen een paar rotte appels aan bedrijven & politici… En we kunnen het klimaatprobleem als consument niet wegstemmen. Dat is een spel van stuivers tegen miljarden. Nee, we strijden tegen een SYSTEEM van uitbuiting, uitputting en vervreemding… waar ontwrichting van ecologie en economie hand in hand gaan. Bewust!

Vanuit Code Rood hebben we als klimaatactie-collectief het idee dat de infrastructuur van dat systeem ontzenuwd moet worden.  Die infrastructuur van fossiele brandstoffen toe-eigenen en verhandelen moet stilgelegd worden. En wel meteen. De maatschappelijke shock zal groot zijn – maar een fractie van wat ons in petto staat wanneer deze maatregel niet genomen wordt.

De ontregeling van planeet aarde is door kapitalistische bedrijvigheid nu al zo ver gevorderd dat wetenschappelijke onderzoeken schatten dat er zo’n 200 organismen per dag uitsterven! Een uitsterfpercentage dat 1000 keer zo hoog ligt als ‘normaal’, zonder menselijke interventie. Dit is historisch ongekend!

Als je niet boos bent,   dan let je niet op!

Als je niet bang bent,   dan leef je zonder hoop en zonder liefde!

Als je niet verdrietig bent,   dan is cynisme je overlevingstactiek!

Climate CHANGED!

We leven in een wereld die al 1 graad veranderd is – GEMIDDELD.

Dat betekent al dat miljoenen mensen per jaar hun huis en haard verliezen aan droogte, overstroming, orkanen en branden.  Ook bij extractie zelf worden gemeenschappen geschaad en hun collectieve leefgebied verwoest, en bij olielekken. Als klimaatrechtvaardigheid-activisten strijden we niet voor de toekomst – een abstractie – maar voor ons bestaan en voor een beleid van reparaties: een eerlijke transitie, een wereld vol met banen voor eerlijke transitie… een vangnet voor de slachtoffers en stoppen van klimaatmisdaad.

Waar zit de uitknop van fossiele rampzaligheid?
Alles heeft een uitknop.

Met Code Rood bouwen we aan massale burgerlijke ongehoorzaamheid.

We bezetten infrastructuur van de fossiele industrie, om zo een hindermacht op te bouwen. Zo bezetten we in 2017 de kolenoverslag in de Amsterdamse haven: de tweede grootste kolenhaven van Europa (met Rotterdam op de eerste plaats).

En in 2018 werkten we samen met het lokale verzet in Groningen tegen de gaswinning, waar politiek Den Haag en bedrijven samen van profiteren, ten koste van Groningers en het milieu.

In een systeem waar roofbouw de wet is, moet die wet onhoudbaar gemaakt worden.
We handelen collectief. Saamhorig. Dapper. Voorbereid.
Het tweede jaar verdubbelde we in aantal. Rond de 700 deelnemers aan de actie en dan nog de mensen eromheen die zorgden voor eten, juridische hulp, media enzovoorts: een eigen infrastructuur van horizontale samenwerking! Een voorproefje van een eerlijkere manier van samenwerken & samenleven.

Bewustzijn verenigt ons hier vandaag in het Earthstrike protest.
Protest is zeggen waar je voor staat – welk onrecht je bestrijdt.
Verzet is dat onrecht onhoudbaar maken.
Dit hier… is mijn protest of pleidooi voor verzet!

Bewustzijn is essentieel voor het duiden van onrecht en de oplossing:
Niks minder dan een rechtvaardig systeem waarin wederkerig samenleven de norm is, in plaats van groei ten koste van de ander (daar krijg je natuurverwoesting en kolonialisme van… en heel veel ongelijkheid tot het punt dat het allemaal breekt)…

Maar we hebben ook een handelingsperspectief nodig…
Hoe komen we daar? Met klimaatrechtvaardigheid.

De infrastructuur van de fossiele industrie is groot geworden met de eerste en tweede wereld oorlog en enorme staatssteun van exorbitante bedragen. Dit is een asymetrische strijd waar de andere kant het grootkapitaal en de wapens heeft. Wat doe je dan als opgeven alleen maar leidt tot een grotere hel en echt geen optie is?

Recept voor verbetering: allereerst is er een verbinding in missie; de 99% zou hier een groot aandeel in moeten hebben; we’ve got the numbers! De meerderheid! Hierin moeten we zorg dragen dat we ongelijkheid die er in de samenleving is gepompt ontmantelen in onze samenwerking: racisme, seksisme, validisme en giftige normativiteiten. Dan heb je verbinding waarop je kan bouwen.

Tweede ingrediënt: een epische dosis aan lef en  ten derde samen sleutelen aan de scharnieren van besluitvorming, terwijl vernietigende business as usual onmogelijk gemaakt wordt door sabotage en verzet.

Mijn appel hier aan iedereen is om de rol op te nemen die goed aansluit bij jouw kunnen en talent en je solidair op te stellen aan de mensen die via een andere route het aanvliegen. We hebben elkaar nodig.  We gaan hoe dan ook door een stormige periode van verval van het oude – omdat kapitalisme onhoudbaar is op een niet groter wordende planeet.

Lieve Earth Strikers, water defenders, human rights, refugee rights, climate justice activists; Samen zijn we sterk MITS we een gedeelde visie hebben voor een rechtvaardig systeem.

Daarom moet visie voor rechtvaardigheid voorop: climate justice is the way

WHAT DO WE WANT?
CLIMATE JUSTICE
WHEN DO WE WANT IT?
NOW!


Foto van EarthStrike. Foto boven artikel: Chihiro (links) met Diyar, van ROOD jong in de SP

Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!

*English below*

Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.

De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nú moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.

Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.

We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.

Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag

Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken

Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*

Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!

On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!

When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.