Groningen & Eindejaarsborrel

Beste mensen,
Afgelopen dinsdag hebben we een besluit genomen: komende zomer is Code Rood in Groningen! Lees in deze nieuwsbrief meer over het besluit, de eindejaarsborrel donderdag en hoe we verder gaan in 2018.
1. CODE ROOD IN GRONINGEN!
Na de vorige actieconferentie van 25 november zijn twee groepen aan de slag gegaan om een gedetailleerd plan voor een Code Rood actie in Groningen of de Rotterdamse haven verder uit te werken. Afgelopen dinsdag hebben ze hun plan gepresenteerd. In Amersfoort zijn we met meer dan 40 mensen bij elkaar gekomen om te besluiten op welk plan we ons komend jaar gaan richten. Na een goede discussie lukte het om met consensus een besluit te nemen:
Code Rood gaat in 2018 massale openlijke aangekondigde actie of acties organiseren en een klimaatkamp. We zorgen voor goede contacten in de voorbereiding en uitvoering, in samenwerking met mensen, groepen en organisaties in de regio en houden rekening met bewegingsopbouw in Groningen op de langere termijn. We zijn solidair met de strijd van de Groningers.
Door een nieuwe tijdelijke werkgroep wordt er nu een plan voor een datum gemaakt en gekeken hoe we daarover een goed besluit kunnen nemen. Het zal in ieder geval in de periode van juni tot september zijn. Ook wordt er verder gekeken of we onze actie richten op fossiel of specifiek gas en hoe we in onze communicatie omgaan met klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid. Tot slot wordt de optie onderzocht om met een kleine groep in de komende maanden een kleinere actie te doen in de Rotterdamse haven met als doel om het besluitvormingsproces rond de verlenging van het contract van de EMO te beïnvloeden.
Dus in 2018 massale publiek aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheid in Groningen. Voor Groningen en het klimaat. Want met beide is lang genoeg aangemodderd, het is nu tijd voor daden!Help mee organiseren! Sluit je direct aan bij een werkgroep of stuur ons een mailtje als je meer informatie wilt!
2. EINDEJAARSBORREL
Dit jaar loopt bijna op zijn einde en graag willen wij dat met alle kameraden uit de klimaatbeweging gezellig afsluiten tijdens de Klimaat Eindejaarsborrel op 21 december in Utrecht. Samen terugkijken naar de vele succesvolle acties en evenementen van 2017 en ook alvast vooruitblikken op mooie plannen in 2018.
Datum: donderdag 21 december, vanaf 19:30 met om 20.00 uur een gezamenlijke terugblik en vooruitzicht op het nieuwe jaar
Organisatie: Fossielvrij NL, Code Rood en de organisatoren van het Klimaatweekend.
Waar: Café Tropical, Utrecht. Zie hier de locatie op de kaart.
Neem een foto mee van je favoriete klimaatactie/moment van 2017. Samen maken we dan een mooie fotocollage van 2017. Als het kan laat via het FB-evenement weten of je komt, zodat we voldoende versnaperingen in huis hebben.
3. ACTIECONFERENTIE 3: 27 JANUARI IN GRONINGEN
Op 27 januari is onze volgende actieconferentie! Deze zal plaatsvinden in Groningen, de exacte locatie volgt nog. Dit is een goed moment om te zien hoe je kan helpen Code Rood in 2018 een succes te maken. Maar we hebben ook nog een aantal vragen open staan. Zoals bijvoorbeeld hoelang de actie kan duren (meerdere dagen?) of waar het kamp komt.
Meld je nu aan voor de actieconferentie op de website, en nodig je kennissen en vrienden uit voor het Facebook evenement.
Tot bij de borrel donderdag!
Groet,
Code Rood