Waarom staan wij op straat op 14 maart?

Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen gaan we op 14 maart massaal de straat op in meer dan 40 steden om alarm te slaan over het klimaat. Als we verdere klimaatontwrichting willen tegengaan, dan moeten we nĂș in actie komen!

Maar als we iets willen veranderen, dan is het op de eerste plaats noodzakelijk om het systeem dat tegelijkertijd klimaatontwrichting, de ecologische crisis en de sociale crisis veroorzaakt diepgaand te doorgronden. Alleen een radicale verandering van dat systeem kan duurzame en rechtvaardige oplossingen brengen. We moeten voorbij cosmetische schijnoplossingen die verder voortbouwen op onderdrukking, uitbuiting en mensenrechtenschendingen. Daarom gaan wij op 14 maart de straat op!