CODE ROOD, de politiek, en de NGO's

Nu de CODE ROOD actie dichterbij komt kregen wij vanuit een politieke partij de vraag wat wij zouden vinden als deze partij georganiseerd als ‘blok’ aanwezig is met vlaggen, leuzen, kleding van die partij. Hier een persoonlijk antwoord.
Het zal bij een partij in ons politieke bestel zeker een punt van discussie zijn of het past dat zij officieel zouden deelnemen aan een burgerlijk ongehoorzame actie. Maar andersom, ligt dit ook aan de kant van CODE ROOD enigszins gevoelig. En niet alleen bij een politieke partij, maar ook als het gaat om geprofessionaliseerde milieuorganisaties als bijvoorbeeld Milieudefensie of Greenpeace. Waarom? Het heeft te maken met wie en wat wij zijn, als collectief.
Als individuele deelnemers aan CODE ROOD bijvoorbeeld een vlag bij hun tent zetten, of een T-shirt dragen, dan is dat niet vreemd. Als het een grote groep wordt die duidelijk aanwezig wil zijn met het ‘merk’ van een bestaande partij, of NGO, dan zal dat echter bij veel andere deelnemers zekere irritaties opwekken. Het zou de indruk kunnen wekken dat zo’n partij of NGO, door prominent aanwezig te zijn, zich ‘eigenaar’ probeert te maken van een deel van CODE ROOD. Dat zou afbreuk doen aan de manier waarop onze beweging bewust in elkaar is gezet als collectief van onafhankelijke individuen.
CODE ROOD is een beweging van vrijwilligers waarin niemand zichzelf de baas voelt over anderen. Iedereen doet mee als volkomen vrij en onafhankelijk persoon. Het is een open ‘horizontale’ organisatie, waarin wij altijd besluiten proberen te nemen op basis van consensus, zonder een formele hiërarchie of leidersfiguren. Dit past bij ons doel om een breed scala van mensen te verwelkomen in onze actie.
Het is misschien minder ‘efficiënt’, maar al ons consensus-gepraat bij actieconferenties heeft ervoor gezorgd dat wij elkaar beter leren kennen, en beter met elkaar rekening kunnen houden, en dat wij ook elkaars verschillen accepteren. Het blijkt een zeer effectieve manier om een beweging te bouwen. Deze organisatievorm namen wij over van Ende Gelände in Duitsland, maar vele andere soortgelijke bewegingen gingen ons voor. Misschien doordat wij hiermee weinig plaats bieden aan extroverte ambitieuze alpha-mensen die graag de boventoon voeren, blijkt dat er binnen CODE ROOD (tot nu toe) juist verrassend veel plaats is voor meer introverte geesten om een rol te spelen.
Deelnemers van CODE ROOD zijn dat als persoon. Met respect voor de onderlinge verschillen. Wij stellen onze onafhankelijkheid zeer op prijs, in een wereld waar zelfs de wetenschap ten dele onder de invloed staat van het bedrijfsleven. Dit kan, omdat ons budget klein is, en zelfs onze actie helemaal met giften en vrijwilligerswerk bekostigd kan worden. Dat is onze kracht, en het is ook een belangrijk fundament onder onze legitimiteit.