Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!
*English below*
Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.
De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nĂș moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.
Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.
We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.
Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag
Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken
Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*
Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!
On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!
When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.