Internationaal verzet tegen Shell tijdens gesloten aandeelhoudersvergadering

19 mei 2020, Den Haag – Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell, die dit jaar niet voor kritisch publiek toegankelijk was, vonden er in verschillende Europese landen en talloze Nederlandse steden acties plaats tegen de oliereus. De actievoerders eisen publieke zeggenschap over het einde van Shell. 

Tankstations bezet in Praag
De Tsjechische klimaat actiegroep Limity Jsme My bezette in Praag met een twintigtal mensen drie tankstations van Shell. Er hingen banners met de tekst ‘End oil, end Shell,’ ‘Climate justice,’ ‘Energy democracy.’ Kateřina Holá (Limity Jsme My): “Bedrijven zoals Shell profiteren van het kapotmaken van onze planeet. Het zijn enkel hun aandeelhouders die er voordeel aan behalen. Wij willen inspraak over onze energievoorziening – stakeholders in plaats van shareholders!”

Decentrale acties in Europa
In Hamburg vond een banner drop plaats bij een Shell tankstation. In Berlijn werd een straat afgezet door klimaat beschermers die de ontmanteling van Shell eisen. In België hebben verschillende individuen van Climaxi, Act for Climate Justice en Extinction Rebellion de handen ineengeslagen om leuzen bij tankstations te plaatsen over Shells destructieve beleid. 

Woordvoerder Philip Blok vanuit Den Haag, waar een demonstratie plaatsvond bij het Shell hoofdkantoor: “Een jaar geleden in deze stad verklaarden we voor het eerst dat we alles zullen doen wat we kunnen om Shell te doen vallen. Vanwege de omstandigheden zijn we vandaag met een kleine groep mensen. Maar we weten dat onze eis voor de val van Shell breed gedragen wordt. Op dit moment zijn er protesten in verschillende steden, verschillende landen, en online. We weten dat we vrienden hebben op alle continenten, in groeiende aantallen, en dat we gezamenlijk de fossiele macht confronteren waar die zich ook toont.”

Krijt acties en banner drops door heel Nederland
In Hengelo vonden twee banner drops plaats op een drukbezochte plek met de tekst ‘Shell Must Fall’. In Groningen ketenden actievoerders de benzineslangen bij vier tankstations vast. Extinction Rebellion Leiden en Earth Strike hebben bij Museum Boerhaave en op de Beestenmarkt gekrijt. Museum Boerhaave maakt vuile handen door oliegeld van Shell te accepteren – dit zogenaamde artwashing van Shell is een manier om zijn imago op te vijzelen. De leuzen voor de deur van het museum zijn direct verwijderd. In Amsterdam organiseerde de Shell Must Fall coalitie een waterprotest. Personificaties van Ben van Beurden en Charles Holliday zaten in een bootje dat door de grachten voer, met een aardbol langzaam zinkend erachter aan. 

Online protest op Manif.app
Meer dan honderd mensen hebben ook al online gedemonstreerd via Manif.app, waar ze op een virtuele kaart van het Shell hoofdkwartier in Den Haag naar verschillende getroffen gebieden in Groningen, Ogoniland Nigeria, Unist’ot’en Camp Canada, en Cab Delgado in Mozambique trokken. Dit online protest duurt in totaal 24 uur en is voor iedereen toegankelijk. De online actie is georganiseerd door Climaxio, de Portugese klimaatgroep die van plan was met drie bussen af te reizen naar Den Haag voor de massale burgerlijke ongehoorzaamheid actie die niet plaats kon vinden vanwege corona. 

Den Haag volgt het oliegeld
Hoewel de gemeente Den Haag Shells kindermarketing festival Generation Discover niet meer actief sponsort, deed ze vandaag wel alles om het fossiele bedrijf uit de wind te houden. Eerst werd het demonstratierecht danig ingeperkt door te verbieden met meer dan 30 mensen bijeen te komen op het enorme plein voor het Shell hoofdkantoor. Vervolgens werd op verschillende plekken in de stad het stoepkrijt dat opriep de banden met Shell te breken verwijderd. Shell beweert het recht en de vrijheid om te demonstreren te respecteren, mits dit op een veilige en wettige manier gebeurt. In februari werd Shell voor de rechter gedaagd vanwege medeplichtigheid aan de executie van Barinem Kiobel, een van de mannen die is opgehangen nadat hij zich kritisch uitliet op Shell en het Nigeriaanse militaire regime. Tijdens de demonstratie zelf had de gemeente een agent per deelnemer geregeld. Ondanks dat zat de sfeer er goed in terwijl speeches werden voorgedragen, muziek werd gespeeld, en iedereen met maskertjes op veilig 1,5 meter afstand hield. 

Woordvoerder Philip zei in een speech: “We hebben de valse hoop in de bedrijven die ons voor de gek hebben gehouden, en in de politici die ons in de steek hebben gelaten opgegeven. In plaats daarvan houden we hoop in onszelf, in elkaar, en in organiseren en actievoeren van onderop. Samen staan we op voor een wereld gebaseerd op solidariteit en rechtvaardigheid, en bestrijden we winstbejag ten koste van alles. Want we weten dat een andere wereld mogelijk is.” 

Fotos van lokale acties kan je hier bekijken: https://www.flickr.com/photos/code-rood/albums/72157714364316298

Fotos van de actie in Den Haag zijn hier: https://www.flickr.com/photos/code-rood/albums/72157714364427378

En video’s van acties en van de toespraken in Den Haag:
https://www.youtube.com/watch?v=D_ds4qpEFAE&list=PLVP0w-PvqneBy_ub1bH7eZecJWLf9jCka