Deze actieovereenkomst is bedoeld om individuen en groepen een kader te bieden om acties te organiseren onder de paraplu van de Shell Must Fall-campagne. Het belicht de fundamentele principes en waarden die wij noodzakelijk en relevant vinden voor progressieve politieke verandering en geeft op basis hiervan richtlijnen over wat je kunt verwachten en hoe je te gedragen tijdens een Shell Must Fall-actie. We verwachten dat elke organisator of deelnemer deze richtlijnen naleeft. Met deze actieovereenkomst willen we een ruimte creëren om macht te decentraliseren en transparantie en verantwoordelijkheid te creëren.

VEILIGHEID EN ZORG STAAN VOOROP. De veiligheid van alle betrokkenen (inclusief deelnemers, werknemers en omstanders) heeft onze hoogste prioriteit. We zullen ons kalm en verantwoordelijk gedragen, we zullen niemand in gevaar brengen, en we zullen waar mogelijk/nodig deëscalerend reageren op politiegeweld. Samen delen we de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen. We willen een safer space creëren waarin we elkaar aansprakelijk kunnen houden voor wat we doen.

Over Corona: Hoewel we de overheid niet zien als een orgaan van onaantastbare autoriteit, zullen onze acties de naleving van regionale sociale afstand en hygiëne aanbevelingen volgen die ook door gezondheidsdeskundigen worden aanbevolen. Wij zijn van mening dat het bewaken van sociale afstand een van de meest effectieve manieren is om te voorkomen dat veel mensen besmet raken met COVID 19 en zullen hier ook tijdens acties rekening mee houden zolang dit noodzakelijk is.

DIVERSITEIT VAN TACTIEKEN. We erkennen dat sociale verandering alleen mogelijk is door de combinatie van verschillende vormen van verzet. De stijd voor klimaatrechtvaardigheid is hierop geen uitzondering. Gezien de ernst en urgentie van de klimaatcrisis vinden wij het noodzakelijk en legitiem om massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties te organiseren. Hoewel we in het algemeen verschillende tactieken omarmen, zullen wij ze selectief en strategisch in deze actie inzetten. Afhankelijk van de context zullen we acties publiekelijk aankondigen of niet. Onze activiteiten kunnen online of in de fysieke wereld plaatsvinden met als doel het publieke imago en de activiteiten van Shell te verstoren. We zullen geen levende wezens schaden en zijn niet van plan om openbaar eigendom te beschadigen. In plaats daarvan investeren we in activiteiten die de veerkracht van de gemeenschap + genezing + herstel van trauma vergroten.

INCLUSIEVE DEELNAME. We erkennen dat de hiërarchische en onderdrukkende structuren die onze samenleving vormgeven ook aanwezig zijn in onszelf en onze beweging. Deelname draait niet om de lichamen en mogelijkheden die we hebben, maar om onze collectieve vastberadenheid. Er zijn meerdere manieren om deel te nemen om zo mensen met uiteenlopende ervaringen en capaciteiten in staat te stellen om mee te doen. Alle rollen en taken zijn even belangrijk voor het succes van deze actie. Onze overwinning is het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen, niet van de heldhaftige acties van individuen.

COLLECTIEVE BEVRIJDING EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID. We willen onze acties en gemeenschappen vormgeven op een manier die geïnspireerd is door de toekomst waar we nu voor vechten. Door het bewust integreren van feministische, antiracistische, anti-validistische, queer, en klasse perspectieven in onze bewegingen kunnen we ze inclusiever, veerkrachtiger en diverser maken. We zijn fel tegen reactionaire en nationalistische pogingen om het verzet tegen de fossiele industrie te coöpteren. We zullen niet toestaan dat (eco)fascisten en greenwashers onze bewegingen kapen of infiltreren.