Organiseer een info-avond

De komende 2 tot 3 maanden gaan we door het hele land én daarbuiten een aantal informatie avonden organiseren over Code Rood, en de actie in augustus.
Wil je meehelpen om dit te realiseren? Samen krijgen we zo veel mogelijk mensen bij de actie en het kamp!
Als je antwoord hebt op de onderstaande vragen, of een van de rollen
wil vervullen op een avond, stuur dan een mailtje naar
coderood-infoavonden@roessingh.net

 • Weet je een geschikte locaties voor een CodeRood infoavond?
  Geef indien mogelijk ook een contactpersoon door.
 • – Wil je helpen de info avonden te promoten, flyers te verspreiden en
  posters op te hangen?
 • – Wil je helpen zo’n avond vorm te geven? We denken aan de volgende
  rollen:
 1. Facilitator: mensen welkom heten die binnen komen,
  folders/stickers/flyers uitdelen, email adressen en interesse voor de
  niewsbrief noteren.
 2. Spreker over code rood zelf: wat we zijn, wat we willen, onze
  uitgangspunten.
 3. Spreker over de actie In Augustus: waarom Groningen, waarom gas,
  actiekamp en legale support demonstratie.
 4.  Ervaringsdeskundige: Waarom doe ik mee met code rood, waar heb ik
  aan mee gedaan. Dat kan lopen van “Ik ben naar een actieconferentie
  of infoavond” geweest, tot “ik zit in een werkgroep” of
  “Ik deed mee aan een burgelijk onghoorzame actie”. Maak het
  persoonlijk, en benadruk dat je op ieder niveau mee kan doen.
 5. Techniek: Zorg dat de beamer en presentaties werken, start film etc.

Er wordt een informatie pakket gemaakt dat sprekers als basis kunnen gebruiken, maar je kan natuurlijk ook je eigen materiaal meebrengen.
Wie helpt er mee code rood een grote massa beweging te maken?
Mail naar coderood-infoavonden@roessingh.net