CODE ROOD steunt FNV steenkolenfonds

Het is CODE ROOD voor het klimaat. De temperatuur op aarde is nu al met één graad Celsius toegenomen en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Omdat er geen tijd meer te verliezen is, zullen wij op 24 juni in de haven van Amsterdam het heft in eigen handen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Samen eisen wij dat Amsterdam haar poorten sluit voor de grote vervuilers en voorop gaat lopen in de transitie naar een duurzame samenleving.
Wij willen dat de kolencentrales en terminals zo snel mogelijk sluiten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de grote bazen er niet met de winst vandoor gaan. Werknemers mogen niet zomaar goedkoop ontslagen worden. Daarom steunen wij de eis van FNV Havens voor een steenkolenfonds , zodat sluiting niet de hardwerkende werknemers raakt. En als werknemers het noodzakelijk zien om in actie te komen, dan kunnen jullie op onze hulp rekenen.
Eerlijk klimaatbeleid betekent voor ons niet alleen dat de fossiele brandstoffen in de grond worden gelaten, maar ook dat er in de noodzakelijke transitie lonende arbeidskansen komen voor iedereen, in een economie die onze planeet en al haar bewoners respecteert. Nu en in de toekomst.