Klimaatbeschermers houden kolentransport naar de Engie energiecentrale in Rotterdam tegen

Sinds zes uur vanmorgen blokkeren ongeveer 40 mensen van Wij Stoppen Steenkool de kolentransportbanden naar de Engie energiecentrale in Rotterdam. Hierdoor zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Een aantal klimaatbeschermers heeft zich vastgeketend. Ze willen dat alle kolencentrales in Nederland voor 2020 worden gesloten om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en eisen dat alle subsidies en belastingdeals die aan fossiele multinationals worden gegeven (7,6 miljard per jaar) in de hernieuwbare sector worden geïnvesteerd.

Marianna Peters, een van de deelnemers, zegt: ‘90% van de CO2 uitstoot van Rotterdam wordt veroorzaakt door de industrie in de haven. Als we echt iets willen doen tegen klimaatverandering moeten we beginnen bij de grootste vervuilers. Hen wordt de hand boven het hoofd gehouden en ze krijgen zelfs geld om door te gaan met hun dirty business. Ik kan wel sla eten tot ik een ons weeg, maar hier ligt het echte, grote werk.’

De CO2 uitstoot van Nederland is sinds het tekenen van het Parijsakkoord in 2015 nog elk jaar blijven stijgen. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de huidige overheidsplannen tekortschieten. Het versneld sluiten van alle kolencentrales is mogelijk en noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. De groep roept op om alle subsidies en belastingvoordelen voor fossiele bedrijven over te hevelen naar de hernieuwbare energiesector. Ook willen ze een eerlijk transitiefonds voor werknemers in de kolenindustrie. Onderzoek toont aan dat de fossiele industrie in Nederland 7,6 miljard Euro per jaar aan subsidies en belastingvoordelen krijgt.

De Engie centrale die momenteel is stilgelegd, kondigt aan te ‘vergroenen’ door het toevoegen van biomassa aan de energieproductie. Deskundigen geven echter aan dat biomassa vooral op papier duurzaam is. In praktijk leidt het tot enorme ontbossing, die pas over tientallen jaren gecompenseerd is. Bovendien heeft het verbranden van biomassa een hogere CO2 uitstoot dan kolen, de meest vervuilende fossiele brandstof. Greenpeace heeft Engie, Uniper en RWE gisteren opgeroepen om te stoppen met de bijstook van biomassa. Biomassa is geen goed alternatief voor kolen.

Klaartje Dijkstra, woordvoerder van Wij Stoppen Steenkool, zegt: ‘We doen deze actie in internationale solidariteit met alle oorspronkelijke gemeenschappen die strijden tegen de fossiele brandstofwinning en de vernietiging van hun land. Steeds vaker betalen ze voor deze strijd met hun leven. De overgrote meerderheid van de kolen in Rotterdam is zogenaamde ‘bloedkolen’ uit Colombia en Zuid-Afrika. Wij willen gerechtigheid voor alle slachtoffers van het extractieve kapitalisme.’

Wij Stoppen Steenkool roept de overheid op om de eis van de jeugd om de klimaatnoodtoestand uit te roepen over te nemen. Wereldwijd gaan jongeren week-na-week de straat op. Ook vandaag staken Nederlandse scholieren en studenten.