Shell Must Fall: Een blauwdruk voor systeemverandering?

Tijdens de opbouw van de Shell Must Fall beweging werden we verrast door het enthousiasme voor de campagne vanuit andere groepen. Terwijl wij geïnspireerd werden door de Rhodes Must Fall-campagne, inspireerde Shell Must Fall andere klimaatactivisten om de val van andere fossiele multinationals te eisen. De campagne is ons als groep al lang ontgroeid, en kan een blauwdruk worden voor andere groepen en soortgelijke strijd. We hopen dat deel 1 van de actie Toolkit, waarin de achtergrond en strategie van Shell Must Fall beschrijven, ook andere groepen kan helpen om het op te nemen tegen andere destructieve multinationals.

Als wij zeggen dat we Shell met alle mogelijke middelen moeten ontmantelen, impliceren we daarmee ook de ontmanteling van het kapitalistische, koloniale systeem van uitbuiting waaruit Shell is ontstaan en waarin Shell heeft kunnen gedijen ten koste van mensen en de planeet. De meeste mensen zijn het erover eens dat dit systeem moet veranderen, maar ze zijn het er niet over eens op welke manier die verandering plaats moet vinden. Omgekeerd is het zo, dat als we slagen in ons doel om Shell te ontmantelen, we een gat in dat onrechtvaardige systeem prikken:
als we met ‘People Power’ ‘s werelds grootste vervuilers één voor één neerhalen, te beginnen met Shell, maken we een concreet begin met een rechtvaardige transitie. Een overwinning richting de ontmanteling van een van ‘s werelds ergste klimaatcriminelen – of op zijn minst een overtuigend stappenplan hiervoor -, kan de weg vrijmaken voor mensen overal ter wereld om andere klimaatcriminelen, mensenrechtenschenders enecocide-plegers aan te pakken. De wetenschap dat het mogelijk is, kan anderen motiveren om het initiatief te nemen en dezelfde principes en technieken toe te passen tegen andere multinationals.

Ten tweede kan het leggen van verbinding tussen gemeenschappen waar fossiele brandstoffen gewonnen worden, en actiegroepen op plekken waar de brandstoffen naartoe vervoerd worden voor consumptie, de sleutel zijn tot succes bij de ontmanteling van fossiele multinationals en het kapitalistische en en koloniale systeem in het algemeen. Internationale solidariteit en samenwerking tussen grassroots verzetsbewegingen, die tegelijkertijd vechten tegen verschillende delen van de toeleveringsketen en een gemeenschappelijk verhaal delen, zal een enorme impact hebben op het versterken van elkaars strijd en het opbouwen van kritische massa tegen Shell en andere multinationals.

Concluderend: met Shell Must Fall (SMF) hopen we een pragmatisch voorbeeld te geven waar verschillende ideeën en krachten voor systeemverandering samenkomen om zich op een concreet doel te richten.
De principes, ideeën en technieken die door SMF naar voren worden gebracht, zouden een blauwdruk kunnen worden om andere grote multinationals, die op een soortgelijke manier opereren en voortbouwen op dezelfde fundamenten van een systeem van uitbuiting, aan te pakken. Initiatieven die dezelfde principes en strategieën delen als SMF zijn onlangs in andere landen gelanceerd, zoals Total Must Fall, BP Must Fall, Wintershall Must Fall, Ineos Will Fall, ENI Must Fall en GALP Must Fall onder anderen. Het is aan de verschillende activistische groepen en individuen om te bepalen waar en hoe ze hun acties het beste kunnen organiseren, afhankelijk van het meest relevante en strategische doel in hun specifieke land en (politieke) situatie. Onze extra kracht komt voort uit
het verbinden van die strijd en daarmee het veranderen van het onderliggende systeem. Laten we van Shell geschiedenis maken!

Behalve de geplande Shell acties, hopen we op golven van acties gericht op alle aandeelhoudersvergaderingen van fossiele multinationals in mei 2021: Laten we ze allemaal geschiedenis maken!