GENOEG = GENOEG: breek de macht van de fossiele industrie!

Gaswinning trekt diepe sporen in Groningen. Door aardbevingen zijn tienduizenden woningen en gebouwen beschadigd of zelfs onbewoonbaar verklaard. Groningers vechten al jaren voor schadeherstel, compensatie en het dichtdraaien van de gaskraan. De psychologische schade die wordt veroorzaakt door de mijnbouw is aanzienlijk.
Ondertussen blijven ook de maatregelen die de politiek en bedrijven nu echt moeten nemen tegen klimaatverandering achterwege. De NAM, Shell en Exxon doen er, gesteund door de Nederlandse staat, alles aan om niet te betalen voor de schade en de winst zo hoog mogelijk te houden – koste wat kost. Ook nu het in Den Haag eindelijk duidelijk lijkt te worden dat de gaswinning moet stoppen, is de strijd nog niet gestreden. Voor de veiligheid in Groningen en het klimaat moet gas in de grond blijven – niet vanaf 2030, maar gisteren al.
Wat er in Groningen gebeurt, en hoe er daar met de belangen van mensen wordt omgegaan, is dagelijkse praktijk voor de fossiele industrie. Op de plekken waar fossiele brandstoffen worden gewonnen, zijn mens en natuur van ondergeschikt belang. Ondertussen is de temperatuur op aarde, door menselijk handelen, nu al met één graad Celsius gestegen en raken de gevolgen ons overal ter wereld steeds dieper. Mensenlevens worden verwoest, steeds meer dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. Op veel plekken verslechteren sociale, economische en politieke omstandigheden en nemen de spanningen tussen landen toe.
De fossiele industrie heeft klimaatdestructie als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen jarenlang actief ontkend. Verantwoordelijkheid is nooit genomen, informatie werd achtergehouden, onwaarheden zijn verspreid en oplossingen geblokkeerd. De politiek en bedrijven moeten per direct alles op alles zetten om een einde te maken aan klimaatontwrichting. Gas is een fossiele brandstof en geen oplossing als ‘transitiebrandstof’ – gas is onderdeel van het probleem.
De nietsontziende handelswijze van de fossiele industrie wordt mogelijk gemaakt door neoliberaal overheidsbeleid, marktwerking met oneerlijke handelsafspraken en steeds verder toenemende ongelijkheid tussen en binnen landen. Hierdoor kunnen en worden de belangen van bedrijven boven die van mens en maatschappij geplaatst. Klimaatverandering als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen raakt met name de mensen die er het minst aan hebben bijgedragen en er het minst van hebben geprofiteerd. Aan dit systeem, waarbinnen grootschalig onrecht niet wordt afgestraft en de stem van grote groepen mensen niet wordt gehoord, moet een einde komen.
Wij eisen daarom dat de overheid, de NAM, Shell en Exxon hun verantwoordelijkheid nemen: voor Groningen en het klimaat. Langetermijnbeloftes lossen de aardbevingen en het klimaatprobleem niet op. Drastische maatregelen zijn nu noodzakelijk: de gaswinning moet sneller worden teruggeschroefd en de NAM, Shell en Exxon moeten de schade eerlijk vergoeden. De overheid, NAM, Shell en Exxon blijken niet van plan om dit te doen. Daarom zullen wij rond het Gronings ontzet op 28 augustus massaal in actie komen tegen de gaswinning in Groningen. Genoeg is genoeg. Samen breken wij de macht van de fossiele industrie!
Wij voeren actie voor:
Rechtvaardige schadevergoeding en het einde van gaswinning

 • De Nederlandse regering gaat eindelijk de belangen van mensen die lijden onder de gaswinning voorop stellen;
 • En de gaskraan in Groningen gaat versneld dicht ;
 • De NAM, Shell en Exxon vergoeden de schade die ze hebben veroorzaakt eerlijk, en dragen zorg voor de versterking van huizen en openbare gebouwen;
 • De mijnbouwwet wordt niet zo aangepast dat de NAM, Shell en Exxon onder compensatie voor mijnbouwschade uit kunnen komen;

Echt duurzame energie

 • Drastische maatregelen worden genomen om het gasverbruik te stoppen;
 • Er worden duurzame oplossingen gekozen in plaats van Russisch gas, winning uit kleinere gasvelden en fracking;
 • De zeggenschap over energie moet bij inwoners en gebruikers liggen en niet bij private bedrijven;

Een eerlijke transitie

 • Er wordt geïnvesteerd in duurzame energie en banen in de regio;
 • En er komt een rechtvaardig transitiefonds voor mensen die hun baan verliezen als de fossiele industrie ten einde komt;
 • De kosten van de transitie komen niet bij lage- en middeninkomens te liggen, maar bij grote bedrijven en hoge inkomensgroepen;
 • Laat de vervuilers betalen, stop de afschaffing van de dividendbelasting en verlaging van de vermogens- en vennootschapsbelasting;

Een rechtvaardige wereld

 • Er komt een eerlijke en duurzame economie die al het leven op onze planeet respecteert;
 • Nederland erkent zijn historische ecologische schuld, en levert een eerlijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en klimaatonrecht.

Deze actieoproep is opgesteld door de media en communicatie werkgroep van Code Rood, met input van andere werkgroepen. Op 6 mei 2018 is een eerste versie tijdens de actieconferentie besproken en de input is gebruikt om het document verder aan te scherpen. De actieoproep is op 9 juni 2018 gepubliceerd . De standpunten van Code Rood staan ook omschreven in het manifest ‘Het is Code Rood voor het klimaat!’  dat in 2017 is geschreven. 
De actieoproep wordt ondersteund door de volgende organisaties (de uwe ook?):