Twee jaar Code Rood: en nu? – Oproep voor decentrale bijeenkomsten

Sinds het begin van Code Rood hebben we als beweging grote successen geboekt en veel geleerd. Wie had gedacht dat we van een idee eind 2016 zouden groeien tot een actie in de Amsterdamse haven met 350 deelnemers in 2017, en een blokkade in Groningen met meer dan 700 deelnemers afgelopen zomer?
En nu? 
Tijdens het kamp in augustus en in een openbare bijeenkomst in september hebben we de actie en het proces daarnaartoe geëvalueerd.
Uit het evaluatieproces is gebleken dat er veel verschillende wensen en ideeën zijn over de toekomst van Code Rood. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen heel goed gegaan, maar er zijn ook dingen waar we nog veel kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om na al deze ervaringen tijd te nemen om te reflecteren op wat we hebben geleerd in twee jaar Code Rood, en waar we heen willen. Dat zouden we in klein verband kunnen beslissen, maar dat past niet bij ons vertrouwen in niet-hierarchische, horizontale manieren van organiseren! 
Wat
Daarom willen we mensen uitnodigen om decentrale (dat betekent kleine, niet alleen door ons georganiseerde) bijeenkomsten te organiseren over het functioneren van Code Rood als organisatie en over de toekomst van Code Rood. Er zijn al mensen die lokale bijeenkomsten willen organiseren in Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Nijmegen.  Naast lokale bijeenkomsten kan de input van thematische groepen ook zeer waardevol zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een women’s council.
Om te zorgen dat de verschillende groepen ideeën bespreken die enigszins overeenkomen hebben wij een vragenlijst gemaakt die je als leidraad kan gebruiken tijdens de bijeenkomst. Verder kan je nog doelen aan het eind van het document onze doelen vinden die een leidraad kunnen zijn voor jullie meet-up.
We willen alle decentrale groepen uitnodigen om hun ideeën en reflecties te delen tijdens een landelijke dag op 2 februari. In maart komen we weer samen om concrete besluiten en vervolgstappen te bepalen.
Wie
Iedereen die op enige manier bij Code Rood betrokken was of is (en bijvoorbeeld mee heeft gedaan aan de actie, bij de organisatie, of mee heeft geholpen op het kamp, etc.). Het is wel handig als er minstens een persoon bij is die iets meer ervaring met de structuur van Code Rood heeft (bijv. iemand die op een actieconferentie is geweest). Als niemand die ervaring heeft kan je een mail sturen naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net met een ondersteunings verzoek.
Hoe
Sluit je aan bij een van de lokale bijeenkomsten die al georganiseerd worden. 
oorganiseer zelf een lokale/thematische bijeenkomst:
 • Nodig mensen uit met wie je over Code Rood wilt praten en prik samen een datum.
 • Onder aan dit pad kun je zien wie er in welke stad al deel neemt en wie je  eventueel kunt contacteren.
 • Reserveer een ruimte (of gebruik een privé ruimte).
 • Denk er over na of je een facilitator aan wilt wijzen die ervoor kan zorgen dat iedereen aan het woord komt.
 • Bespreek gezamenlijk deze vragenlijst. Zorg dat er iemand notulen maakt, en stuur deze na afloop naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net. Zorg dat er iemand is die wat er besproken is terug wil koppelen tijdens de bijeenkomst op 2 februari, en die eventueeltoelichting kan geven op jullie notulen.  
Vragenlijst
    
Interne organisatie 
 1. Is het duidelijk voor jullie hoe Code Rood georganiseerd is?
 2. Wat werkt er goed aan de organisatie vorm van Code Rood? En wat werkt er minder goed? 
    
Bewegingsopbouw
 1. Hoe kunnen we meer mensen bij de organisatie van Code Rood betrekken?
 2. Hoe kunnen we het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mee te gaan doen?
    
Toekomstplannen
 1. Willen we als Code Rood een actie organiseren in 2019? Zo ja, wordt dit weer een grote massa-actie zoals voorgaande jaren? Of organiseren we in 2019 meerdere decentrale acties (bijvoorbeeld een kleinere actie in Groningen, een in Amsterdam, een in Utrecht, etc.)? Wat zijn jullie ideeën voor de toekomst van Code Rood?
 2. Willen we als lokale groep een rol spelen binnen Code Rood? Zo ja, welke rol kunnen we decentraal spelen voor Code Rood? Wat voor hulp/ ondersteuning hebben we nodig?

Je hoeft meteen een heel plan te verzinnen- brainstormen en de gedachten dan een beetje ordenen is voldoende!

Strategie/visie
 1. Welke rol heeft Code Rood binnen de Nederlandse klimaatbeweging?
 2. Welke rol heeft Code Rood binnen de linkse/revolutionaire/antikapitalistische/anti- racistische/ … beweging?
 3. Wat is de relatie van Code Rood tot de lokale klimaatbeweging?
Overig
 1. Andere opmerkingen of ideeën: …
        
Doelen van de lokale meet-ups    
 • Duidelijk maken waar we als Code Rood heen willen en wat we in 2019 willen doen
 • in kleine groepen reflecteren op de evaluatie tot nu toe
 • de structuur en strategie van Code Rood in kleine groepen bespreken en input verzamelen
 • duidelijk mken wat mensen in verschillende regio’s rondom burgerlijke ongehoorzaamheid en de fossiele industrie willen gaan doen de komende tijd
Voor vragen kunnen jullie terecht bij coderood-mobilisatie@lists.riseup.net, daar kan je ook je notulen naar toe sturen.