Op 24 juni 2017 zullen wij gezamenlijk in de haven van Amsterdam daden van burgerlijk ongehoorzaamheid uitvoeren om de normale bedrijfsgang van de fossiele industrie sterk te ontregelen. Gezien de urgentie van het klimaatprobleem achten wij het zowel noodzakelijk als gerechtvaardigd om een stap verder te gaan – van publieke protesten naar burgerlijke ongehoorzaamheid.

Wij moeten zo snel mogelijk stoppen met olie, kolen en gas om verder klimaatverandering tegen te houden. Dit besef brengt steeds meer mensen in samen. Mensen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria. Samen vormen wij een wereldwijde beweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie.

Exact twee jaar na de historische uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda en 900 mede-eisers komen wij in actie. In Amsterdam, de grootste benzinehaven ter wereld en de tweede grootste kolenhaven van Europa, trekken we samen een grens tegen verdere mijnbouw, transport en verbranding van fossiele brandstoffen – een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en de dramatische gevolgen daarvan. Daarbij staan wij in solidariteit met alle mensen wereldwijd die getroffen worden door de sociale en ecologische vernietiging van de fossiele brandstoffenindustrie.

De actie biedt verschillende niveaus van betrokkenheid. Iedereen die wil deelnemen wordt daartoe in staat gesteld. Persoonlijke ervaring met vergelijkbare protesten is niet vereist om deel te nemen. Gebruikmakend van een verscheidenheid aan spandoeken, symbolische objecten en posters, zullen we de aandacht vestigen op de vele destructieve effecten van de fossiele brandstof industrie.

Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijkheid voor het succes van de actie. Tijdens de actie creëren weeen situatie die transparant is voor alle deelnemers. We ondersteunen elkaars welzijn. We zullen blokkeren en bezetten met onze lichamen en machines of infrastructuur niet beschadigen of vernielen. Veiligheid van de actievoerders en de havenmedewerkers is onze hoogste prioriteit. We zijn grondig voorbereid voor een veilige entree naar de actielocatie en een veilige uitvoering van onze blokkade. Iedereen wordt goed geïnformeerd over de veiligheidsregels in de haven die samenhangen met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen.

We zullen ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt en we zullen niet escalerend reageren op provocaties. Onze actie is niet gericht tegen havenwerkers of de politie. Onze acties zijn gericht tegen het beleid van de fossiele brandstoffenindustrie, het havenbedrijf, de directies en de regering. We begrijpen dat werkers afhankelijk zijn van hun banen om te voorzien in het inkomen voor henzelf en hun families. Daarom steunen wij de eis van de vakbond voor een kolenfonds. Klimaatgerechtigheid betekent voor ons niet alleen dat fossiele brandstoffen in de grond worden gelaten. Het betekent ook dat er in de noodzakelijke transitie lonende arbeidskansen komen voor iedereen, in een economie die al haar bewoners en het leven op onze planeet respecteert. Nu en in de toekomst.

Download de actieconsensus als pdf.