Het trainerscollectief  Stroomversnellers  geeft trainingen om ons voor te bereiden op de acties op 24 juni in de haven van Amsterdam en Ende Gelande op 22-29 in het Duitse Rijnland. In deze trainings komt aan bod hoe je jezelf en elkaar veilighoudt tijdens de actie, hoe je snel tot beslissingen kunt komen en nog veel meer. Klik op een van de onderstaande links voor verdere informatie over de inhoud en hoe je je kunt aanmelden.
Het is van groot belang om je aan te melden want een training heeft alleen zin als er genoeg mensen meedoen. En als je je niet aanmeldt weten we ook niet of er genoeg mensen zullen zijn!