Het actieseizoen is begonnen!

De roep om actie tegen klimaatontwrichting wordt steeds sterker en steeds meer mensen sluiten zich aan! Op 10 maart stonden we, ondanks de kou en de regen, met tienduizenden op de Dam voor de klimaatmars. Op 23 maart sloten we ons aan bij de antiracisme mars om klimaatracisme te agenderen. Maar met de toenemende aandacht voor klimaatverandering groeit helaas ook het verzet tegen verandering en tegen klimaatbeleid. De grote winst van de klimaatontkennende, wit-nationalistische Forum voor Democratie is iets wat we niet kunnen of willen negeren. We bouwen daarom actief aan solidaire samenwerkingen met andere groepen die strijden tegen onrecht, ongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking zodat we samen sterker staan en meer impact kunnen bereiken.  In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de plannen en acties waar je je bij aan kunt sluiten!
CODE ROOD ACTIE IN 2019
Op 16 maart organiseerden we een Actie Conferentie in Amsterdam, waarin negen mogelijke acties voor Code Rood in 2019 zijn besproken. Deze Actie Conferentie leidde niet tot een eenduidig besluit, en daarom hebben we op 22 maart de discussie voortgezet tijdens een open vergadering.  Op deze vergadering hebben we gezamenlijk besloten over de doelen en prioriteiten voor 2019.  Op dit moment wordt achter de schermen heel hard gewerkt aan de verdere details van onze plannen. We komen spoedig met meer informatie naar buiten, maar het gaat in ieder geval groots worden! Als je wilt helpen met het uitwerken van de plannen, neem dan vooral contact op via info@code-rood.org
ENDE GELANDE – 19 – 24 JUNI 2019
Van 19 tot 24 juni organiseert de Duitse coalitie Ende Geländeweer acties tegen de bruinkoolindustrie in het Duitse Rheinland. Zoals inmiddels traditie is geworden, organiseren wij, samen met Groenfront! en ASEED, de Nederlandse deelname aan Ende Gelände. We zorgen onder andere voor busvervoer en actietrainingen  Op deze website kun je meer informatie vinden: www.wijgaannaareg.nl En hou ook facebook in de gaten!
ACTIECONFERENTIE: VAN MEI NAAR JUNI/JULI
Let op: Het Actie Conferentie weekend dat we hadden gepland op 11 en 12 mei wordt verzet! Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar we gaan uit van een weekend in juni of juli om samen aan actieplannen te werken.
POWER BEYOND BORDERS: INTERNATIONAAL ACTIEKAMP IN DE UK!
Power Beyond Borders staat voor een massale mobilisatie deze zomer, georganiseerd door Reclaim the Power in de UK. Er komt een actiekamp en in affiniteitsgroepen zal directe actie plaatsvinden tegen nieuwe gas infrastructuur en in solidariteit met groepen die strijden voor de rechten van migranten.
Deze actie is een van de twee internationale acties die worden ondersteund door Ende Gelände. Reclaim the Power verwelkomt Europese kameraden om samen in actie te komen tegen nieuwe gascentrales en gesloten grenzen. Het doel is om op zowel fossiele infrastructuur als infrastructuur van het grenzensysteem actie te ondernemen om klimaat- en staatsgeweld te ontregelen.
Als je interesse hebt om aan deze actie deel te nemen, stuur dan een email naar  powerbeyondborders2019@riseup.net om op de hoogte te blijven over de groep die er vanuit Nederland naartoe gaat.
STOP DE ONTRUIMING VAN ECO-WORLD-VILLAGE DIAMONDIAAL
Afgelopen maand hebben we samengewerkt met het eco-dorp van Diamondiaal in Almere om het blok tegen klimaatracisme te organiseren op de Samen Tegen Racisme demonstratie. Nu dreigt het ecodorp, gebouwd voor en door wereldburgers die nergens anders terecht kunnen, volgende week ontruimd te worden. Zonder andere woonoplossing voor de bewoners. De dieptrieste uitkomst van slecht beleid en hebzucht.
Dit is onrechtvaardig en onacceptabel en hulp is keihard nodig. Hier vind je meer informatie over de zaak. Vrijdag 12 maart is er een rechtszaak waar je steun kunt betuigen met je aanwezigheid. Groenfront! Almere organiseert verschillende events en hulpacties waaraan je kunt bijdragen. Meer informatie is hier te vinden.
Ook is De Goede Zaak een petitie gestart om de ontruiming te voorkomen.
EXTINCTION REBELLION: ACTIEWEKEN VANAF 15 APRIL
In meer dan 35 landen begint vanaf 15 april een wekenlange serie van protesten en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties georganiseerd door Extinction Rebellion (XR). Ook XR Nederland komt vanaf 15 april in verzet tegen de ecologische crisis. In Nederland zullen door het hele land honderden mensen deelnemen aan de protesten met de bedoeling wetten te breken en het openbare leven te ontregelen. XR eist van de Nederlandse overheid dat zij de waarheid vertelt over de ecologische crisis, échte maatregelen neemt en een Burger-Kamer installeert die de mobilisatie en veranderingen overziet.Op de website van Extinction Rebellion NL staan alle politieke eisen.
Op maandag 15 april starten de protesten om 15.00 in Den Haag, met de ‘Verklaring van Verzet’. Daarna volgen de acties elkaar door het hele land snel op. Het programma is op de website te vinden en volg de sociale media voor laatste updates.
DONATIES
Naast helpen met actieplannen uitwerken, aan acties meedoen en Diamondiaal meeverdedigen, kan je ook vanachter je computer een bijdrage leveren aan klimaatrechtvaardigheid. Vertel aan de mensen om je heen over Code Rood en hoe ze kunnen steunen. We kunnen je donatie goed gebruiken. Geld overmaken kan naar rekening NL55 TRIO 0388 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA.
Met strijdbare groet,
Code Rood