Bloc tegen Klimaat Racisme @Demo tegen Racisme


Datuum: Zaterdag 23 maart 2019
Tijd: 14:00-17:00
Locatie: Dam Square, Amsterdam
Code Rood en Climate Liberation Bloc doen een call out aan alle klimaat groepen en organisaties om gezamelijk het onderbelicht klimaat racisme te publiekelijk te erkennen en te verwerpen; een veel voorkomend probleem van onderdrukking is dat het onzichtbaar wordt gemaakt en in Nederland is er nog maar nauwelijks taal om verschillende racistische praktijken te duiden zoals racisme in milieubeleid.
Met onze aanwezigheid verbinden we onze strijd voor klimaat rechtvaardigheid aan de grote strijd tegen racisme in al haar vormen.
Wat is Klimaat Racisme? Klimaat Racisme verwijst naar:
A: Het Westen heeft historisch het meest vervuilt en zich aan vervuilende industrie verrijkt. Maar wil nu de rekening doorschuiven naar ‘iedereen’ en dan vooral de kleinverbruikers niet de grote boosdoeners. Dit beleid gaatover de rug van het Globale Zuiden.
B: De meeste klimaat migranten die huis en haard verliezen komen uit Globale Zuiden. Er ontbreekt een adequate internationale respons aan zorg.
C: Bij klimaatrampen zien we dat (witte) rijken snel hulp krijgen en grotendeels mensen van kleur gecriminaliseerd worden en het leger op hun wordt afgestuurd dat ze maar geen winkels plunderen (St Maarten, New Orleans zij daar markante voorbeelden van).
Voor verdieping zetten we de komende tijd een paar uitingen van klimaat racisme op een rijtje om ons gezamelijk gesprek over klimaat racisme op scherp te zetten en uit te nodigen tot dialoog.
AANLEIDING JAARLIJKSE DEMONSTRATIE RONDOM 21 MAART: De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.
In Nederland organiseert Comite 21 maart elk jaar een demonstratie om mensen samen te brengen te protesteren tegen huidige racisme en discriminatie in Nederland.
Vanuit klimaat beweging willen we van ons laten horen aangezien huidig klimaat beleid gestoeld is op (post)koloniaal beleid waarin de grootste vervuilers nog steeds subsidie ontvangen terwijl mensen in globale zuiden en zo ook armen & gemarginaliseerden (veelal mensen van kleur) nu de grootste verliezen leiden door verlies van leefgebied, gezondheidsproblemen door vervuiling en gebrek aan vangnet na klimaatrampen.
Meer info over de hoofd organisatie achter deze demo: http://21maartcomite.nl/