Ga je mee naar Ende Gelände?

Beste mensen,
Inmiddels is het bijna twee maanden geleden dat we ons actiekamp opbouwde in Leermens. Met honderden mensen blokkeerde we het NAM tankenpark in Farmsum. Een prachtige overwinning – en ondertussen gaat de strijd tegen de fossiele industrie door!
Mensen in Groningen hebben het tankenpark al drie keer opnieuw geblokkeerd. En dat blijft noodzakelijk: de NAM veroorzaakt niet alleen aardbevingen en klimaatverandering, ook laat het giftig aardgascondensaat weglekken in een woonwijk. En net nadat het IPCC in een nieuw rapport de urgentie van het klimaatprobleem opnieuw benadrukte, verloor de Nederlandse staat het hoger beroep in de klimaatzaak. Het is duidelijk: als de overheid het niet doet, dan moeten wij zelf in actie komen om de fossiele industrie te stoppen.

GA JE OOK MEE NAAR ENDE GELÄNDE?
Bij ons kamp en de actie in Augustus kregen we veel steun vanuit de Duitse beweging. Nu is onze kans om iets terug te doen. Van 25 tot 29 oktober is Ende Gelände, net over de grens met Limburg. Twee weken gelden bepaalde de rechter dat de kap van het Hambach bos niet mag beginnen. Zo’n 50 duizend kwamen hierna bij elkaar om dat succes te vieren; en demonstreerde voor het einde van het kolen-tijdperk. Op dit moment is de Duitse overheid aan het praten over het uitfaseren van kolen. En het bedrijf RWE wil gewoon door blijven gaan met de verwoestende bruinkoolwinning. Dat laten we niet gebeuren. Met duizenden mensen gaan we met Ende Gelände door massale burgerlijke ongehoorzaamheid de Hambacher Bruinkoolmijn en de fossiele infrastructuur daar omheen stil leggen.
Vanuit heel Europa word hard gewerkt om deze Ende Gelände tot een historisch moment voor het klimaat te maken. Er zijn 22 bussen die naar het kamp komen en zelfs een trein vanuit Praag met tussenstops in Leipzig, Hannover en Berlijn – met wel duizend zitplekken! Code Rood organiseert twee bussen vanuit Nederland, en die beginnen zich ook steeds meer op te vullen. Er zijn nog een paar plekken, dus schrijf je snel in!
Strijdbare groet,
Code Rood