Alles heeft een uitknop – speech Chihiro bij Earthstrike

Voor Code Rood sprak Chihiro 15 januari bij de wereldwijde demonstratie EarthStrike. Hieronder haar tekst.
Vraagje: Waarom creëert kapitalisme een wereldecologie van verval en catastrofe?
Zou het aan ons bewustzijn liggen?

  • Marinebiologe en schrijfster Rachel Carson deed al in de zestiger jaren de alarmbellen rinkelen voor een massa  bewustzijn voor milieubescherming.
  • Natuurkundige Svante Arhenius toonde in 1896 al wetenschappelijk het broeikaseffect aan en koppelde de verhoging van CO2 emissie aan opwarming.
  • Shawnee leider Tecumseh observeerde over de Europese kolonisten die een beleid van genocide uitrolde in de zogenaamde Nieuwe Wereld dat “het witte ras een monster is dat altijd honger heeft en wat het opeet is land

Beleid van ecocide is al heel lang opgemerkt. Eeuwenlang al is er bewustzijn en analyse over de verstoorde relatie tussen de heersende ideologie van groei en private winst aan de ene kant en aan de andere kant de erosie en verpaupering van publiek welzijn van land, water, lucht en andere zaken die tot Natuur werden gerekend. Inclusief de meerderheid van de mensheid: inheemse culturen en tot slaaf gemaakten en tot zekere hoogte ook vrouwen werden ook onder Natuur met een grote N geplaatst; een goedkope energie bron, goedkope arbeid voor accumulatie van kapitaal.
Nee, ons bewustzijn is niet het grote struikelblok voor goed klimaatbeleid, maar de spelregels rondom macht en besluitvorming en onze positie daarbinnen.
Dit is belangrijk voor onze strategie voor klimaatrechtvaardigheid. We strijden niet slechts tegen een paar rotte appels aan bedrijven & politici… En we kunnen het klimaatprobleem als consument niet wegstemmen. Dat is een spel van stuivers tegen miljarden. Nee, we strijden tegen een SYSTEEM van uitbuiting, uitputting en vervreemding… waar ontwrichting van ecologie en economie hand in hand gaan. Bewust!
Vanuit Code Rood hebben we als klimaatactie-collectief het idee dat de infrastructuur van dat systeem ontzenuwd moet worden.  Die infrastructuur van fossiele brandstoffen toe-eigenen en verhandelen moet stilgelegd worden. En wel meteen. De maatschappelijke shock zal groot zijn – maar een fractie van wat ons in petto staat wanneer deze maatregel niet genomen wordt.
De ontregeling van planeet aarde is door kapitalistische bedrijvigheid nu al zo ver gevorderd dat wetenschappelijke onderzoeken schatten dat er zo’n 200 organismen per dag uitsterven! Een uitsterfpercentage dat 1000 keer zo hoog ligt als ‘normaal’, zonder menselijke interventie. Dit is historisch ongekend!
Als je niet boos bent,   dan let je niet op!
Als je niet bang bent,   dan leef je zonder hoop en zonder liefde!
Als je niet verdrietig bent,   dan is cynisme je overlevingstactiek!
Climate CHANGED!
We leven in een wereld die al 1 graad veranderd is – GEMIDDELD.
Dat betekent al dat miljoenen mensen per jaar hun huis en haard verliezen aan droogte, overstroming, orkanen en branden.  Ook bij extractie zelf worden gemeenschappen geschaad en hun collectieve leefgebied verwoest, en bij olielekken. Als klimaatrechtvaardigheid-activisten strijden we niet voor de toekomst – een abstractie – maar voor ons bestaan en voor een beleid van reparaties: een eerlijke transitie, een wereld vol met banen voor eerlijke transitie… een vangnet voor de slachtoffers en stoppen van klimaatmisdaad.
Waar zit de uitknop van fossiele rampzaligheid?
Alles heeft een uitknop.
Met Code Rood bouwen we aan massale burgerlijke ongehoorzaamheid.
We bezetten infrastructuur van de fossiele industrie, om zo een hindermacht op te bouwen. Zo bezetten we in 2017 de kolenoverslag in de Amsterdamse haven: de tweede grootste kolenhaven van Europa (met Rotterdam op de eerste plaats).
En in 2018 werkten we samen met het lokale verzet in Groningen tegen de gaswinning, waar politiek Den Haag en bedrijven samen van profiteren, ten koste van Groningers en het milieu.
In een systeem waar roofbouw de wet is, moet die wet onhoudbaar gemaakt worden.
We handelen collectief. Saamhorig. Dapper. Voorbereid.
Het tweede jaar verdubbelde we in aantal. Rond de 700 deelnemers aan de actie en dan nog de mensen eromheen die zorgden voor eten, juridische hulp, media enzovoorts: een eigen infrastructuur van horizontale samenwerking! Een voorproefje van een eerlijkere manier van samenwerken & samenleven.
Bewustzijn verenigt ons hier vandaag in het Earthstrike protest.
Protest is zeggen waar je voor staat – welk onrecht je bestrijdt.
Verzet is dat onrecht onhoudbaar maken.
Dit hier… is mijn protest of pleidooi voor verzet!
Bewustzijn is essentieel voor het duiden van onrecht en de oplossing:
Niks minder dan een rechtvaardig systeem waarin wederkerig samenleven de norm is, in plaats van groei ten koste van de ander (daar krijg je natuurverwoesting en kolonialisme van… en heel veel ongelijkheid tot het punt dat het allemaal breekt)…
Maar we hebben ook een handelingsperspectief nodig…
Hoe komen we daar? Met klimaatrechtvaardigheid.
De infrastructuur van de fossiele industrie is groot geworden met de eerste en tweede wereld oorlog en enorme staatssteun van exorbitante bedragen. Dit is een asymetrische strijd waar de andere kant het grootkapitaal en de wapens heeft. Wat doe je dan als opgeven alleen maar leidt tot een grotere hel en echt geen optie is?
Recept voor verbetering: allereerst is er een verbinding in missie; de 99% zou hier een groot aandeel in moeten hebben; we’ve got the numbers! De meerderheid! Hierin moeten we zorg dragen dat we ongelijkheid die er in de samenleving is gepompt ontmantelen in onze samenwerking: racisme, seksisme, validisme en giftige normativiteiten. Dan heb je verbinding waarop je kan bouwen.
Tweede ingrediënt: een epische dosis aan lef en  ten derde samen sleutelen aan de scharnieren van besluitvorming, terwijl vernietigende business as usual onmogelijk gemaakt wordt door sabotage en verzet.
Mijn appel hier aan iedereen is om de rol op te nemen die goed aansluit bij jouw kunnen en talent en je solidair op te stellen aan de mensen die via een andere route het aanvliegen. We hebben elkaar nodig.  We gaan hoe dan ook door een stormige periode van verval van het oude – omdat kapitalisme onhoudbaar is op een niet groter wordende planeet.
Lieve Earth Strikers, water defenders, human rights, refugee rights, climate justice activists; Samen zijn we sterk MITS we een gedeelde visie hebben voor een rechtvaardig systeem.
Daarom moet visie voor rechtvaardigheid voorop: climate justice is the way
WHAT DO WE WANT?
CLIMATE JUSTICE
WHEN DO WE WANT IT?
NOW!

Foto van EarthStrike. Foto boven artikel: Chihiro (links) met Diyar, van ROOD jong in de SP