Hieronder vind je het volledige schema voor het programma tijdens de actieweek.

Programmaboekj

Let op: Hier en in het programmaboekje staat alleen nog het inhoudelijke programma met workshops, panels en lezingen. Hier kun je het culturele programma vinden, en hier het filmprogramma.

Lees verder voor beschrijving per programmaonderdeel.
Het volledige programmaboekje kun je hier downloaden: code-rood_brochure-NL

Zaterdag 25 augustus

10.00-18.00 Actietraining voor nieuwkomers.

Deze training is voor diegene die voor het eerst mee willen doen (of twijfelen mee te doen) aan een massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. Door middel van oefeningen en spellen kom je er achter waar je bij stil moet staan. Want wat is een affiniteitsgroep? Wat is een buddy? Wat moet je weten over jouw rechten en hoe ga je om met obstakels? Tijdens deze actieve workshop komt het allemaal voorbij.
De actietraining wordt gegeven door Stroomversnellers: een trainerscollectief ter ondersteuning van grassroots-bewegingen, organisaties en individuen die streven naar een rechtvaardige en duurzame wereld. Via trainingen bieden ze ondersteuning bij zaken als campagnes, bewegingsopbouw, strategiewerk en directe actie.
Klik op deze link om je voor deze actietraining aan te melden.

11.00-12.30 Gasmaffia: Gas problematiek in Nederland. 

Een korte reis door het wetgevings-labyrint van de Nederlandse staat en de ‘Olies’, Shell, en Exxon. Sinds de vondst van het Groningenveld zijn deze partijen in overleg hoe het Nederlandse staatsbestel zo in te richten dat het gas maximaal geld opbrengt, en zo weinig mogelijk kost aan schadevergoedingen.
Yfke Eijgelaar, geboren en getogen Groninger, vergroeid met het Hogeland zet zich in tegen de plundering van de provincie, en de omkoop-praktijken die gebruikt zijn om Gemeenten decennia lang tot medewerking te verleiden. Yfke is lid van de Groninger Bodem Beweging, maar is ook actief als onafhankelijk strijder en zal met een paar lokale vrienden uit de strijd een introductie geven over de gasproblematiek.

11.00-12.30 Menselijke Stop Gas-Stop Fracking Wereldkaart (Engels). 

De gas industrie is razendsnel aan het globaliseren; in plaats van duurzame energie wordt gas als een schone, groene vervanging voor olie en kolen verkocht. Samen zullen we een menselijke kaart maken van de grootste transportketens van deze gevaarlijke fossiele brandstof. Als je niet in Groningen woont, in de buurt van een pijplijn, transport terminal, of frackingsgebied, dan woon je waarschijnlijk naast een bank die deze activiteiten financiert! Dus, wat ga je er aan doen? Op en rond 13 oktober zal er een internationale mobilisatie plaatsvinden tegen gas en fracking – leer meer over Gasdown-Frackdown en identificeer de doelen – stop gas, stop fracken, sta op!

Het Gastivists Collective is een kleine groep van internationale klimaatactivisten wiens doel het is grassroots-groepen die nieuwe gas infrastructuren bevechten te ondersteunen. Door de uitwisseling van informatie tussen NGO‘s en lokale groepen te faciliteren en mensen met elkaar in contact te brengen, dragen wij aan het opbouwen van een beweging die de gaswinning zal stoppen en een energietransitie naar een hernieuwbaar en gemeenschappelijke energiesysteem zal brengen.

14.30-16.00 Waarom gas stinkt! Over de internationale gasstrijd (Engels). 

Kom en leer waarom zoveel groepen in Europa weerstand bieden tegen nieuwe gasinfrastructuren. Leer hoe we ze kunnen helpen in hun strijd. We zullen verkennen waarom gas voor zowel het klimaat als de sociale rechtvaardigheid slecht is, welke infrastructuren in Duitsland en Europa gepland staan, en waarom we juist nu een goede kans maken met het ondernemen van actie. We zullen bediscussiëren hoe we deze nieuwe fossiele projecten in Nederland en buitenland tegen kunnen gaan. Door verschillende ‘Gastivists’.

14.30-16.00 Energie Democratie: Het opnemen tegen multinationals en de Energy Charter Treaty.


Hoe kunnen we met de strijd voor een rechtvaardige en democratische energietransitie, de macht van energie multinationals tegengaan en investeringsverdragen, zoals de Energy Charter Treaty, om zeep helpen? In deze sessie bespreken we aan de hand van voorbeelden hoe het verzet tegen extractivisme, privatiseringen en energie armoede hand in hand gaat met een solidaire, breed-gedragen strijd voor radicale gelijkwaardigheid, eerlijke groene banen en klimaatrechtvaardigheid.
Ike Teuling is klimaatactivist, journalist, campaigner, Rotterdammer, Shellwatcher, en werkzaam bij MilieuDefensie • Lavinia Steinfort is specialist op publieke alternatieven bij Transnational Institute • Jelle de Graaf is Duoraadslid Democratie, Digitale Stad, Duurzaamheid en Voedsel in Amsterdam • Vertegenwoordiger van de FNV

14.30-16.00 Klimaatgesprekken.

Gesprekken over klimaatverandering zijn niet altijd makkelijk. In deze workshop leren we hoe we een effectief gesprek kunt voeren over klimaatverandering en mensen mee kunnen nemen in de veranderingen die nodig zijn. Deze workshop wordt geleid door Anneke Wensing van stichting KlimaatGesprekken.<

16.30-18.00 Wie profiteert? – Klimaatverandering, energiezekerheid, conflict en migratie (Engels).


Presentatie en discussie over de verbanden tussen klimaatverandering, energieveiligheid, (gewapend) conflict en gedwongen migratie. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop de militaire- en veiligheidsindustrie in het kader van deze zaken winst maakt. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van Transnational Institute (TNI), Stop Wapenhandel, Stop the War on Migrants en de Darfur Union. Deze sessie zal beargumenteren dat het van kritiek belang is dat vredes-, milieu-, migratie- en internationale rechtvaardigheidsactivisten de krachten bundelen om deze problemen op de kruispunten van hun werkvelden op te lossen.
Deze sessie is georganiseerd in samen- werking met Transnational Institute (TNI) & Stop Wapenhandel. Mark Akkerman is onderzoeker bij Stop Wapenhandel (Dutch Campaign Against Arms Trade). Hij is ook schrijver en campagnevoerder rondom het ‚green- washen‘ van wapenhandel en de militarisering van reacties op klimaatverandering

16.30-18.00 Speed dating voor actievoerders en campagneleiders.

Tijdens deze workshop kun je in contact komen met actievoerders en organisaties die binnen en buiten Nederland actief zijn op het gebied van gas en klimaat. Of je nu in contact wilt komen met mensen bij jou in de buurt om actief te worden, of juist wilt netwerken met andere actievoerders om coalities te bouwen, bij deze workshop zit je goed. Deze workshop wordt gefaciliteerd door Dhjana: schrijver, filmmaker, actievoerder en duurzaam activisme trainer.

20.00-21.30 Internationaal panel: Van energietransitie naar systeemtransitie (Engels).


Hoe bewegen we van een verandering van energiebronnen en -industrieën naar een verandering van machtsstructuren? Deze paneldiscussie verkent hoe de verschillende strijden tegen fossiele brandstof zijn verbonden met historische structuren van politiek en macht. We zullen leren over de Groningse gasstrijd, de teerzandstrijd in het VK, de inheemse Mapuche strijd in Chili, en de machtsdynamiek rond het organiseren van klimaatrechtvaardigheid. Door deze strijden te verbinden en ze in een historische en mondiale context te plaatsen, zullen we onderzoeken wat er moet gebeuren om de omstandigheden die onze planeet en onze levens bedreigen radicaal te transformeren.
Suzanne Dhaliwal is een advocaat-provocateur, interdisciplinair kunstenaar, docent en trainer in milieu en sociale rechtvaardigheid. Sandra Beckerman is een politicus voor de socialistische partij en heeft een langdurige, openhartige stem tegen de gasindustrie. Stephanie Collingwoode Williams is een maatschappelijk werker, student antropologie, dichter en activist. Maria Railaf Zuniga is a human rights advocate and spokesperson for Mapuche Foundation FOLIL, an indigenous-led human rights organization. • Deze paneldiscussie wordt geleid door Chihiro Geuzebroek, de regisseur van de klimaatrechtvaardigheidsfilm Radical Friends, een activist, campagneleider en publiekspreker.

Zondag 26 augustus

11.00-12.30 Is gas als transitiebrandstof een groene leugen? (Engels) 


“Gas is een transitiebrandstof”, zo wordt ons voorgehouden. Miljoenen zijn geïnvesteerd in een LNG-terminal in Rotterdam, miljarden in de exploitatie van nieuwe gasvelden in landen zoals Mozambique. Is dit een slimme besteding van geld, tijd en energie, of wordt hier voorbij gegaan aan het feit dat we binnenkort van het gas af moeten? We vragen Jilles Mast om te vertellen over gas als transitiebrandstof. Mast is onderzoeksjournalist bij PAJ en heeft onder meer onderzoek gedaan naar de introductie van LNG in het transport en gaswinning in Mozambique.

11.00-12.30 Bevrijd de Bodem (Engels).

Industriële landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatcrisis. Naast veeteelt, veranderingen in landgebruik en transport is ook het gebruik van synthetische meststoffen verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Hiervoor worden enorme hoeveelheden aardgas gebruikt. De alternatieven zijn echter al beschikbaar en overal om ons heen. Wat we nodig hebben is verzet tegen het industriële landbouwsysteem en de enkele bedrijven die het beheersen. We zullen de twee campagnes Free the Soil en Fossil Free Agriculture presenteren en iedereen uitnodigen mee te doen aan de campagnes en de massale actie in de zomer van 2019.
Climate Collective is een affiniteits-georienteerde, directe actie groep uit Denemarken die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. • ASEED is een actie organisatie uit Amsterdam. Al jaren voeren zij campagnes met betrekking tot landbouw en klimaatverandering.

11.00-12.15 Vreedzaam Verzet.

Wanneer we dweilen met de kraan open is het tijd de kraan te vinden en dicht te draaien. Tijdens deze workshop zullen we diep graven naar de kraan die de voedingsbodem is voor het ineenstorten van onze huizen, onze rechtsstaat, en onze levens zelf. Daar, bij de bron, trekken wij een grens en staan op, om nooit meer te gaan zitten. In vrede, als één volk, met één stem: tot hier en niet verder: Ons leven, én het leven van onze planeet, is belangrijker dan welke rekensom dan ook! Deze workshop laat ons begrijpen, voelen en vertrouwen dat wij dit kunnen, en doen!
Irene Hadjidakis – van Schagen, De Grenswaker, is stervensbegeleider met verpleegkundige en filosofische achtergrond, gespecialiseerd op individuele en collectieve levensvragen. Ze zet zich in voor vrede in een wereld die draait op oorlogseconomie en draagt bij aan het terugdringen van marktwerking uit het publieke domein, ter bescherming van de aarde en het leven dat zij draagt.

11.00-12.30 In verzet geworteld (Engels).

Het bruinkoolmijngebied in Rijnland (Duitsland) is Europa‘s grootste bron van CO2. De open groeve heeft een enorme destructieve impact op natuur, agricultuur en populatie. Maar het verzet tegen de mijn is de laatste jaren gegroeid: van demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties tot de bezetting van een bos. In 2018 is de anti-kolen groep ausgeCO2hlt samen gaan werken met Oliver Scheibler. Zij hebben de prachtige verhalen van het diverse verzet in een 1,8 × 1,3 meter afbeelding verzameld. Tijdens de workshop zal de zwart-wit tekening gebruikt worden om de impact van de bruinkool te laten zien, evenals de huidige verzetsacties. We zullen ook laten zien wat er in de herfst van 2018 te gebeuren staat. Dan wil RWE, de eigenaar van de mijn, het laatste stukje Hambach bos kappen. Dit bos is een belangrijke speerpunt van de Europese beweging tegen fossiele brandstof geworden.
ausgeCO2hlt is een grassroots groep voor klimaatrechtvaardigheid. Hun focus is de strijd tegen bruinkoolmijnen in het Rijnland, Duitsland. Ze zijn onderdeel van het European Climate Justice Action (CJA) netwerk.

14.30-16.00 Nood breekt wet? De theorie achter burgerlijke ongehoorzaamheid.

Code Rood roept op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid.’ Maar wat is dat eigenlijk precies? Het impliceert dat men bewust en openlijk handelt in strijd met de wet. Maar hoe kan dit in een democratische samenleving worden gelegitimeerd? En is iedere vorm van illegale actie daarmee ook geoorloofd? In deze inleidende presentatie maakt men kennis met het filosofische debat over burgerlijke ongehoorzaamheid, en de verbanden en verschillen met andere vormen van politiek activisme. Uiteindelijk wordt gepleit voor een kritische herwaardering van het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in de hedendaagse context.
Mathijs van de Sande is politiek filosoof en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is lid van de linkse basisorganisatie Doorbraak.

14.30-16.00 Verbeelding aan de macht: over kunst en activisme (Engels).


In deze paneldiscussie staat kunst centraal. Welke rol speelt zij in het publieke debat en hoe kan zij het activisme verder brengen? Wie zijn de voorbeelden en wat zijn de strategieën? Flashmob performances tegen de sponsoring van de fossiele industrie, gemeenschapsprojecten die racisme en onrechtvaardigheid op de kaart zetten, utopische en dystopische science fiction verhalen, in dit gesprek worden verschillende vormen van kunst en activisme besproken.
Teresa Borasino (geb. 1978, Lima, woont en werkt in Amsterdam) is beeldend kunstenaar en activist. Haar werk adresseert de klimaatcrises in verschillende vormen – performance, installatie, grafisch ontwerp en directe actie. Ze is medeoprichter van Fossil Free Culture NL. • Patricia Kaersenhout (1966) is een Nederlandse visueel kunstenaar en cultureel activist. De rode draad in haar werk is een onderzoek naar de Afrikaanse Diaspora, die ze in verband brengt met de geschiedenis van de slavernij, racisme, feminisme en seksualiteit. • Sumugan Sivanesan (Berlijn/Sydney) is een anti-disciplinaire kunstenaar en schrijver. Hij werkt veelvuldig samen en is oa geïnteresseerd in geschiedenissen van antikolonialisme, migratie, activistische media, niet-mensenrechten en verschillende vormen van uitsterven. • Deze paneldiscussie wordt geleid door Harriet Bergman.

14.30-17.30 Uitgesproken (verhalen vertellen, Engels). 

Dit is een workshop over openbaar spreken en verhalen vertellen, met een intersectionele, inclusieve en bewuste benadering. Door eenvoudige en directe manieren te vinden om hun klachten te uiten, zullen mensen leren de feiten en hun passies te gebruiken om zinvolle verhalen en progressieve acties en gebeurtenissen te scheppen.
De workshop wordt geleid door Fifth Friday Sisterhood, een pleitbezorgingsplatform dat is gericht op het bieden van training en ondersteuning aan alle sociale / civiele groepen, organisaties en individuen die veranderingen eisen in politiek beleid, wetten, bestuursorganen en instellingen.

14.30 (ook op Maandag 27 augustus om 11.00) Workshop: Banners en props voor de actie. 

Hier worden de actiepakken beschilderd, spandoeken gemaakt en wat niet nog meer.

16.30-18.00: Learning to fight in a warming world – Lezing door Andreas Malm (Engels).


De grafieken wijzen nog steeds in de verkeerde richting: meer kapitaal geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer, escalerende klimaatrampen over de hele wereld, en de opkomst van klimaatverandering ontkennend extreemrechts. Hoe bestrijden we de rampspoed van deze ‘business- as-usual’? Deze lezing bespreekt verschillende obstakels en mogelijkheden voor een militante, populaire strijd voor klimaatrechtvaardigheid in de huidige conjunctuur. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met het 2.Dh5 Festival.
Andreas Malm doceert Human Ecology aan de Lund University in Zweden. Hij is de auteur van Fossil Capital (2016), die de Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize won, en recentelijk The Progress of This Storm (2018).

16.30-18.00 Zucker im Tank – kleine-groepacties in het Rijnland (Engels).

Leer meer over de bruinkool mijnen in het Rijnland gebied! Deze workshop geeft informatie over de koleninfrastructuur en kleine acties in Rijnland, Duitsland. We gaan het hebben over mobilisatie voor affiniteitsgroep acties, hoe het terrein er uit ziet, waar interessante locaties zijn, en hoe beweeg je je er doorheen zonder gezien te worden.
Zucker im Tank voert campagne voor kleine-groepacties tegen bruinkool en zet zich in voor andere emancipatoire strijden.

16.30 Affiniteitsgroepen maken (ook op Maandag 27 augustus om 11.00).

Onderdeel van een actie voorbereiden is het maken van een affiniteitsgroepje. Deze sessie helpt in het vormen van groepjes op basis van voorkeuren waar je je zelf prettig bij voelt tijdens een actie. Kom hier naartoe als je nog geen affiniteitsgroep hebt. Ervaring leert dat het belangrijk is in kleine groepjes in plaats van alleen een actie in te gaan.

21.30 Liedjes en Leuzen.

Dus jullie denken dat jullie kunnen protesteren. Maar stilzitten tijdens een blokkade kan vermoeiend zijn en de pers kan op misleidende wijze verslag doen van het protest. Hoe kunnen jullie de kracht laten zien, de missie, de visie op verandering, het collectieve samenzijn? Liedjes en leuzen zijn een bewezen middel om de energie een boost te geven en de kern van het protest te formuleren. Kom, luister, zing en schreeuw. Neem je kli-maten mee!
Florian Wolff, singer songwriter uit Groningen, combineert zijn talent voor muziek (finalist Grote Prijs van Nederland en speelde op 3FM bij Serious Talent) met activisme en neemt met zijn enthousiasme vele anderen mee.

21.30 Stories of the Underground: verhalen vertellen rond het kampvuur.

Verhalen uit de frontlinies van het sociale verzet. Verhalen die je niet op het nieuws ziet of in de krant leest. Van mensen die risico’s durven te nemen voor de zaken waar ze in geloven. Of dat nu gaat om het weerstand bieden tegen de gaswinning in Groningen, de kolenmijnen in Duitsland, het confronteren van ‘big business’, of het helpen van vluchtelingen in en rond de Middellandse zee. Ben je geïnteresseerd jouw verhaal te vertellen? Je kunt je gedurende de dag inschrijven.

Maandag 27 augustus

10.00-12.00, 14.00-16.00 en 16.30-18.30 Actie Training.

Oefening baart kunst. Deze actietrainingen bereiden je voor op verschillende situaties die je tegen kan komen in actie. Deze trainingen worden gegeven door diverse trainers van het Stroomversnellers trainerscollectief netwerk.

11.00-12.00, 14.30-15.30 en 16.30-17.30 Support & Recovery briefing.

Actie ondernemen voor (klimaat)rechtvaardigheid is zowel noodzakelijk als goed, maar er kunnen ook stressvolle gebeurtenissen plaatsvinden. Deze workshop geeft je tools en tips over hoe je elkaar vóór, tijdens en na de actie kunt ondersteunen, evenals informatie over de ondersteuning die door ons S&R-team worden aangeboden. Door de Code Rood EARS werkgroep. Zie ook: https://code-rood.org/index.php/nl/ondersteuning-herstel/

11.00-12.30 Veerkracht tijdens acties.

Hoe om te gaan met mentale, fysieke en emotionele stress voor, tijdens en na acties. Deze training is bedoeld  voor mensen die mee gaan doen met de Code Rood actie en wordt gegeven door Dhjana.

14.30-16.00 Verhoortraining.

In deze praktische workshop gaan we in op de situatie als je bij een actie of demonstratie gearresteerd wordt. Je leert over de volgende onderwerpen: Wat moet je van tevoren doen? Wat zijn je rechten en mogelijkheden als
je gearresteerd wordt? Hoe zorg je er voor dat jijzelf en anderen zo min mogelijk in de problemen komen? Wat zijn de verschillende verhoortechnieken en hoe kan je daar het beste op reageren? Ook gaan we in op nazorg en vervolg: wat is belangrijk? Deze training wordt gegeven door Dhjana.

14.30 Oefenen vingerstructuur.

Dit tijdvak geeft gelegenheid aan de verschillende vingers (actiegroepen) om te oefenen met tactische manoeuvres of blokkadetechnieken en te spreken over interne organisatie tijdens de actie.

16.30 EHBO training.

Vanuit de EHBO groep wordt er een training gegeven voor hoe je mee kan helpen in eventuele eerste hulp mocht dat nodig zijn.

16.30-18.30 Creatief verzet tegen Olie en Gas Sponsoring.

In heel Europe roepen vele groepen iconische musea op om hun sponsorcontracten met de fossiele industrie stop te zetten. Het doel is om de sociale licentie die deze industrie nodig heeft om door te kunnen gaan te eroderen. In Nederland ontwikkelt Fossil Free Culture NL (FFC-NL) een reeks ongehoorzaamheids-performances om het ‘kunstwassen’ (artwashing) te confronteren. FFC-NL zal een praktische workshop over hun artistieke tactieken geven en laten zien hoe ze die in hun grotere campagne strategie integreren. De workshop biedt de mogelijkheid een interventie te ontwikkelen die het door de Gasunie en GasTerra gesponsorde Groninger Museum uit zal dagen.
Fossil Free Culture is een collectief van kunstenaars, activisten en onderzoekers en kritische stemmen die samenwerkt op de kruizing van kunst en klimaat activisme. Het doel is om de financiering van de fossiele industrie in publieke culturele instituten in Nederland te ontmantelen. FFC-NL zijn toegwijd om het imago van de fossiele industrie en hun sociale acceptatie van hun business te laten dalen.

16.30-17.30 Rhythms of Resistance (dans)workshop. 

Je hebt ons misschien wel eens horen spelen op een actie of demonstratie. Tijdens Code Rood zijn wij er ook weer bij om te zorgen voor revolutionaire grooves (en om jullie trommelvliezen te teisteren)! Voordat de actie begint willen we graag aan zo veel mogelijk mensen onze dansjes leren en samen leuzen oefenen. Zo kunnen we tijdens de actie op het juiste moment een feestelijke uitstraling hebben en zelf veel plezier hebben.
Rhythms of Resistance is een transnationaal netwerk van actiegroepen met antikapitalistische, feministische, antiracistische en andere emancipatoire idealen. Join the groove!

Legal workshop formulier en Q&A (op Maandag 27 augustus gedurende de hele dag). 

Tijdens deze workshop bespreken we juridische risico‘s en gevolgen van de actie, hoe je goed voorbereid kan zijn op deze risico‘s, en wat we verwachten van de politie in de komende dagen. Ook is er uitgebreid de tijd om vragen te stellen en te beantwoorden. Vanuit de Code Rood legal team werkgroep wordt er gezorgd voor de nodige informatie om goed voorbereid de actie in te gaan.

Dinsdag 28 & Woensdag 29 augustus: ACTIE!

Zie het “Actie”-menu voor meer informatie.

Donderdag 30 augustus

14.30-16.30 Duurzaam activisme. 

Deze workshop, die voortkomt uit de Sustaining Resistance trainingen van Ecodharma en het Ulex centrum, biedt een waaier aan praktische tools die ons activisme effectiever en duurzamer kunnen maken. Deze methoden kunnen ons helpen om burnouts van activisten te voorkomen, om onze veerkracht te vergroten bij het te lijf gaan van gebeurtenissen met hoge spanningen, zoals politiegeweld en repressie, en om meer effectiviteit en wederzijdse zorg in onze gemeenschappen te integreren. De barricades op… maar dan wel met een lange adem

16.30-18.00 Open Mic: Toekomstige evenementen. 

Wat gaat er de komende tijd in Groningen en daarbuiten gebeuren? Tijdens deze Open Mic kan iedereen campagnes, acties en evenementen aandragen, zodat we allemaal weten waar we onze blikken in de nabije en verre toekomst op kunnen richten!