Deze actieovereenkomst is bedoeld om iedereen die meedoet aan de openlijk aangekondigde massale ongehoorzaamheidsacties tegen Shell in mei 2020 te informeren en voor te bereiden. In dit document beschrijven we richtlijnen over wat je kunt verwachten van de actie en hoe we ons gedragen tijdens de actie. We verwachten van alle deelnemers dat zij dit document onderschrijven en we zullen ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de inhoud. We volgen het principe van “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.

WE DOEN DIT SAMEN. Op 19 mei 2020 zullen wij Shell’s jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders blokkeren, verstoren, en annuleren. We doen dit met een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie waarbij we tactieken zoals blokkades, zwermen, en creatieve interventies zullen inzetten. We vormen affiniteitsgroepen, blokken/vingers, en gebruiken onze lichamen en collectieve vastberadenheid om obstakels te overkomen en zo onze bestemmingen te bereiken.

VEILIGHEID EN ZORG STAAN VOOROP. De veiligheid van alle betrokkenen (inclusief deelnemers, werknemers en omstanders) heeft onze hoogste prioriteit. We zullen ons kalm en verantwoordelijk gedragen, we zullen niemand in gevaar brengen, en we zullen waar mogelijk/nodig deëscalerend reageren op politiegeweld. Samen delen we de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen. We willen een safer space creëren waarin we elkaar aansprakelijk kunnen houden voor wat we doen.

DIVERSITEIT VAN TACTIEKEN. We erkennen dat sociale verandering alleen mogelijk is door de combinatie van verschillende vormen van verzet. De stijd voor klimaatrechtvaardigheid is hierop geen uitzondering. Gezien de ernst en urgentie van de klimaatcrisis vinden wij het noodzakelijk en legitiem om massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties te organiseren. Hoewel we in het algemeen verschillende tactieken omarmen, zullen wij ze selectief en strategisch in deze actie inzetten. We zullen geen levende wezens schaden en zijn niet van plan om openbaar eigendom te beschadigen.

INCLUSIEVE DEELNAME. We erkennen dat de hiërarchische en onderdrukkende structuren die onze samenleving vormgeven ook aanwezig zijn in onszelf en onze beweging. Deelname draait niet om de lichamen en mogelijkheden die we hebben, maar om onze collectieve vastberadenheid. Er zijn meerdere manieren om deel te nemen om zo mensen met uiteenlopende ervaringen en capaciteiten in staat te stellen om mee te doen. Alle rollen en taken zijn even belangrijk voor het succes van deze actie. Onze overwinning is het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen, niet van de heldhaftige acties van individuen.

COLLECTIEVE BEVRIJDING EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID. We willen onze acties en gemeenschappen vormgeven op een manier die geïnspireerd is door de toekomst waar we nu voor vechten. Door het bewust integreren van feministische, antiracistische, anti-validistische, queer, en klasse perspectieven in onze bewegingen kunnen we ze inclusiever, veerkrachtiger en diverser maken. We zijn fel tegen reactionaire en nationalistische pogingen om het verzet tegen de fossiele industrie te coöpteren. We zullen niet toestaan dat (eco)fascisten en greenwashers onze bewegingen kapen of infiltreren.