Nieuwsbrief: vijf dagen later!

Hey allemaal!
WE ARE UNSTOPPABLE, ANOTHER WORLD IS POSSIBLE!
Het is ons gelukt! Met meer dan 300 mensen hebben we zaterdag de kolenoverslag in de Amsterdamse haven stilgelegd en een duidelijke grens getrokken voor de klimaatverwoesting van de fossiele industrie. Het is geweldig dat ieder op zijn eigen manier heeft meegedaan: op de torens of vanuit het kamp. De allereerste aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheidsactie voor het klimaat was een groot succes. Deze slag hebben we gewonnen, maar de strijd gaat door!
In deze nieuwsbrief vind je:
 1. Solidariteit met arrestanten
 2. Terugblik
 3. Herstel, veerkracht en vertrouwenspersonen
 4. Volgende evenementen
 5. Sluit je aan bij een werkgroep
 6. #Hemweg
 7. Donaties
 8. Bedankt!
SOLIDARITEIT MET ARRESTANTEN
Afgelopen zaterdag zijn dertien mensen opgepakt. De activisten waren verdeeld over twee groepen. Een groep van acht mensen is door de transportband die de kolenhaven met de nabijgelegen Hemwegcentrale verbindt gekropen en is daarbij volgens onze advocaat aangevallen door beveiligers met honden, waarbij zeker één activist door een waakhond is gebeten. Zij worden nu beschuldigd van geweldpleging tegen personen en zitten nog steeds vast. Een andere groep van vijf personen besloot om bij de kolenopslag te blijven nadat de andere activisten om half zes het terrein hadden verlaten. Zijn zijn die avond opgepakt en worden verdacht van erfvredebreuk en geweldpleging tegen goederen. De advocaat is boos dat ze zo lang worden vastgehouden en noemt dat “onamsterdams”.
Vrijdag ergens tussen 7u en 19u worden ze vanuit politiebureau Meer en Vaart naar het justitiecomplex aan de Parnassosweg gebracht. Daar wordt achter gesloten deuren besloten of de 13 vrijgelaten worden of naar een gevangenis worden gebracht om hun rechtszaak af te wachten. In dat laatste geval hebben ze dan meer rechten en kunnen wij ze beter helpen met schone kleren, geld en brieven.
Alle arrestanten maken het goed en verdienen onze steun. Wat er ook waar of onwaar is van de aanklachten, ze voerden actie voor een rechtvaardige samenleving en tegen de gewelddadige fossiele industrie die de politiek in een houdgreep legt en het klimaat willens en wetens ontregelt met onschatbaar lijden tot gevolg. Er wordt op dit moment steeds repressiever tegen de arrestanten opgetreden.
Meer informatie wordt door de arrestantengroep (AG) bijgehouden op IndyMedia. Kijk daar ook voor updates over solidariteitsacties.
Zondag van 13uur tot 15uur willen we in de Nieuwland (Pieter Nieuwlandstraat) updates geven en samen na denken over hoe we deze 13 verder kunnen ondersteunen.
TERUGBLIK
Er zijn veel mooie dingen gebeurd tijdens ons klimaatkamp en de actie van zaterdag. Wil je het allemaal nog eens rustig terug zien? Hier een overzichtje:
HERSTEL, VEERKRACHT EN VERTROUWENSPERSONEN
Voor velen van ons was CODE ROOD een sterke, positieve ervaring. Maar het zou kunnen dat jij een minder positieve ervaring hebt gehad. Na de actiedag was het boekje Herstel en Veerkracht uitgedeeld, de pdf is hier te vinden. Mocht je nog ergens mee zitten, neem dan alsjeblieft contact op met onze vertrouwenspersonen. Dat zijn ervaren mensen die je kunnen helpen als je ergens over wilt praten.
VOLGENDE EVENEMENTEN
CODE ROOD gaat door! De volgende data zijn al gepland, om terug te kijken en volgende stappen te zetten:
 • 2 Juli – Legal debriefing. Van 1 tot 3. Als er iets gebeurt is tijdens de actie of het kamp waar je vragen over hebt kun je hier langs gaan om duidelijkheid te krijgen. De focus ligt op juridische vragen. Locatie: De Nieuwland (Pieter Nieuwlandstraat 93).
 • 5 augustus – Borrel & Reunie. Wat later hebben we gelegenheid om informeel bij elkaar te komen. Als het allemaal wat gezakt is en je tijd hebt gehad om het te verwerken kunnen we er rustig verder over praten.
 • 16 september – Evaluatie Code Rood 1.0. We zijn in November 2016 begonnen met dit proces. Wat is er goed gegaan? Wat kan er beter gaan? We willen het hele proces behandelen, maar ook focussen op het klimaatkamp en de actie zelf.
 • 21 Oktober – Actieconferentie Code Rood 2.0. Volgend jaar gaan we natuurlijk door. Het is ten slotte ons doel om een grote beweging op te bouwen. Maar wat gaan we volgend jaar doen? Het kan van alles zijn. Op deze actieconferentie zullen we gaan brainstormen over ideeen. Die kunnen later uitgewerkt worden om goed onderbouwd consensus te bereiken over volgend jaar.
SLUIT JE AAN BIJ EEN WERKGROEP
Het is misschien nog een beetje snel, maar als je het leuk vind om de aankomende evenementen te organiseren en te werken aan de volgende CODE ROOD actie dan kan je je aansluiten bij een werkgroep. Op dit moment zijn er acht verschillende werkgroepen: IT, Mobilisatie (Mobi), Vibes, Facilitatie, Media en Communicatie (MeCom), Logistiek, Aesthetics, Intersectionaliteit en het coördineerden platform (copla) met afgevaardigde van elke werkgroep. Email adressen van de werkgroepen zijn te vinden op de website.
#HEMWEG
Kan je niet wachten tot de volgende CODE ROOD actie? Sluit je aan bij de actiegroep tegen de #Hemweg-kolencentrale, en doe mee met de online acties tegen NUON!
DONATIES
Het klimaatkamp en de actiedag hebben geld gekost, voor dingen als de toiletten en de witte pakken. Het richtbedrag voor deelname aan het kamp en de actie was €5 euro per persoon per dag. We stellen het op prijs als degenen die meer kunnen betalen een grotere bijdrage doen. Dit scheelt voor mensen die minder geld hebben. Mocht je nog niet de kans hebben gehad om te doneren, dan kan je jouw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL55 TRIO 0338 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA. Stuur daarnaast onze roep voor donaties door naar vrienden, kennissen of familie die misschien een financiële bijdrage kunnen leveren.
BEDANKT!
Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van CODE ROOD. Natuurlijk alle deelnemers, maar ook iedereen die verder heeft geholpen, bijvoorbeeld met een donatie of support op social media. Onder andere: XminY, De Rooie Cent, Cafe plak, Patagonia, Theaterstraat, Rampenplan, ADM, Greenpeace, Milieudefensie, PILP NJC, Arrestantengroep Amsterdam, Jebbink en Soeterman advocaten, 350.org, GroenFront!, Stroomversnellers, Nautulis, NieuwLand, Fossielvrij Nederland, Spinhuis Collectief en WG-Fonds. Een vooral ook speciale dank naar alle anarchisten. Zonder jullie was CODE ROOD nooit een succes geworden!
We hopen je snel weer te zien!
Groet,
Media en Communicatie werkgroep CODE ROOD