3 vragen voor Code Rood: Waarom, Wat & Hoe?

Waarom komt Code Rood nu in actie?

De  minister heeft beloofd dat de gaskraan in 2030 dicht gaat, maar de gaswinning gaat voorlopig onverminderd verder en de onacceptabele aardbevingsrisico’s zijn er nog steeds. Voor de Groningers die naast hun huis in een caravan wonen vanwege instortingsgevaar verandert er de komende twaalf jaar niets. Met het gasbesluit wordt een beeld geschetst dat de problemen in Groningen worden opgelost – dat is onjuist.

De gaswinning moet per direct en onvoorwaardelijk worden teruggeschroefd. Het probleem speelt al decennia en klimaatverandering begint steeds heftiger vormen aan te nemen – en dat terwijl de transitie naar gas slechts vier jaar kostte. Achter de omgekeerde transitie zit veel meer druk – we kunnen ons geen vertragingen veroorloven. We eisen dat er een plan komt om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te stoppen.
Terwijl de fossiele industrie en de Staat miljarden hebben verdiend aan de gaswinning, is de afhandeling van schade en de vraag over aansprakelijkheid nog steeds niet goed geregeld. Van de 16.343 schademeldingen die bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zijn binnengekomen, is er pas over 51 meldingen een besluit genomen. Dat is tekenend voor de bereidheid van overheid en bedrijfsleven om de Groningers serieus te nemen. Wij eisen dat de Shell, Exxon en de NAM zorgen voor eerlijke, ruimhartige en snelle compensatie voor alle Groningers met schade en dat de Minister de eerdere toezeggingen voor het versterken van gebouwen zonder voorbehoud nakomt. Het belang van mens en planeet moet boven het belang van de fossiele giganten komen.
Lees hier ons factsheet over de gaswinning in Groningen.

Wat wil Code Rood bereiken?

Wij willen een einde maken aan de macht van fossiele industrie en al het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij willen leven in een wereld waar de politiek bedrijven niet wegkomen met winst ten kosten van mensen en het klimaat. Alle gaswinning moet worden afgebouwd. In Nederland zijn er naast het Groningenveld nog 240 actieve kleine gasvelden op land en in de Noordzee. Al deze velden moeten zo snel mogelijk dicht, en hier moeten concrete plannen voor komen. Recentelijk heeft minister Wiebes toestemming gegeven voor fracking naar gas bij Waalwijk en Pieterzijl. We willen dat er nergens gebruik wordt gemaakt van fracking om gas te winnen. Er moet gestopt worden met investeren in nieuwe fossiele infrastructuur en er moet grootschalig geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie.

Hoe gaat Code Rood dat bereiken?

Mensen kiezen verschillende manieren om voor een rechtvaardigere wereld te strijden. Code Rood kiest voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid. De politiek en de fossiele industrie faalt in het beschermen van mensenlevens. Daarom nemen wij het heft in eigen hand. Met onze zitblokkade zullen we tankwagens met giftig aardgascondensaat blokkeren. Zo verstoren we direct de gaswinning. De overheid en fossiele bedrijven laten keer op keer zien dat ze onze veiligheid en onze toekomst niet waarborgen, maar enkel gericht zijn op korte-termijn financieel gewin. Een groeiende beweging van mensen staat op voor een andere samenleving, solidair met alle slachtoffers van het fossiele tijdperk, waarin macht en geld eerlijker verdeeld zijn.