Het is Code Rood voor het klimaat!

Olie, gas en kolen moet in de grond blijven om klimaatverandering te stoppen. Maar Nederland loopt achteraan in het aanpakken van het klimaatprobleem. De havens van Rotterdam en Amsterdam behoren tot de grootste van de wereld als het gaat om olie, benzine en kolen. Ondertussen gaat klimaatverandering sneller dan dat de politiek en bedrijven maatregelen nemen. Daarom slaan wij alarm: het is CODE ROOD voor het klimaat!

Klimaatverandering is een bedreiging voor al het leven op onze planeet. Terwijl door menselijk handelen de temperatuur op aarde al met één graad Celsius is gestegen, raken de gevolgen ons steeds dieper. Levens van vele mensen in met name het globale Zuiden zijn al verwoest en steeds meer dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. In veel landen verslechteren sociale, economische en politieke omstandigheden een ook de spanning tussen landen neemt toe. Olie, kolen en gas moeten in de grond blijven om klimaatverandering te stoppen.

Maar Nederland blijft in alle opzichten ver achter als het gaat om een serieuze aanpak van het klimaatprobleem. De kolencentrales zijn nog steeds open, de NAM pompt nog steeds miljarden kubieke meters gas uit de Groningse bodem, de verkeersstromen over de weg en in de lucht blijven groeien en de industriële landbouw en de bio-industrie vieren hoogtij.

Hierdoor neemt de uitstoot van broeikasgassen alleen maar toe.
Op 24 juni 2015 deed de rechter een historische uitspraak: de Nederlandse staat werd opgedragen om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen. Effectieve maatregelen zijn noodzakelijk om de uitstoot van CO2 sterk terug te brengen. In plaats van direct aan de slag te gaan en zo haar zorgplicht richting de bevolking serieus te nemen, heeft de regering besloten tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. En dat terwijl Nederland in internationaal opzicht al achteraan loopt. Nederlandse politici ontlopen voortdurend hun verantwoordelijkheid door te wijzen naar het buitenland of maatregelen voor zich uit te schuiven. Intussen blijft de uitstoot stijgen en houdt de fossiele brandstoffenindustrie vrij spel, terwijl de gevolgen van klimaatverandering ons nu al steeds dieper raken.

Twee jaar na de Urgenda-uitspraak kwamen wij voor het eerst in actie. Met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, hebben wij op op 24 juni in de haven van Amsterdam de normale bedrijfsgang sterk ontregeld. De Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven van de wereld en de één na grootste kolenhaven van Europa en staat hiermee symbool voor het systeem waar wij ons tegen verzetten. Met onze acties trekken we een grens richting de fossiele brandstoffenindustrie en dwingen wij af dat Nederland haar poorten sluit voor de grote vervuilers, die nu nog ruim baan krijgen in met name de Rotterdamse en Amsterdamse havens en de Groningse gasvelden.

Wij zullen actie blijven voeren tot het volgende bereikt is:

  • Nederland loopt vooraan in de transitie naar een duurzame samenleving om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 °C.
  • De Amsterdamse en Rotterdamse havens zijn gesloten voor de klimaatvernietigende fossiele brandstoffen industrie.
  • Alle gas- en kolencentrales zijn dicht.
  • Er vindt geen gaswinning in Groningen plaats. Aardbevingsschade is ruimhartig gecompenseerd.
  • Er is een rechtvaardig overgangsfonds voor arbeiders in de fossiele brandstoffenindustrie en alle andere sectoren die door de transitie geraakt worden.
  • Er is een eerlijke en duurzame economie die de planeet en al haar bewoners respecteert.
  • Hiervoor is het huidige internationale handelsbeleid radicaal hervormd.
  • Het globale Noorden erkent zijn historische en ecologische schuld en lost die af. Het globale Zuiden draagt immers de minste verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, maar voelt de vernietigende gevolgen het eerst en het sterkst.
  • De grenzen zijn geopend. Zo verlichten we de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mensen die er nu al door woorden getroffen.
  • Het globale Noorden ondersteunt de transitie naar een duurzame samenleving in het globale Zuiden met de financiële middelen en kennis die de burgers in het globale Zuiden wenselijk en noodzakelijk achten.

Mensen, leefomgeving en klimaat worden opgeofferd voor de winsten van de vernietigende fossiele industrie. Daarmee worden de lasten doorgeschoven naar de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten einde komt. Daarom zijn wij in onze strijd solidair met werknemers. Voor deze mensen dient dan ook een goede oplossing gevonden te worden; wij kiezen vóór een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar bewoners respecteert. Niet alleen moeten fossiele brandstoffen in de grond blijven, maar ook is het noodzakelijk dat er lonende arbeidskansen komen voor iedereen. Nu en in de toekomst!

Als wij de handen ineen slaan kan de macht van de fossiele brandstoffenindustrie gebroken worden en een fossielvrije samenleving bereikt worden. Samen bouwen wij aan een strijdvaardige beweging die een stap verder durft te gaan. Omdat het klimaatprobleem zo dringend en bedreigend is — en de politiek en bedrijven zo weinig doen — oordelen wij dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is om over te stappen van grootschalig publiek protest naar grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid. Eventuele pogingen ons verzet tegen deze industrie te misbruiken voor reactionaire of nationalistische doeleinden zullen wij niet toestaan en scherp veroordelen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid betekent het bewust overtreden van wetten en regels om maatschappelijke verandering af te dwingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van deze actievorm een noodzakelijke en legitieme stap is om klimaatverandering te beperken. Met onze actie willen wij de alarmklok luiden voor de hele samenleving: Sta op! Alleen met massaal verzet zal het lukken om een einde te maken aan het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Nood breekt wet!

Wij zijn onderdeel van een wereldwijde beweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Mensen over de hele wereld komen op voor het klimaat. We stoppen bruinkoolmijnen in Duitsland, kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, gaswinning in Groningen, fracken in Brazilië, olieboringen in Nigeria en de fossiele brandstoffenindustrie in Nederland. Samen stoppen wij klimaatverandering! Het is CODE ROOD voor het klimaat!

Dit manifest is een in enkele zinnen aangepaste versie van het manifest uit 2017, geschreven voor de actie in de Amsterdamse haven op 24 juni 2017. Een concept werd besproken op de actieconferentie van 4 maart 2017, en op basis van de discussie die dag is dit manifest samengesteld. In juni 2018 zijn enkele zinnen aangepast die refereerde naar de actie van 2017. Op de actieconferentie van 6 mei 2018 is besloten dat dit manifest nog steeds de standpunten van Code Rood weergeeft.