Actieconferentie, help mee & ga naar Bonn

Beste allemaal,
Iets meer dan een week geleden was de evaluatieconferentie. Op deze dag zijn we begonnen vooruit te kijken: hoe kan Code Rood er het komende jaar uit zien? Was je er deze dag niet bij, lees dan onderaan deze mail een verslag van de belangrijkste punten die besproken zijn. Verder vind je in deze nieuwsbrief informatie over de aankomende actieconferentie, de werkgroepen en de klimaattop in Bonn.

 • In deze nieuwsbrief vind je informatie over:
 • Actieconferentie: op naar een nieuw actieplan
 • Sluit je aan, help mee
 • Teken het referendum over de sleepwet
 • Klimaattop in Bonn
 • Evenementen
 • Donaties
 • Verslag evaluatie conferentie

1. ACTIECONFERENTIE: OP NAAR EEN NIEUW ACTIEPLAN
Over ongeveer een maand is het zover: de eerste actieconferentie! Op zaterdag 21 oktober zullen we in Utrecht bij elkaar komen om nieuwe actieplannen te bedenken. Waar gaan wij ons het komende jaar op richten? Hoe kunnen we onze kracht goed inzetten? Denk er alvast over na, en kom vol enthousiasme naar de actieconferentie om nieuwe plannen te maken. Na deze conferentie zullen de plannen verder uitgewerkt worden waardoor op de tweede actieconferentie een gezamenlijke keuze gemaakt kan worden.
Schrijf je nu in op de website <https://code-rood.org/index.php/nl/actietraining-utrecht-22-oktober/> zodat er voldoende eten is voor lunch en dinner.De dag begint om 10.00 uur op zaterdag 21 oktober in In De Ruimte, in het centrum van Utrecht. Hier vind je het facebook evenement <https://www.facebook.com/events/101807567120655>. Nodig vooral meer mensen uit!
2. SLUIT JE AAN, HELP MEE
We hebben nu de volgende werkgroepen die actief bezig zijn:

 • De mobilisatie-werkgroep houdt zich nu bezig met het aantrekken van nieuwe mensen om naar onze evenementen te komen.
 • De media- en communicatie-werkgroep is bezig met social media, schrijven van teksten voor bijvoorbeeld de website, ontwerpen van posters en contact onderhouden met media.
 • De facilitatie-werkgroep bedenkt het programma voor de actieconferenties.
 • De logistiek-werkgroep verzorgt eten, drinken en de andere logistieke zaken omtrent de actieconferenties.

Als je je wilt aansluiten, mail naar bloem@riseup.net <mailto:bloem@riseup.net>. Voor deze taken kunnen we bijvoorbeeld nog hulp gebruiken:

 • Het bijhouden van onze facebook pagina
 • Het (her)schrijven van bepaalde stukken op de website.
 • Het stylen van de (nieuwe) website
 • Helpen met flyeren op klimaatevenementen
 • Helpen met logistieke zaken regelen voor de actieconferenties
 • Maar heb je zelf een idee om te helpen, dan kan dat natuurlijk ook. Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren? Stuur dan een mailtje naar bloem@riseup.net <mailto:bloem@riseup.net>. Bloem is super lief en zorgt dat je hartelijk verwelkomt wordt!

3. REFERENDUM OVER DE SLEEPWET
De overheid heeft een zogenoemde sleepnetwet door de eerste kamer heen gekregen. Deze wet is echt heel problematisch op heel veel gebieden want het geeft o.a. de overheid vrij spel om te doen en laten en te hacken wie en wat ze maar ook willen. Denk aan geheime DNA databases, en hele wijken en sociale groepen die gehackt en afgeluisterd kunnen worden. Het maakt onze digitale veiligheid zo lek als een mandje, voor hackers, buitenlandse inlichtingendiensten en voor iedereen eigenlijk. Zeker voor activisten die aan het randje van de wet leven is privacy van groot belang.
Teken voor het referendum: https://teken.sleepwet.nl/ <https://teken.sleepwet.nl/>! Hiermee forceren we een publieke discussie over de balans tussen privacy en de nationale veiligheid. Deze discussie wordt niet gevoerd, is niet gevoerd en zal er anders ook nooit komen.
4. KLIMAATTOP IN BONN
Ga je mee naar de klimaattop in Bonn? De 23ste klimaatconferentie wordt door Fiji gehost, maar vind in november in Bonn plaats. Net over de grens van Limburg, op slechts enkele tientallen kilometers van de verwoestende bruinkoolmijnen en centrales in het Rijnland. Op zaterdag 4 november zal er een grote demonstratie georganiseerd worden. Op zondag 5 november zal er een Ende Gel=C3=A4nde actie plaats vinden, om de kolen extractie in de mijnen in het Rijnland een halt toe te roepen. Ook de Pacific Climate Warriors zullen hier aanwezig zijn om de urgentie en de onrechtvaardigheid van het klimaatprobleem te onderstrepen. En verder vind ook van 3 tot 7 november de People Climate Summit <https://pcs2017.org/en/> plaats.
Vanuit Nederland zijn er bussen geregeld door Code Rood, Fossielvrij NL, GroenFront! en Jongeren Milieu Actief. De bussen vertrekken vrijdag 3 november en komen terug op maandag 6 november of dinsdagavond 7 november. De laatste updates over de bussen vind je hier <https://www.facebook.com/events/120847938547327/>.
Meer informatie? Kom naar een van de info-avonden! Ook organiseren we in samenwerking met Stroomversnellers een actietraining die geschikt is voor mensen met weinig of geen ervaring in burgerlijke ongehoorzaamheidsacties maar ook voor deelnemers met meer ervaring.

 • Info-avond <https://www.facebook.com/events/1903823393216415/>, Nijmegen, 4 oktober
 • Info-avond <https://www.facebook.com/events/225517347981430/>, Wageningen, 11 oktober
 • Info-avond, Eindhoven, TU/e Energy Forum, 18 oktober, 18.00 uur
 • Actietraining <https://www.facebook.com/events/131588850816526/>, Utrecht, 22 oktober: Schrijf je in op de website <https://code-rood.org/index.php/nl/actietraining-utrecht-22-oktober/>!

5. EVENEMENTEN
Er komen een aantal evenement waar je bij wilt gaan zijn. Ze ze in je agenda, schrijf je in en nodig je vrienden en familie uit:

 • 18 oktober, Utrecht: Film-avond
 • 21 oktober, Utrecht: Actieconferentie I: op naar een nieuw actieplan <https=://www.facebook.com/events/101807567120655/>,  Vergeet je niet in te schrijven <https://code-rood.org/index.php/nl/actieconferentie-code-rood-2-0-21-oktober/>!
 • 22 oktober: actietraining <https://www.facebook.com/events/131588850816526/>. Schrijf je in op de website. <https://code-rood.org/index.php/nl/actietraining-utrecht-22-oktober/> Op de actietraining leer je wat burgerlijke ongehoorzaamheid uitvoeren precies inhoudt en hoe je jezelf en elkaar veilig houdt.
 • 27 oktober, Baarn:=C2=A06e trainingsweekend klimaatbeweging <https://www.facebook.com/events/491927414495184>. Een weekend voor de Nederlandse klimaatbeweging, voor de mensen die vooroplopen in de transitie naar een fossielvrij, duurzaam en rechtvaardig Nederland.
 • 15 november, Amsterdam, 19:00 in De Nieuwland: Op basis van het boek “Hegemony How-To” van Jonathan Smucher zullen we nadenken over hoe we een beweging kunnen opbouwen om de catastrofische klimaatverandering kunnen afwenden. Een horizontaal georganiseerde leesgroep, open voor iedereen. Als je wilt meedoen, mail naar cja_readinggroup@riseup.net <mailto:cja_readinggroup@riseup.net>
 • 19 november: Facilitatietraining over consensusbesluitvorming. Mail naar facilitatie@lists.riseup.net <mailto:facilitatie@lists.riseup.net> als je meer wilt leren hoe je met (grote) groepen toch nog een besluit kan nemen zodanig dat iedereens kennis en wijsheid meeweegt in de beslissing.
 • 25 november: Actieconferentie II <https://www.facebook.com/events/153431795240617>, (schrijf je hier ook alvast voor in op de website <https://code-rood.org/index.php/nl/actieconferentie-2-25-november/>). Hier kiezen we het nieuwe doel van de uitgewerkte ideeen van de eerste actieconferentie

6. DONATIES
Mocht je niet de kans hebben gehad om bij de afgelopen conferentie te doneren <https://code-rood.org/index.php/nl/doneer/>  maak dan nu wat over! Het richtbedrag =E2=82=AC7,50 voor de hele dag. Het is fijn als mensen die iets meer kwijt kunnen dat doen, zodat anderen die minder te besteden hebben ook kunnen komen. En stuur verder onze oproep voor donaties door, aan vrienden, familie en kennissen. Misschien kunnen zij helpen de aankomende conferenties mogelijk te maken?
Tot bij de volgende actieconferentie of een van de info-avonden!
Groet,
CODE ROOD
 
7. VERSLAG EVALUATIE CONFERENTIE
Er is heel veel besproken wat we zullen meenemen. De volgende punten geven een impressie, maar kunnen nooit reflecteren wat we leren en meenemen voor de volgende keer.
Wat is de rol van Code Rood in de klimaatbeweging?

 • Burgerlijke ongehoorzaamheid normaliseren, en duidelijk communiceren waarom=
  dat belangrijk en noodzakelijk is
 • Bruggen bouwen met andere bewegingen
 • Climate justice benadrukken
 • De urgentie van klimaatprobleem verenigt ons
 • Door het jaar heen zichtbaar blijven maar focussen op een grote jaarlijkse actie (ook niet teveel nevendingen oppakken totdat we genoeg mensen hebben om dat te doen)
 • Inclusief zijn voor nieuwe mensen en andere groepen

Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid voor Code Rood?
Debat tussen “anti-systeem en anoniem”, en openlijk met naam bijvoorbeeld om rechtszaken uit te lokken. Goed om ook te kijken hoe andere bewegingen hier mee om zijn gegaan. Bij openheid moet wel bedacht worden dat het risico niet voor iedereen hetzelfde is. Er moet ruimte zijn voor mensen die hun identiteit willen beschermen.
Wat als de actieconsensus niet nageleefd wordt?
Er was discussie in hoeverre mensen die zich niet aan actieconsensus committeren buiten de groep geplaatst kunnen worden en ondersteund kunnen worden. Voor het vertrouwen binnen de groep is het zeer belangrijk dat de actieconsensus nageleefd wordt. Even belangrijk is het vertrouwen dat de groep je blijft steunen. Het is niet goed om politieagent te spelen of de rol van rechter over te nemen, zeker omdat de situatie onoverzichtelijk kan zijn en de grenzen van de actieconsensus dan niet altijd duidelijk zijn. Goede communicatie vooraf over de actieconsensus en herbevestigen in het kamp zijn daar om essentieel (constante communicatie). In plaats van sancties zoals beperken van juridische hulp is het beter aan te geven wat het voor de groep betekent als een persoon afwijkt van de consensus, en waarom de consensus is zoals deze is. Dat zou in de consensus tekst kunnen worden opgenomen.
Passen autonome acties bij Code Rood?
Code Rood kiest strategisch voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid; dat kan botsen met autonome acties (zie de vertrouwensdiscussie bij het vorige punt). Maar autonome acties kunnen ook een grote toegevoegde waarde hebben bij een massa actie. Zowel het waarborgen van het vertrouwen van de kant van mensen die in kwetsbare posities worden geplaatst door autonome acties (vooral door acties die niet binnen de afspraken van de actieconsensus passen) als het waarborgen van inclusiviteit jegens mensen die iets meer de boundaries pushen is belangrijk. Hoe kan Code Rood autonome acties die binnen deactieconsensus vallen faciliteren zonder aandacht te verliezen voor het “massale-” aspect?
Wat kon er praktisch beter?
Een kamp in Amsterdam bood een kans om een uitgebreider programma in het kamp te organiseren om nieuwe mensen te trekken (en door dit programma ook beter te promoten in Amsterdam). Mobilisatie kan beter door contacten te leggen met lokale groepen buiten de Randstad. Qua inclusiviteit van de actieconferenties rest de vraag of ze te langdurig zijn voor mensen die weinig tijd hebben, kunnen we andere manieren van inspraak faciliteren dan lijfelijk aanwezig zijn? In communicatie meer uitleg over waarom we dit doen, bloedkolen en climate justice. Tijdens de actie kan de spokescouncil beter/gevarieerder. Meer aandacht voor veiligheid is belangrijk en mensen hadden beter voorbereid kunnen zijn om tot eind van de middag te blijven met genoeg eten/kleding.