PERSBERICHT – Tientallen fietsers onderweg naar actiekamp en massale zitblokkade in Groningen

Groningen, 22 augustus 2018 – Terwijl Minister Wiebes in Den Haag werkt aan het gasbesluit, zijn tientallen fietsers onderweg naar het actiekamp van Code Rood in Groningen. Het kamp vindt plaats van 24 tot 31 augustus. Daar wordt een massale zitblokkade bij het NAM tankenpark in Delfzijl voorbereid om de gaswinning te stoppen. De zitblokkade zal op dinsdag 28 augustus beginnen. Verwacht wordt dat honderden mensen aan de actie zullen deelnemen.
“Wij hebben geen vertrouwen dat de plannen van de minister, die nauwe banden heeft met Shell en Exxon, de problemen in Groningen gaan oplossen en echt bijdragen aan maatregelen tegen verdere klimaatverandering”, zegt Hanneke van Houten, woordvoerder van Code Rood. “Wij komen nu zelf in actie voor de toekomst van Groningen en het klimaat.”
Door de gaswinning in Groningen zijn de huizen van tienduizenden mensen beschadigd of onbewoonbaar verklaart. Ook de psychologische schade is aanzienlijk. De maatregelen en besluiten van Minister Wiebes hebben de schade-afhandeling voor Groningers niet verbeterd en plannen voor de versterking van huizen en gebouwen zijn verder vertraagd. Ondertussen wordt ook de rechtsbescherming van Groningers uitgekleed. De NAM kan straks niet langer aansprakelijk gehouden worden voor de schade door de gaswinning. Het enige echt veilige scenario is om de gaswinning helemaal stil te leggen. Experts zijn het er over eens dat het winnen van meer dan 12 miljard kuub gas per jaar onverantwoorde risico’s met zich meebrengt. Alle scenario’s van Minister Wiebes gaan de komende 4 jaar nog uit van een veel hogere, en dus zeer onveilige, gaswinning.
Tegelijkertijd neemt klimaatverandering overal ter wereld steeds ernstiger vormen aan: steeds vaker zien we extreme droogte, bosbranden, overstromingen en mislukte oogsten.
“Shell en Exxon maken Groningen en het klimaat kapot, en de overheid laat dat gebeuren. Deze bedrijven doen er alles aan om zo lang mogelijk, zo veel mogelijk, fossiele brandstoffen te blijven winnen, ongeacht de gevolgen. Maar om onze planeet leefbaar te houden moeten fossiele brandstoffen in de grond blijven. Een energierevolutie is nu noodzakelijk voor een 100% fossielvrije samenleving”, aldus woordvoerder Maarten.
De actie wordt gesteund door tientallen deelnemers uit omringende landen. Zij komen het bestaande en succesvolle verzet tegen de gaswinning in Groningen versterken. Samen vormen zij een snel groeiende internationale beweging tegen de fossiele industrie. Fietsers uit Engeland zijn al sinds zaterdag onderweg en leggen een afstand af van bijna 400 kilometer. Wereldwijd zetten mensen zich in om middels protesten, sit-ins en blokkades de fossiele industrie te ontregelen.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie
U bent van harte welkom op het kamp en bij de zitblokkade om verslag te leggen. Graag verzoeken wij u om vooraf telefonisch of per email contact op te nemen met de woordvoerders. Zij kunnen ervoor zorgen dat u deelnemers kunt interviewen over de actie en hun motivatie om mee te doen. Het is ook mogelijk om deelnemers te volgen tijdens de actie.
In deze briefing vindt u alle noodzakelijke informatie voor journalisten die bij de actie en/of het kamp aanwezig willen zijn.
Op maandag 27 augustus zal om 14.30 uur een publieke actietraining plaatsvinden ter voorbereiding op de zitblokkade vanaf 28 augustus. Pers kan hierbij aanwezig zijn of deelnemen. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, stuur dan een mail naar coderood-mecom@riseup.net.
Een foto van het vertrek van de fietsers uit Utrecht is hier te vinden.
Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.
Volg Code Rood op Twitter voor de laatste updates.