Nieuwsbrief: terugblik actieconferentie & actieconsensus

Beste mensen, 

Dit jaar hebben al 20 infoavonden, 6 actieconferenties en 2 actietrainingen achter de rug. En daar blijft het niet bij: meer actietrainingen staan op de planning en 11 werkgroepen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het actiekamp. Want over minder dan twee maanden is het zo ver! 
Lees in deze nieuwsbrief over de afgelopen actieconferentie in Groningen, de Limity Jitse Me actie tegen bruinkool in Tsjechië, actualiteiten rondom de gaswinning en actietrainingen.

1. TERUGBLIK ACTIECONFERENTIE & ACTIECONSENSUS 
Een week terug was de zesde Code Rood actieconferentie, de laatste voor de actie in augustus. En dit keer zelfs twee dagen! Op zaterdag hebben we de actieconsensus verder besproken. Een belangrijk punt was de betekenis van de actieconsensus voor deelnemers aan de actie. Hierover is het besluit genomen om de actieconsensus te definieren als een “collectief raamwerk waar alle deelnemers aan de Code Rood actie in Groningen eind augustus zich aan verbinden”. Ook was er een goede discussie over het wel of niet gebruiken van het woord “geweldloos”. Voor beide posities waren duidelijke standpunten. Uiteindelijk zijn we tot de consensus gekomen dat duidelijk omschrijven van wat we gaan doen de oplossing is, maar dat het goed is om hier verder over te praten, o.a. op het actiekamp.
Op zondag zijn we verder gegaan. Gezamenlijk hebben we een overzicht gemaakt van alles dat al geregeld is en de dingen die nog gedaan moeten worden. Ook heeft de werkgroep esthetiek een kickstart gekregen met een hele vruchtbare collectieve brainstorm sessie voor activiteiten voor en aankleding van de zitblokkade. En 1 juli was ook de dag dat het contract van de EMO kolenoverslag in Rotterdam is verlengd. Dus we hebben de Rotterdamse wethouder en het havenbedrijf laten weten dat nog 25 jaar klimaat destructie niet aanvaardbaar is. 
2. PROGRAMMA OP ACTIEKAMP
Binnenkort zal het programma van het actiekamp bekend gemaakt worden. Naast actietrainingen, briefings en andere voorbereidingen voor de actie zullen er 16 verschillende onderdelen zijn. Denk aan workshops, panel discussies, van alles en nog wat over de gaswinning in Groningen, de tal van struggles waarmee deze in verbinding staat en de pracht van klimaatactie georganiseerd van onderop.

3. LIMITY JITSME ME 
Terwijl velen van Code Rood afgelopen weekend in Groningen bij de actieconferentie waren, zaten er meer dan honderd mensen in de Bílina bruinkoolmijn in het noorden van Tsjechië om de normale gang van zaken van de fossiele industrie te verstoren met niets dan hun eigen lichamen en vastberaden plezier. In totaal deden er zo’n vierhonderd mensen mee, waarvan zo’n 30-40 tot onderin de mijn zijn gekomen. Hierdoor is de mijn is tot stilstand gekomen. Hier lees je een mooi verslag. 

Limity jitse me heeft vorig jaar al een soortgelijke actie georganiseerd. En dit jaar deden er meer dan twee keer zoveel mensen mee. Dat zien we graag ook voor Code Rood! Het laat zien dat we onderdeel zijn van een groeiende beweging. Steeds meer mensen de noodzaak inzien om over te gaan tot actie. Daarom hebben we vanuit Groningen onze solidariteit betuigd met Limity Jitsme Me!

4. SHELL, EXXON, DE NAM EN UITGESTELDE VERSTERKINGEN
 
Een maand geleden stopte minister Wiebes de versterking van 1600 huizen die niet meer veilig zijn door aardbevingen. Maar afgelopen week maakte de Mijnraad bekend dat de  onveilige huizen in Groningen zo snel mogelijk verstevigd moeten worden. Opnieuw wordt verantwoordelijkheid ontlopen, terwijl Groningers nu in onveiligheid leven.
En ondertussen is de mijnbouwwet zo aangepast de bedrijven die het gas uit de grond minder aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. Hoe is dat mogelijk? Het is geen verassing meer dat de machten van de fossiele industrie en de overheid al jaren zijn verstrengeld. In dit artikel wordt dat nog weer duidelijker: hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen.

5. MELD JE AAN VOOR EEN ACTIETRAING! 
Er is geen betere manier om je voor de bereiden op massale burgerlijke ongehoorzaamheid van door mee te doen aan een actietraining! Hier kun je niet alleen veel informatie over en vaardigheden voor burgerlijke ongehoorzaamheid leren, maar ook alvast anderen leren kennen die interesse hebben om mee te doen aan de actie, of als je al meer ervaring hebt, je kennis opfrissen en jouw ervaringen delen met anderen!

6. DONEER! 
Help je ook mee ervoor te zorgen dat de actie en het kamp deze zomer een succes worden? Zie hier wat we allemaal nodig hebben aan spullen. En vertel aan de mensen om je heen over Code Rood en hoe ze kunnen steunen. We kunnen je donatie nog goed gebruiken. Geld overmaken kan naar rekening NL55 TRIO 0388 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA.

Strijdbare groet,  

Code Rood