Feestelijke Verstoring Raadsbesluit Biomassacentrale

Vanavond om half tien heeft Code Rood Amsterdam een vergadering van de Diemense gemeenteraad feestelijk onderbroken. Tijdens deze vergadering werd gestemd over het controversieel plan om een biomassacentrale te bouwen tussen Ijburg en Diemen. Met live muziek, spandoeken en leuzen is geprobeerd de stemming over het definitieve besluit te stoppen. Middels een pamflet, uitgedeeld aan de raadsleden, hebben de actievoerders de raad verzocht om de vergadering te staken en huiswaarts te keren.

De Diemense Gemeenteraad is in ruime meerderheid tegen de plannen van Nuon/Vattenfall, toch durven sommige partijen niet tegen de plannen te stemmen. Zij maken zich zorgen over schadeclaims van Nuon/Vattenfall. Het fossiele-energie bedrijf kan mogelijk honderden miljoenen subsidie mislopen als de Gemeente Diemen geen groen licht geeft aan de verdere vergunningsaanvraag.Code Rood Amsterdam, de bezorgde bewoners van Ijburg en Diemen kunnen niet toestaan dat de raad met financieel dwangmiddelen onder druk wordt gezet om toch in te stemmen met het plan. Biomassa verbranding zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit, draagt bij wereldwijde ontbossing, het verlies biodiversiteit, en de vernietiging van de leefomgeving van de oorspronkelijk bewoners. Bovendien veroorzaakt biomassa meer CO2 uitstoot dan steenkool! De biomassa-plannen van Nuon/Vattenfall hebben daarom niets te maken met zinvol klimaatbeleid en moeten direct gestopt worden.

De actie is nadrukkelijk geen aanklacht aan het college en de leden van gemeenteraad, maar juist een steunbetuiging en een aanmoediging zich te verzetten fossiele energie bedrijven. Ook als bedrijven, hun zin blijven doordrukken onder dreiging van schadeclaims.Code Rood Amsterdam eist dat:

  1. Nuon / Vattenfall publiekelijk laat weten dat zij geen schadeclaim indienen tegen de Gemeente Diemen als zij geen verklaring van geen bedenkingen afgeven.
  2. Minister Wiebes stopt met het verstrekken van subsidie aan (houtige) biomassa-projecten en de SDE gelden, 6 miljard euro, reserveert voor woningisolatie en duurzame alternatieven voor aardgas.
  3. De overheid stopt met het maken van vrijblijvende afspraken met fossiele energiebedrijven en begin met wetten en regels te implementeren die C02 en andere schadelijke stoffen echt terug dringen.