Persberichten 2017

Aan de vooravond van de VN Klimaattop komen Nederlanders in actie tegen bruinkool

Eilandbewoners uit de Stille Oceaan houden traditionele solidariteitscerenomie bij grootschalige acties tegen de bruinkoolindustrie in Duitsland aan de vooravond van de VN Klimaattop in Bonn.    
Amsterdam, 30 oktober 2017 – Op zondag 5 november, de dag voor de VN klimaattop (COP23) begint in Bonn, zullen duizenden actievoerders, waaronder enkele honderden Nederlanders, Duitse bruinkoolmijnen bezetten in massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties gericht tegen de fossiele industrie. De bruinkoolindustrie in het Rijnland, net over de Limburgse grens, is de grootste bron van CO2-uitstoot in Europa. “Terwijl wereldleiders afspraken maken om verdere opwarming tegen te gaan, gaat vlakbij Bonn elke seconde meer dan een ton CO2 de lucht in. Dat is meer dan 1 persoon in Bangladesh in een heel jaar uitstoot. Politieke actie gaat veel te langzaam. Daarom nemen wij nu het heft in eigen hand om klimaatontwrichting te stoppen,” aldus Anneke, een van de Nederlandse deelnemers.
De acties worden gesteund door de Pacific Climate Warriors. Zij vertegenwoordigen een brede groep van inheemse gemeenschappen afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan. Op zondagochtend geven zij met een traditionele ceremonie hun zegen aan de duizenden mensen die vervolgens de mijn in zullen gaan om de bruinkool operaties te blokkeren.
George Nacewa, Climate Warrior van de Fiji eilanden: “De Duitse bruinkoolmijnen dragen bij aan verwoesting in het Stille Oceaangebied en de rest van de wereld. Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor ons thuis en ons volk door zeespiegelstijging, aantasting van ecosystemen en extremer weer. Wij eisen een onmiddellijk einde aan de expansie van de fossiele brandstofindustrie. Om de Stille Oceaan eilanden de kans te geven, moeten we per direct toewerken naar grootschalige uitbreiding van hernieuwbare energie en het einde van fossiele brandstof”.
Ondanks de Energiewende komt 41% van de Duitse elektriciteit van kolen. Het plan is om tot 2045 door te blijven gaan met bruinkoolwinning, terwijl in minder dan tien jaar de uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn om opwarming te beperken tot 1.5 graad. En bruinkool is niet alleen de schadelijkste fossiele brandstof voor het klimaat, mensen tot in Limburg hebben last van fijnstof en daling van het grondwater. Bovendien zijn er hele dorpen die moeten wijken voor de dagbouw.
De ceremonie vindt plaats in een spookdorp dat gesloopt zal worden voor de uitbreiding van de vlakbij gelegen bruinkoolmijn. De Pacific Climate Warriors zullen hun zegeningen aan de actievoerders overhandigen in de vorm van een gigantisch rode Hibiscus Sei bloemenkleed, gemaakt van traditionele kleding uit het Stille Oceaangebied. De Sei is een bloem die de schoonheid en kracht van de culturen van de eilandbewoners representeert.
“Stille Oceaan volkeren zijn sterk en veerkrachtig, maar adaptatie is maar tot op zekere hoogte mogelijk. We zullen niet toelaten dat ons lot bepaald wordt door landen die winsten en vervuilers boven mensen laten prevaleren. Wij komen naar Bonn om op te komen voor de Stille Oceaan eilanden. We are not drowning, we are fighting.” voegt Nacewa toe.
Meer dan honderd Nederlanders, gemobiliseerd door Code Rood, GroenFront! en Fossielvrij NL, hebben zich aangesloten bij de burgerlijke ongehoorzaamheidsacties die georganiseerd worden door de Duitse coalitie Ende Gelände. Zij zullen met hun aanwezigheid de bruinkoolmijnen blokkeren en op die manier de fossiele industrie tot een halt dwingen.

Groeiende groep mensen verzet zich tegen kolencentrales

Erkelenz, 26 augustus 2017
In het Duitse Rheinland, vlak over de grens met Limburg, zijn sinds
gisteren grootschalige acties gaande tegen de bruinkoolwinning en de
kolencentrales in het gebied.De bruinkoolindustrie in het Rheinland is de grootste bron van CO2 uitstoot in Europa. Duizenden mensen, waaronder een paar honderd
Nederlanders, bezetten strategische plekken zoals spoorbanen, mijnen en
wegen om de industrie tot stoppen te dwingen.
Gisteren hebben gedurende de dag meerdere groepen van enkele tientallen
tot honderden mensen verschillende locaties bezet. Vandaag is de
beweging verder aangegroeid en worden grotere bezettingen op meerdere
plekken in gang gezet. Een groep van ruim 1500 mensen is onderweg naar
een spoorbaan voor kolenstransport in de omgeving van Bedburg. Een grote
groep Nederlanders heeft zich bij deze groep aangesloten. Ze zijn
voorbereid om mogelijk meerdere nachten op het spoor te blijven. De
politie is massaal aanwezig.
De Duitse beweging Ende Gelande, organiseerde de afgelopen jaren
meerdere burgerlijke ongehoorzaamheidsacties tegen het gebruik van kolen
in Duitsland. Jaarlijks groeit de beweging en dit jaar valt de grote
deelname van mensen uit andere Europese landen op. ‘Het besef dat
klimaatverandering grensoverstijgend is en dat we gezamenlijk moeten
handelen groeit’ zegt Anneke, woordvoerder van de Nederlandse
groep Code Rood. ‘Politiek en bedrijfsleven doen veel te weinig om de
uitstoot van broeikasgassen te stoppen, terwijl de urgentie enorm is.
Het klimaat verandert veel sneller dan gedacht en de gevolgen zijn
enorm.’
‘De acties hier zijn vergelijkbaar met grote sociale bewegingen uit het
verleden, zoals de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en de
anti-kernwapen beweging. De roep om verandering komt van een grote en
heel diverse groep mensen: studenten, werkenden, wetenschappers, ouders,
opa’s en oma’s. Ze zijn bereid ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn om een
einde te maken aan de gigantische destructie van de kolenindustrie –
overal ter wereld. De acties zijn misschien niet legaal, maar wel
legitiem in de context van klimaatverandering’

Duizenden mensen maken zich op voor massale bruinkoolblokkade in Duitsland

Erkelenz, 23 augustus 2017
Vlak over de Limburgse grens is een klimaatkamp opgebouwd, waar duizenden mensen zich voorbereiden op een massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die tussen 24 en 29 augustus zal plaatsvinden. De actie, Ende Gelände, is gericht tegen de winning van bruinkool in het Duitse Rheinland. Meer dan honderd Nederlanders zijn per fiets, trein of bus gekomen om zich aan te sluiten. Samen hebben de actievoerders het doel bruinkoolcentrales, treinen en graafmachines te blokkeren. Met hun aanwezigheid willen zij de grootste bron van CO2 in Europa voor enkele dagen stoppen om het klimaat te beschermen.
“De mensen die nu aan de macht zijn handelen niet. Daarom is het nu aan ons. Wij moeten opwarming beperken tot maximaal 1.5 graad, zoals is afgesproken op de klimaattop van Parijs, om onze toekomst veilig te stellen.” zegt Anneke. “Daarom zeggen wij nee tegen kolen en ja tegen het decentraal opwekken van duurzame energie.”
De blokkade volgt op een ultimatum van de beweging Ende Gelände aan RWE, de eigenaar van de bruinkoolmijn. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering eisten de activisten dat het bedrijf voor 23 augustus met een plan zou komen voor sluiting van de bruinkoolmijnen in het Rijnland. Ondanks de Energiewende komt 41% van de Duitse elektriciteit van kolen. RWE is van plan om tot 2045 door te blijven gaan met bruinkoolwinning, terwijl in minder dan tien jaar de uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn om opwarming te beperken tot 1.5 graad. En bruinkool is niet alleen de schadelijkste fossiele brandstof voor het klimaat, ook moeten hele dorpen wijken voor de dagbouw en hebben mensen tot in Limburg last van fijnstof en daling van het grondwater.
Maarten: “Landen als Duitsland en Nederland hebben een grote historische schuld, en zouden voorop moeten lopen om verdere klimaatverandering te beperken. We moeten nù stoppen met kolen in Nederland èn in Duitsland. Je hoort de VVD en CDA vaak zeggen dat als Nederlandse kolencentrales dicht gaan Duitse bruinkoolcentrales harder gaan branden. Daar gaan wij wat aan doen, nu hier in Duitsland en ook thuis terug in Nederland.”
Over de hele wereld vinden blokkades plaats om een grens te trekken voor de winning van de fossiele brandstof. Tijdens de actie van Ende Gelände vorig jaar mei blokkeerden 4000 activisten tijdens Ende Gelände een bruinkoolmijn en -centrale. Het succes van deze actie was een inspiratie voor Code Rood in Nederland. Afgelopen juni blokkeerden meer dan 300 mensen een kolenoverslag in de Amsterdamse haven. Ook zal er tussen 3 en 5 november een volgende burgerlijke ongehoorzame actie zijn in het Rheinland, tijdens de VN-klimaattop in Bonn.

Duizenden mensen blokkeren RWE bruinkoolmijn in Duitsland

Amsterdam, 14 Augustus 2017
De bruinkoolmijnen van RWE in het Duitse Rheinland zijn de grootste bron van CO2 in Europa. Daarom zullen 24 tot 29 augustus duizenden mensen uit heel Europa de bruinkoolcentrales, kolen treinen en graafmachines in dit gebied blokkeren om het klimaat te beschermen. Ook enkele honderden Nederlanders doen mee om een grens te trekken voor bruinkool, de schadelijkste fossiele brandstof. Omdat RWE geen plan heeft om de winning van bruinkool te stoppen, vinden de actievoerders burgerlijke ongehoorzaamheidsacties noodzakelijker dan ooit om de uitfasering van bruinkool te versnellen.
Ultimatum RWE verstreken
Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van RWE stelde de coalitie Ende Gelände, die zich verzet te gen de winning en verbranding van bruinkool, een ultimatum: ‘Kom voor 23 augustus met een plan voor het sluiten van de bruinkoolmijnen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een drastische reductie van broeikasgassen noodzakelijk. Doet u dat niet, dan zullen wij met duizenden mensen opkomen voor een rechtvaardig klimaat’.
RWE heeft het voornemen tot in 2045 door te gaan met de bruinkoolwinning terwijl klimaatverandering nu al een gevaar vormt voor het leven op aarde en vele slachtoffers eist. Ondanks de veel geroemde Energiewende komt nog steeds 23% van de Duitse elektriciteit uit bruinkool. Samen met steenkool loopt het percentage op tot 41%. Veel steenkool wordt geïmporteerd via Nederland. Dorpen worden vernietigd, tienduizenden mensen zijn gedwongen te verhuizen, bossen zijn opgeofferd. Tot in Limburg heeft de omgeving last van daling van de grondwaterstand en fijnstof.
Nederlandse deelnemers
Van 18 tot 29 augustus worden op drie plekken grote klimaatkampen ingericht. Hier zullen de Nederlandse deelnemers zich aansluiten bij Ende Gelände. ‘Klimaatverandering stopt niet bij de grens en deze mijnen liggen slechts veertig kilometer over de grens met Limburg’, zegt woordvoerder Anneke, ‘Daarom vinden wij het belangrijk om ons aan te sluiten bij deze krachtige beweging’. Vanuit Nederland roepen CODE ROOD, Fossielvrij NL, GroenFront! en Transitie Nederland  samen op om deel te nemen aan het klimaatkamp en de geplande acties.
De voorgaande editie van Ende Gelände in Lausitz bij de Pools/Duitse grens in mei 2016 trok 4.000 deelnemers, waaronder drie bussen vanuit Nederland. Deze actie vormde de inspiratie voor de beweging CODE ROOD. Bij hun eerste actie, op 24 juni in de Amsterdamse haven, hebben meer dan 300 deelnemers de OBA kolenoverslag succesvol een dag stil gelegd.
Wereldwijde consequenties
De activisten roepen op tot een eerlijke transitie naar een duurzame samenleving. De rampzalige sociale en ecologische gevolgen van klimaatverandering zijn nu al overal merkbaar. In november is de volgende VN klimaattop COP23 in Bonn. Voorzitter is Fiji, een eilandengroep bedreigd door de zeespiegelstijging. De toezeggingen die landen hebben gedaan bij de klimaattop in Parijs in 2015, de INDC’s, zijn volstrekt ontoereikend om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. De temperatuur zal eerder oplopen met drie graden of meer. Recent verscheen een rapport waaruit blijkt dat Nederland de beoogde klimaat doelstellingen voor 2020 niet gaat halen.
‘Het is aan ons. Wij laten het komende kabinet zien dat we zelf het heft in handen nemen’, zegt woordvoerder Egbert, ‘Nederland loopt graag voorop bij internationale water- en dijkbeschermingsprogramma’s. Dan moet de politiek ook het lef hebben zowel in eigen land als over de grens een koploper te zijn bij het stoppen van de fossiele industrieën die klimaatverandering veroorzaken. Wij zullen doorgaan tot onze doelen bereikt zijn’. Terwijl de regeringsleiders in conferentiezalen in Bonn vergaderen zal er daarom op 4 en 5 november een tweede Ende Gelande actie worden gehouden om de verwoestende Duitse bruinkoolmijnen te stoppen.

CODE ROOD beëindigt klimaatkamp na succesvolle bezettingsactie

Amsterdam, 25 juni 2017, 18.00 uur
CODE ROOD heeft het klimaatkamp aan de Contactweg in de haven van Amsterdam vandaag kort na 17.00 uur verlaten. De meer dan 300 deelnemers kijken terug op een succesvol kamp. Op zaterdag werd de kolenoverslag van de Amsterdam haven een dag lang stilgelegd.
Tijdens het vierdaagse actiekamp heeft een diverse groep mensen gebouwd aan een sterke en strijdvaardige klimaatbeweging. CODE ROOD is een horizontaal georganiseerde beweging van individuen die samen een vuist maken tegen de fossiele brandstoffenindustrie.
‘Zaterdag hebben we een eerste slag gewonnen in de strijd tegen klimaatverandering. We gaan ons nu voorbereiden op nieuwe acties. Zolang de fossiele brandstoffenindustrie door gaat met het verwoesten van ons klimaat, zal CODE ROOD burgerlijke ongehoorzaamheid blijven inzetten om te strijden voor klimaatrechtvaardigheid’, zegt woordvoerder Maarten.
Een groep klimaatactivisten zit nog vast op het politiebureau. Zij krijgen juridische ondersteuning en worden hopelijk zo snel mogelijk vrijgelaten.

Klimaatactie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven is groot success

Amsterdam, 24 juni 2017, 17:30 uur
De deelnemers aan de klimaatactie van CODE ROOD hebben de kolenterminal
om half zes verlaten. Bij de eerste publiekelijk aangekondigde
burgerlijke ongehoorzaamheidsactie is de overslag van kolen stilgelegd –
een directe winst voor het klimaat! De deelnemers hebben laten zien dat
Nederland niet meer kan wachten met de overgang naar duurzame energie.
De ruim 350 deelnemers aan CODE ROOD hebben de hele dag de terminal van
het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) geblokkeerd. De overslag van kolen
lag stil. De actie had dus een direct effect op de productie van
fossiele energie.
De activisten bezetten meerdere kranen, maakten muziek en speelden
frisbee tussen de kolenbergen. De sfeer bleef de hele dag geweldig. Er
was goed contact met de werknemers van OBA.
De actie heeft laten zien dat burgers de overgang naar duurzame energie
in eigen hand moeten en kunnen nemen. ‘Het is duidelijk dat de regering
haar verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering tegen te
gaan voor zich uitschuift. We hebben lang gewacht. Het is nu aan ons de
transitie waar te maken’, zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD.
Veel mensen deden voor het eerst mee met een actie van burgerlijke
ongehoorzaamheid. ‘Het gaf me een heel sterk gevoel’, zegt een
deelnemer. CODE ROOD heeft veel mensen in verzet gebracht tegen
klimaatverwoesting die zich daarvoor machteloos voelden.
De terughoudendheid van de politie bevestigde de vreedzame intenties van
de activisten. De agenten hielden slechts de wacht bij het hek van de
terrein van het OBA waar CODE ROOD het terrein had betreden. Ze toonden
zich bezorgd over de veiligheid van de activisten.
De deelnemers aan CODE ROOD verlieten het terrein van het
Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) rond half zes door de hoofdingang. Het
was een triomfale afsluiting van de dag voor de Nederlandse
klimaatbeweging. Maarten: ‘Deze slag is gewonnen, maar de strijd tegen
klimaatverandering nog niet. We zullen actie blijven voeren tot onze
doelen zijn bereikt. Olie, kolen en gas moeten in de grond blijven.’
 

Ruim honderd mensen steunen CODE ROOD met demonstratie

Amsterdam, 24 juni
Een demonstratie van ruim honderd mensen is vanmiddag rond twee uur vertrokken vanaf de Isolatorweg in Amsterdam. Ze zijn naar de Hemwegcentrale gelopen en zijn nu op weg naar het kamp. Ze ondersteunen de actie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven. Ongeveer 350 mensen hebben het terrein van Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) bezet.
‘Het is super gaaf dat zoveel gewone mensen laten zien dat duurzame energie belangrijk is. We moeten haast maken met de energietransitie in Nederland. Daarom ondersteunen we de actie van CODE ROOD’, zegt Paulien, woordvoerder van de demonstratie.
Bij de Hemwegcentrale zijn een paar uur eerder ook zeven activisten gearresteerd. Volgens de politie hebben ze de beveiliging bedreigd met brandblussers, berichtten verschillende media.
‘Wij weten niet precies wat er gebeurd is. In onze actieconsensus staat dat we ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt. Onze advocaat achterhaalt op dit moment wat er precies is gebeurd’, zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD.

CODE ROOD blokkeert kolenoverslag in haven Amsterdam

Amsterdam, 24 juni
Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur vanochtend de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd. 
 
Updates van de actie worden gedeeld op de website en op Facebook en Twitter van CODE ROOD.
De deelnemers begonnen hun actie vanmorgen om 8:45 uur met een mars van het klimaatkamp aan de Contactweg naar de kolenoverslag op de Westhavenweg. Daar begonnen zij een zit-blokkade op de spoorlijn op het terrein en klommen in de kranen waarmee de kolen worden overgeladen. Door de actie van CODE ROOD zijn de werkzaamheden bij de kolenoverslag stil komen te liggen.
Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de rechter in de Urgenda-zaak oordeelde dat de Nederlandse overheid meer moet doen om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering. Omdat effectieve maatregelen achterwege blijven, komen burgers nu zelf in actie. Woordvoerder Harriet: ‘De overheid doet niet genoeg tegen klimaatverandering. Kolencentrales blijven draaien, de gaswinning gaat door en de fossiele industrie veeteelt viert hoogtij. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor al het leven op aarde. Als overheden en bedrijven niet in actie komen moeten wij het zelf doen.’
De Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven van de wereld en de een na grootste kolenhaven van Europa – en dat terwijl 80% van de kolen in de grond moet blijven om klimaatverandering te beperken tot 2° C. Pas in 2030 wil de Amsterdamse haven haar poorten sluiten voor steenkool. Dat is te laat om klimaatverandering binnen de afgesproken grenzen te houden. Bovendien zal ook de overslag van olie moeten worden gestopt om klimaatchaos te voorkomen. ‘Wij eisen dat de Amsterdamse haven snel haar poorten sluit voor kolen, olie en benzine. Nederland moet voorop gaan lopen in de transitie naar een duurzame samenleving om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C,’ aldus woordvoerder Harriet. ‘Wij vinden het ook belangrijk dat er een rechtvaardig overgangsfonds komt voor arbeiders in de fossiele industrie en andere sectoren die geraakt worden door de transitie.’
CODE ROOD is onderdeel van een wereldwijde beweging van mensen die de fossiele bedrijven stoppen om klimaatverwoesting door deze bedrijven tegen te gaan. Deze moderne klimaatbewegingen geven activisme een menselijk gezicht. In onder andere de Verenigde Staten (Standing Rock) en Duitsland (Ende Gelände) wordt ook actiegevoerd tegen het delven en gebruiken van olie, kolen en gas.

CODE ROOD actiekamp voor het klimaat in volle gang

Amsterdam, 23 juni
Het CODE ROOD klimaatkamp bij de Contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam staat sinds gisteren. Vandaag zijn er actietrainingen ter voorbereiding op de massa-actie van burgerlijke ongehoorzaamheid komende zaterdag. Te midden van gebieden met extreem weer – bosbranden in Brabant, stormen in Duitsland en droogte in België – trekt CODE ROOD een grens tegen de klimaatverwoesting door de fossiele brandstoffenindustrie.
Op het kamp heeft donderdagavond de eerste podiumdiscussie plaatsgevonden met onder andere vertegenwoordigers van de University of Colour, Wij Zijn Hier en de FNV klimaatwerkgroep. Zij gingen in discussie over de toenemende wereldwijde ongelijkheid door de gevolgen van klimaatverandering en de toekomst van de klimaatbeweging. Daarna speelde er een band. De actiekeuken maakt volop lekker eten, stroom wordt opgewekt met zonnecellen en fietsen, er is een bar en er vinden workshops plaats. Door het organiseren van het kamp creëert CODE ROOD een ontmoetingsplek voor alle soorten mensen om samen in verzet te komen tegen klimaatverwoesting. Iedereen is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij het kamp.
Vandaag draait het leven op het kamp vooral om de actietrainingen ter voorbereiding op de actie van morgen. Morgen trekken honderden mensen van allerlei achtergronden het Westelijk Havengebied om de fossiele industrie daar een dag stil te leggen. Bij deze actie zullen de meer dan tweehonderd deelnemers een zitblokkade uitvoeren bij een bedrijf in de fossiele brandstoffenindustrie. De Amsterdamse haven is het de grootste benzinehaven van de wereld en de op een na grootste kolenhaven van Europa, na die van Rotterdam. En dat terwijl een derde van de olie- en 80% van de bekende kolenvoorraden in de grond moeten blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° Celsius.
Karen:
‘Wij zijn solidair met de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten einde komt. Daarom moet er voor hen een goed overgangsfonds komen. Wij kiezen vóór een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar bewoners respecteert.’

Internationale acties
De actiegroep CODE ROOD maakt onderdeel uit van een wereldwijde burgerbeweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Tegelijk met het klimaatkamp in Amsterdam vindt er ook een blokkade van een bruinkoolmijn in Tsjechië plaats. Radek Kubala van de protestbeweging Limity jsme my: ‚Meer dan tachtig dorpen zijn al afgegraven voor de bruinkool. Wij trekken een grens tegen deze waanzin en blokkeren de mijn.’
Van 18 tot en met 29 augustus is er een klimaatkamp in het Duitse Rijnland. Als onderdeel daarvan wordt er een bruinkoolmijn geblokkeerd. Eerder vonden in het Rijnland en in het Oost-Duitse Lausitz onder de naam ‘Ende Gelände’ – tot hier en niet verder – blokkades met duizenden mensen plaats. Ook in Frankrijk (4 t/m 15 augustus) en in België (10 t/m 15 augustus) vinden deze zomer klimaatkampen plaats. Eerder zijn kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in
Nigeria tegengehouden door actie van burgers.

CODE ROOD is begonnen – opbouw klimaatkamp in haven Amsterdam

Amsterdam, 22 juni

De opbouw van het CODE ROOD klimaatkamp bij de contactweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is vanochtend om 11 uur begonnen. De stemming zit er goed in en de grootste tenten zijn al opgebouwd. Later op de dag zullen de deelnemers hun eigen tentjes opzetten en zijn er workshops en discussies. De groep bereidt zich op het kamp voor op de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie CODE ROOD van aanstaande zaterdag. Bij deze actie zullen meer dan tweehonderd deelnemers een zitblokkade uitvoeren bij een bedrijf in de fossiele brandstoffenindustrie. Met de actie en het kamp trekt CODE ROOD een grens tegen de klimaatverwoesting door de fossiele brandstoffenindustrie en biedt zij mensen van alle afkomsten en ervaringen de mogelijkheid in verzet te komen tegen klimaatdestructie. Het klimaat is een zaak voor iedereen!

De actie van CODE ROOD vindt plaats twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-zaak. In deze historische rechtszaak oordeelde de rechter dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatdestructie. De Nederlandse regering ontloopt deze verantwoordelijkheid en blijft maatregelen voor zich uitschuiven. Ook het bedrijfsleven zet niet de nodige stappen naar een duurzame samenleving. ‘De aarde warmt op en extreem weer komt steeds vaker voor. Toch doet de overheid niet genoeg om klimaatverandering tegen te gaan en kan de fossiele industrie hier in de Amsterdamse haven gewoon haar gang gaan,’ zo zegt woordvoerder Karin. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook gerechtvaardigd om klimaatchaos te bestrijden.’
De Amsterdamse haven faciliteert de fossiele sector. Zo is het de grootste benzinehaven van de wereld en de op een na grootste kolenhaven van Europa. Ook op nummer een staat een Nederlandse haven: die van Rotterdam. En dat terwijl een derde van de olie- en 80% van de bekende kolenvoorraden in de grond moet blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° Celsius. De totale hoeveelheid doorgevoerde fossiele brandstoffen in de Amsterdamse en Rotterdamse havens is verantwoordelijk voor een grotere C02-uitstoot dan de hele binnenlandse uitstoot van Nederland. Het is dan ook de hoogste tijd dat de haven van Amsterdam haar poorten sluit voor olie, benzine en kolen. Karen: ‘Wij zijn solidair met de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten einde komt. Daarom moet er voor hen een goed overgangsfonds komen. Wij kiezen vóór een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar bewoners respecteert.’
Het klimaatkamp van CODE ROOD is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor iedereen die zich zorgen maakt om de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door het organiseren van het kamp creëert CODE ROOD een ontmoetingsplek voor alle soorten mensen om samen in verzet te komen. Iedereen doet mee, van alle leeftijden, afkomsten en achtergronden. Daarom is er vanavond om 20.00 een paneldiscussie met onder andere vertegenwoordigers van de University of Colour, Wij Zijn Hier en de FNV klimaatwerkgroep. Zij zullen in discussie gaan over de toenemende wereldwijde ongelijkheid door de gevolgen van klimaatverandering en de toekomst van de klimaatbeweging. Morgen zullen er workshops plaatsvinden ter voorbereiding op de actie van deze zaterdag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het kamp.

CODE ROOD voor het klimaat – massale burgerlijke ongehoorzaamheid in de Amsterdamse haven

Amsterdam, 20 juni

Aanstaande zaterdag 24 juni zal een grote groep bezorgde mensen alarm slaan: het is CODE ROOD voor het klimaat! In Amsterdam, de grootste benzinehaven van de wereld en de een-na-grootse kolenhaven van Europa, zullen zij onder de naam CODE ROOD het heft in eigen hand nemen met een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. Zeker tweehonderd deelnemers trekken een grens trekken tegen de fossiele brandstoffen-industrie. Met een zitblokkade geven zij het verzet tegen klimaatverwoesting een menselijk gezicht. Ook zal er van 22 tot 26 juni een klimaatkamp plaatsvinden in het havengebied voor discussies, ontmoetingen en workshops. Iedereen die zich zorgen maakt om het klimaat is hier welkom.

De blokkade is precies twee jaar na de de uitspraak in de Urgenda-zaak. De rechter oordeelde dat de Nederlandse staat onvoldoende maatregelen neemt om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen. “De regering blijft deze verantwoordelijkheid voor zich uitschuiven,” zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD. “Ondertussen blijft de uitstoot stijgen terwijl Groningers lijden onder de gaswinning, kolencentrales draaien, verkeersstromen toenemen en de industriële veeteelt hoogtij viert”.
Exact twee jaar na de uitspraak in de klimaatzaak zal een grote en diverse groep mensen in de Amsterdamse haven gezamenlijk alarm slaan. Onder de naam CODE ROOD zullen zij op 24 juni de fossiele brandstoffenindustrie stilleggen met een menselijke blokkade. CODE ROOD wil dat de de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving.
“Het probleem van klimaatverandering is groot, en politiek leiders en bedrijven ondernemen te weinig actie. Daarom is het nu aan ons om de 1,5 graad doelstelling van Parijs te realiseren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet alleen geoorloofd, maar ook noodzakelijk.” zegt Charlotte, woordvoerder CODE ROOD.
In het klimaatkamp zullen trainingen worden gegeven voor iedereen die mee wil doen aan de burgerlijke ongehoorzamheidsactie op 24 juni. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een locatie in de buurt van metrostation Isolatorweg aangeboden. CODE ROOD beraadt zich nog op dit voorstel en is in gesprek gegaan met de gemeente Amsterdam. Door het organiseren van een groot klimaatkamp draagt CODE ROOD bij aan de opbouw van een strijdbare klimaatbeweging in Nederland en geeft zij het verzet tegen klimaatverandering een menselijk gezicht.

Klimaatactie CODE ROOD gaat in gesprek met gemeente

Burgerlijke ongehoorzaamheidsactie in de haven

Amsterdam, 18 juni

CODE ROOD gaat in gesprek met de gemeente Amsterdam over de voorwaarden die de gemeente stelt aan een actiekamp en een grote burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen fossiele brandstoffen in de haven van Amsterdam op 24 juni. Afgelopen vrijdag heeft de Gemeente Amsterdam een locatie aan de Contactweg aangeboden voor het klimaatkamp van CODE ROOD. De Gemeente stelt veel voorwaarden aan het klimaatkamp van 22 tot 26 juni en de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van aankomende zaterdag. CODE ROOD gaat in gesprek met de gemeente over deze voorwaarden. Met de honderden deelnemers geven wij het verzet tegen fossiele brandstoffen een menselijk gezicht. Ook zal CODE ROOD benadrukken dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen noodzakelijk maar ook gerechtvaardigd is. Zowel de overheid als de benzine- en kolenbedrijven in de Amsterdamse haven nemen onvoldoende maatregelen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het klimaatkamp van CODE ROOD is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor mensen en is open voor iedereen die zich zorgen maakt om klimaatverwoesting. Door middel van een menselijke blokkade zullen de deelnemers op 24 juni de normale gang van zaken in deze industrie verstoren en zo een grens trekken tegen klimaatverwoesting door de fossiele bedrijven. Exact twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-klimaatzaak zullen honderden bezorgde mensen alarm slaan in de Amsterdamse haven. Charlotte, woordvoerder van CODE ROOD: ‘De rechter oordeelde twee jaar geleden dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen klimaatverandering. Helaas wordt de uitspraak nauwelijks opgevolgd. Daarom moeten we nu zelf ingrijpen.’

Voor CODE ROOD staat de veiligheid van de deelnemers voorop. ‘De gemeente wijst in zijn brief op veel veiligheidsrisico’s die worden veroorzaakt door de fossiele bedrijven,’ zegt Charlotte, woordvoerder van CODE ROOD. ‘Maar de veiligheid van de deelnemers staat voor ons voorop. Veiligheid en hygiëne is een belangrijk onderdeel van het kamp. We organiseren het klimaatkamp en de actie juist omdat de gevolgen van klimaatverandering een grote bedreiging vormen voor al het leven op onze planeet.’

CODE ROOD heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van de gemeente. Het is bijzonder dat de gemeente Amsterdam wil faciliteren dat honderden mensen de gelegenheid krijgen samen te komen voor een meerdaags klimaatkamp, zonder dat er een kennisgeving Wet Openbare Manifestaties is gedaan. De beperkte oppervlakte van het voorgestelde terrein komt echter neer op een begrenzing van het aantal deelnemers. Ook de eis dat het kamp zondag om 17.00 moet zijn afgebroken, beperkt het programma van CODE ROOD en maakt het lastig om een ordelijk verloop van het kamp te garanderen.

Van der Laan biedt locatie klimaatkamp voor burgerlijke ongehoorzaamheidsactie CODE ROOD

Amsterdam, 16 juni 2017
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft CODE ROOD vanmiddag een locatie aangeboden voor haar klimaatkamp. Het klimaatkamp vindt plaats van 22 tot 26 juni, rondom de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van CODE ROOD in de Amsterdamse haven op 24 juni. CODE ROOD beraadt zich nog op het voorstel.
Het klimaatkamp wordt georganiseerd in het kader van de actie van CODE ROOD in de haven van Amsterdam volgende week zaterdag. Deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid is gericht tegen de fossiele industrie die in de haven – de grootste benzinehaven van de wereld en de tweede kolenhaven van Europa – is gevestigd. Door middel van een menselijke blokkade zullen de deelnemers de normale gang van zaken in deze industrie verstoren en zo een grens trekken tegen klimaatverwoesting door de fossiele bedrijven.
De datum van de actie is bewust gekozen: 24 juni 2017 is precies twee jaar na de uitspraak in de Urgenda-zaak. In deze historische rechtszaak oordeelde de rechter dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering is namelijk een groot probleem, ook voor Nederland. Helaas ontloopt de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid en blijft ze maatregelen voor zich uitschuiven. Ook het bedrijfsleven zet niet de nodige stappen naar een duurzame samenleving. Daarom ziet CODE ROOD burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen als gerechtvaardigd maar ook noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.
Het klimaatkamp is een plek voor discussie, ontmoeting en training voor de klimaatbeweging en is open voor iedereen die zich zorgen maakt om het klimaatprobleem. Door het organiseren van een groot klimaatkamp hoopt CODE ROOD bij te dragen aan de opbouw van een strijdbare klimaatbeweging in Nederland. “Het kamp is de uitvalsbasis van onze actie,” zegt Egbert, woordvoerder van CODE ROOD. “We zullen er de actie in de haven voorbereiden en weer op adem komen na de actie. Het belooft een kamp te worden met een goede, open en strijdbare sfeer.” Op vrijdag 23 juni, de dag voor de actie, zal er in het kamp een groot aantal workshops worden georganiseerd ter voorbereiding van de actie. Met het organiseren van een dergelijk kamp staan de activisten in een lange traditie van klimaatkampen over de hele wereld. CODE ROOD is geïnspireerd door de Ende Gelände beweging in Duitsland, waar ook gebruik wordt gemaakt van deze inspirerend en strijdbare actievorm.
CODE ROOD beraad zich op het voorstel en onderzoekt of de beoogde locatie past binnen de plannen van CODE ROOD.

CODE ROOD blokkeert Amsterdamse haven voor het klimaat 

Amsterdam, 6 juni 2017
Klimaatverandering gaat sneller dan politici en bedrijven maatregelen nemen. Daarom zal op 24 juni 2017 een grote groep bezorgde mensen uit alle delen van de samenleving alarm slaan: het is CODE ROOD voor het klimaat! In Amsterdam, de grootste benzinehaven van de wereld en de een-na-grootse kolenhaven van Europa, zullen zij onder de naam CODE ROOD het heft in eigen hand nemen met een massale bezettingsactie om een grens te trekken tegen de fossiele brandstoffen-industrie.
Op 24 juni 2015 deed de rechter een unieke uitspraak in de Urgenda-zaak. De Nederlandse staat werd opgedragen om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen door het nemen van maatregelen die de uitstoot van CO2 sterk inperken. “De regering blijft deze verantwoordelijkheid voor zich uitschuiven,” zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD. “Ondertussen blijft de uitstoot stijgen terwijl Groningers lijden onder de gaswinning, kolencentrales draaien, verkeersstromen toenemen en de industriële veeteelt hoogtij viert”.
Exact twee jaar na de uitspraak in de klimaatzaak zal een grote en diverse groep mensen in de Amsterdamse haven gezamenlijk alarm slaan. Onder de naam CODE ROOD zullen zij op 24 juni de fossiele brandstoffenindustrie stilleggen door middel van een menselijke blokkade. Rondom de actie vindt er van 22 tot 26 juni een klimaatkamp plaats in het havengebied. Het klimaatkamp zal een plek zijn voor discussies, ontmoetingen en workshops.
“Het probleem van klimaatverandering is groot, en politiek leiders en bedrijven ondernemen te weinig actie. Daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen geoorloofd, maar ook noodzakelijk. We moeten het nu zelf doen.”
CODE ROOD zal actie blijven voeren totdat de doelen in haar manifest zijn bereikt en Nederland vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 1.5 °C.
De actiegroep CODE ROOD maakt onderdeel uit van een wereldwijde burgerbeweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Mensen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria.