We zijn samen het kamp

Dit is een collectief kamp. Dat betekent dat we samen de verantwoordelijkheid dragen dat het kamp goed functioneert, netjes blijft en iedereen zich prettig voelt. Tijdens de plenaire sessies zullen oproepen gedaan worden om specifieke taken te vervullen. Dit kan van alles zijn, van eten bereiden, de afwas doen, en de info-tent bemensen, tot de WCs schoonmaken, of een shift als bewaker op je nemen.
Zie je mensen zich misdragen, spreek ze er op aan. Ruim niet alleen je eigen afval op, maar ook afval wat andere mensen misschien vergeten zijn op te ruimen.
Hier volgen een aantal regels en richtlijnen om het kamp voor iedereen een prettige ervaring te laten zijn. Lees ze rustig op je gemak door. Sommige regels of richtlijnen zijn misschien nieuw voor je, maar probeer open te staan voor nieuwe perspectieven. Ga de discussie met elkaar op een vriendschappelijke manier aan en probeer je in te leven in de medemens.

Algemeen gedrag

Het kamp is een ‘safe space’ en wij willen een goed en veilig gemeenschappelijk gevoel creëren. Discriminatie en onderdrukking horen daar dus niet bij. Racisme, seksisme, validisme (discriminatie en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid), klassisme, homofobie, transfobie en islamofobie zijn niet toegestaan. Seksueel geweld en aanranding worden niet getolereerd. Sta open voor het feit dat je aangesproken kan worden voor iets dat je zegt of doet dat in strijd is met de huisregels; probeer te begrijpen en te leren in plaats van defensief te worden. Als je één van het bovenstaande ervaart of ziet gebeuren en je wilt dit melden dan kan dat bij de info-tent of bij een van onze vetrouwingspersonen (telefoonnummers zijn aangegeven bij in de info-tent).

Journalisten op kamp

De media en communicatie-werkgroep (MECOM) heeft een protocol opgesteld voor journalisten. Op deze manier willen we het mogelijk maken om iedereen veilig te laten voelen op het kamp en ook om de media en documentairemakers goed de mogelijkheid geven verslag te leggen.
Journalisten worden geacht zich van te voren te melden bij MECOM door te mailen naar coderood-mecom@riseup.net, of bij aankomst op het kamp. Journalisten worden soms door MECOM begeleid op het kamp. Alle media, journalisten, fotografen en documentairemakers krijgen van de mediagroep een keycord om aan de deelnemers op verzoek te kunnen laten zien dat ze er zijn met medeweten van de MeCom groep van Code Rood. Als ze deelnemers willen interviewen moeten ze altijd per direct aan de deelnemer vertellen dat ze journalist zijn. Deelnemers mogen altijd medewerking weigeren en doorverwijzen naar de perswoordvoerders. Namen van deelnemers mogen alleen geciteerd worden met uitdrukkelijke toestemminig van de deelnemer.
Alleen in de twee uur na de lunch kunnen journalisten vrij rondlopen over het kamp en opnames maken in de gemeenschappelijke ruimtes/gebieden. Enkele documentairemakers en journalisten zijn uitgenodigd buiten deze uren verslag te doen. Je kan dat altijd checken. Op elk ander tijdstip geldt voor iedereen dat je alleen foto’s of opnames mag maken na expliciete toestemming van iedereen op de foto. Denk hierbij ook aan de mensen zichtbaar op de achtergrond.
Gedurende de plenaire sessie mogen er nooit opnames gemaakt worden. Ook in de meditatie-tent en op de plekken waar mensen slapen mogen nooit foto’s gemaakt worden want hier kunnen mensen zich terugtrekken.
Iedereen mag natuurlijk met de media praten (Er is op vrijdag een workshop perswoordvoeren). Echter organiseert de media en communicatie-werkgroep ook speciefeke ‘media friendly’ affiniteitsgroepen met mensen die het leuk vinden om media te praten en daar wat beter op voorbereid zijn. Neem contact op met MECOM als je dit leuk lijkt.

Dieren op het kamp

Een klimaatkamp is geen goede plek voor onze vierpootige vriendjes. Laat ze alsjeblieft thuis als het mogelijk is. Dit is lastig maar uit ervaring met andere kampen blijkt dit helaas noodzakelijk. Een blindegeleidehond, een hond voor emotionele ondersteuning of een ander dier dat echt bij je moet zijn zodat je naar het kamp dan komen is natuurlijk wel altijd okay.
Als je echt geen andere optie hebt kun je je hond meenemen. Deze moet dan ten allen tijden aangelijnd zijn! Blijf dan bewust van het feit dat mensen bang kunnen zijn voor honden. Ook die van jou, hoe vriendelijk deze ook is. Zorg ervoor dat je hond niet poept op het terrein en wees niet boos als iemand je aanspreekt op het gedrag van je hond. Houd je hond dan ook uit de buurt van de meditatie-tent, de EHBO-tent en de keuken!
Neem geen dieren mee op de actie!

Top-less: Wat heeft een naakt bovenlichaam te maken met privileges

Als het warm is doen veel mensen hun T-shirts uit. Dit kan heerlijk fris en vrij voelen maar het heeft ook met bredere maatschapplijke patronen van privilege en onderdrukking te maken, omdat sommigen hier meer vrij in zijn dan anderen. Daarnaast kan het rondlopen met ontbloot bovenlichaam door de een oncomfortabel zijn voor andere mensen. Omdat niet iedereen zich bewust zal zijn van de gevoeligheden rondom dit onderwerp hebben we voor ons samenzijn op het kamp onderstaande richtlijn met toelichting opgesteld.
In onze samenleving is een mannelijk naakt bovenlichaam (dat voldoet aan de Westerse schoonheidsidealen) sociaal geaccepteerd, terwijl de lichamen van vrouwen* en trans* worden geobjectificeerd en gesexualiseerd. Mensen die geraakt worden door seksisme maar wel topless rondlopen worden geconfronteerd met mensen die naar hen staren, mensen die hen beoordelen, en krijgen al snel commentaar en andere transgressies. Deze seksualisering legt een sociaal taboe op: terwijl mannen relatief vrij zijn hun t-shirt uit te trekken moeten vrouwelijke tepels bedekt worden in openbare ruimtes.
We leven ook in een samenleving waar seksueel geweld niet een uitzondering, maar een sociale realiteit is. Voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld kan de ongewenste confrontatie met een mannelijk naakt bovenlichaam nare herinneringen terug naar boven halen en daarom emotionele stress veroorzaken.
Natuurlijk kan het ontbloten van het bovenlichaam ook gezien worden als een daad van emancipatie, om onderdrukkende sociale normen tegen te gaan en een lichamen te bevrijden. Dit is echter een langer maatschappelijk proces en het kan niet van iedereen verwacht worden om hierin voorop te lopen. Het is daarom belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen of en wanneer ze naakte mensen willen tegenkomen.
Zelfs als we strijden voor een andere en betere wereld komen we allemaal uit een samenleving met hetero-normatieve idealen over schoonheid en daarnaast een seksueel geweldadige cultuur. We hopen daarom dat dit kamp een plek kan zijn waar we ons bewust zijn/worden van onze privileges en kunnen experimenteren met alternatieven. Hier moeten we ook onze grenzen herkennen, en in het bijzonder die van anderen. Het kamp is geen utopie, maar een manier om daar te komen.
In verband met bovenstaande overwegingen vragen we iedereen om na te denken voordat je je T-shirt uit doet. Wanneer je je t-shirt wilt uitdoen, vraag dan even aan de mensen om je heen of ze het okay vinden. Gedurende plenaire sessies, workshops, tijdens etensmomenten en in de EHBO-tent, meditatie-tent en de info-tent wordt iedereen verzocht bovenkleding aan te houden.

Alcohol en drugs

We snappen dat een alcoholische versnapering op zijn tijd prettig kan zijn. We streven er naar het kamp grotendeels alcoholvrij te houden. Daarom hebben we verscheidene zones aangewezen waar je een drankje kunt drinken (bijvoorbeeld de bar).
Rook nooit in tenten! Sommige mensen kunnen heel veel last hebben van rook. Ook is er brandgevaar. Verder moeten al die sigarettenpeuken ook weer opgeraapt worden. Om deze redenen vragen we je te roken op de daarvoor aangegeven plekken.
Gebruik geen hard drugs op het kamp.
Tijdens de actie op zaterdag 24 juni zijn we allemaal helemaal nuchter! Ook voor het roken kunnen er dan andere regels gelden. Als we bijvoorbeeld in de buurt zijn van steenkool of diesel dan is het gevaarlijk om te roken en dat gaan we dan ook absoluut niet doen. Tijdens de algemene actiebriefing op vrijdagavond zal meer duidelijkheid geven over de veilighedsrisico’s en richtlijnen tijdens de actie.

Veiligheid

We zijn met een grote groep mensen, dus we moeten goed op elkaar letten. Maak geen vuur in de buurt van droog gras en in de buurt van tenten.
We maken samen het kamp en dat betekent dat we ook samen op moeten letten. Als je verdachte mensen ziet, meld het bij het info-punt of bij de mensen die de security shift doen (telefoonnummer is aangegeven in de info-tent).
Er zijn shifts van de bewaking de hele dag en nacht door. Als je een shift op je wilt nemen graag!
In het geval van een noodsituatie laten we een alarm klinken. Als je dat hoort verzamel dan onmiddelijk in de circustent! Doe dit ook als het ‘s nachts is en je je tent uit moet. De situatie kan onveilig zijn dus het is goed om snel met elkaar paraat te staan.

(Politieke) partijen op het kamp en tijdens de actie

Het kamp en de actie zijn natuurlijk goede plekken om te laten zien voor welke partij, organisatie of groep je je inzet. Niet alleen is het interessant om de verschillende achtergronden te kunnen zien, ook is het een goed moment om als partij wat aan promotie te doen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor is ook ruimte, er is bijvoorbeeld plek en ruimte om je flyers en stickers neer te leggen in de info-tent.
Wel vragen we groepen, organisaties en partijen terughoudend te zijn met hun ‘branding’. Een vlag of een T-shirt aantrekken is natuurlijk okay. Twintig grote vlaggen en een enorme banner niet. Dit kan namelijk overheersend zijn en het beeld en de sfeer van het kamp en de actie in grote mate beïnvloeden. Code Rood is van onderop op horizontale wijze georganiseerd door individuen  die vrijwillig hun tijd in dit project steken. Het is daarom de bedoeling dat we als groep een statement maken, niet dat partijen een claim leggen op de inzet van anderen.
Vooral (parlementaire) politieke partijen worden gevraagd terughoudend te zijn. Mensen die lid zijn van politieke partijen zijn welkom om als persoon (in plaats van vertegenwoordiger van hun partij) mee te doen aan het kamp en de actie. De manier voor politieke partijen om hun steun te verklaren als organisatie is door ons manifest te ondertekenen (of een solidariteitsstatement te schrijven) en dat op hun website te zetten, of op hun sociale media te verspreiden.