Op Naar Een Nieuw Actieplan

Lieve mensen,

Onze volgende actieconferentie komt er weer aan! Het belooft een leuke en creatieve dag te gaan worden waarop we gaan brainstormen, nadenken en discussiëren over wat ons volgende doelwit wordt. Hierbij denken we al een klein beetje na over onder andere zaken zoals de strategische meerwaarde, of het haalbaar is, of het symbolische waarde heeft, en natuurlijk of het wel verstorend is! Een uitermate goed moment om mee te maken dus. 

Ook zijn we bezig met het organiseren van bussen naar de Ende Gelände actie in november, en hebben we verscheidene andere updates. In deze nieuwsbrief vind je:

 1. Actieconferentie: Op naar een nieuw actieplan!
 2. Help mee de actieconferentie een succes te maken
 3. Bus naar Ende Gelände Bonn
 4. Andere aankomende evenementen:
  1. Info-avond Wageningen, 11 oktober
  2. Info-avond Eindhoven, 18 oktober
  3. Actietraining Utrecht, 22 oktober
  4. Leesgroep Hegemony How-To Amsterdam, 15 november
  5. Actieconferentie 2, 25 november
 5. Rechtszaken
 6. Donaties

1. ACTIECONFERENTIE: OP NAAR EEN NIEUW ACTIEPLAN!
Over anderhalve week is het 21 oktober wat betekent dat we gaan nadenken over wat we volgend jaar willen bereiken. De locatie is In De Ruimte in Utrecht: Oudegracht 230 a/d werf, 3511 Utrecht. De aanvang is om 9.30 uur. Schrijf je alsjeblieft in op de website! De vraag die tijdens deze dag centraal staat is: Hoe kunnen we met zo veel mogelijk mensen de fossiele industrie dwarsbomen door middel van een openlijk aangekondigde massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie in 2018? Oftewel: Code Rood 2018, wat gaan we doen? 

Super lekkere veganistische lunch en avondeten wordt verzorgd door Le Sebot!

Programma:
9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 11.00 Introductie
11.15 – 11.45 Vrije brainstorm
11.45 – 12.15 Pauze
12.15 – 13.00 Toegespitste brainstorm deel 1
13.00 – 14.00 Lunch (vegan) gekookt door Le Sabot! 🙂
14.00 – 14.45 Toegespitste brainstorm deel 2
14.45 – 15.10 Korte pitch van de actie-idee
15.10 – 17.15 Actie-ideeën verder uitwerken
17.15 – 17.35 Pitches van overgebleven ideeën
17.35 – 18.00 Afsluiting
18.00 – 19.00 Lekker veganistisch avondeten verzorgd door Le Sabot!

2. HELP MEE DE ACTIECONFERENTIE EEN SUCCES TE MAKEN:
Je bent nodig om dit een succes te laten worden: Code Rood zijn we samen. Iedereen doet dit vrijwillig en dat betekent dat je je steentje kan bijdragen! In dit geval hebben we drie opties, waarvan er twee zelfs vanuit je luie stoel kunnen 🙂

Als eerste: Schrijf je hier in op de website als je van plan bent te komen! Dit helpt ons met het voorbereiden.

Als tweede: Help mee mobiliseren!

 • Deel dit Facebook evenement!
 • Nodig je vrienden en familie uit. Dit is HET moment om mensen mee te nemen. Nieuwe mensen, maar denk ook aan de mensen die je wel hebt gezien op de actie maar daarna weer uit het oog bent verloren.

Als derde: Help mee op de conferentie. We zijn nog op zoek naar mensen die graag willen helpen met het faciliteren van de verschillende brainstorm- en uitwerksessies. Het gaat vooral om het faciliteren van kleine groepjes die een mogelijk idee voor een actie bedenken of uitwerken. Het is niet nodig om al ervaring hiermee te hebben of de hele dag te helpen met faciliteren. Stuur een berichtje als je geïnteresseerd bent, dan lichten we je later verder in: facilitatie@lists.riseup.net

Je kunt je verder tijdens de dag aanmelden om te helpen met de vertaling van het Nederlands naar het Engels. We hebben ook alle handen nodig bij het opbouwen (om 9:00) en het opruimen (om 19:00).

3. BUS NAAR ENDE GELÄNDE BONN
Begin november 2017 zal de 23e VN klimaatconferentie gehouden worden in Bonn. Dit is op slechts enkele tientallen kilometers afstand van de bruinkoolmijnen in het Duitse Rijnland, de grootste bron van CO2-uitstoot in Europa. Tijdens de top zullen de ogen van de wereld op Bonn gericht zijn. Dit is hét moment om duidelijk te maken dat wij NU een rechtvaardige transitie moeten maken naar een eerlijke en duurzame samenleving zonder fossiele brandstoffen.

Daarom worden door Code Rood, Fossielvrij NL, GroenFront en Jongeren Milieu Actief bussen geregeld die vanuit Nederland naar Bonn zullen reizen. Twee bussen zullen op vrijdag 3 november vertrekken en op maandag 6 november terugkeren. Een derde bus zal op vrijdag 3 november vertrekken en op dinsdagavond 7 november terugkeren.

Schrijf je hier in voor de bus: https://wijgaannaareg.nl/index.php/register/,  en nodig je vrienden en kennissen uit voor dit evenement.

4. ANDERE AANKOMENDE EVENEMENTEN

Info & film avond, Wageningen, 12 oktober
Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de verschillende acties die in Bonn plaats vinden. Ook zal de film “Disobedience” vertoond worden. De avond vindt plaats in Thuis, vanaf 19.30 uur. 

 
Info-avond, Eindhoven, 18 oktober
Tijdens deze info avond geven we meer informatie over deze acties:
– Ende Gelände 2: burgerlijke ongehoorzaamheid – bezetting van een kolenmijn in het Rijnland (4-5 november),
– De People’s Climate Summit: https://pcs2017.org/en/
– Verschillende demonstraties in de stad.
Zie ook het Facebookevenement van deze info-avond! Het vindt vanaf 19.00 uur plaats in het Energy Forum, op de eerste verdieping van het MetaForum.

Actietraining, Utrecht, 22 oktober
Actievoeren doe je niet zomaar en elke dag. Goede voorbereiding is essentieel, en daarom organiseren we samen met Stroomversnellers een training  om goed voorbereid te zijn voor de Ende Gelände actie op zondag 5 november in de buurt van Bonn (waar de VN-klimaatconferentie COP23 plaats vindt). Schrijf je als je mee wilt doen alsjeblieft in via de website

Leesgroep Hegemony How-To, Amsterdam, 15 november
Het is tijd om over strategie te praten. Hoe veranderen we eigenlijk de wereld? Hoe groeien we in aantallen en diversiteit? Hoe maken we mensen politiek bewust en actief die dat nu nog niet zijn? Wat moeten onze volgende stappen zijn? We hoeven het niet over alles eens te zijn, maar het is goed om hier over na te denken. Dit is een horizontaal georganiseerde leesgroep. Het boek ‘Hegemony How-To’ van Jonathan Smucker vormt de leidraad in deze discussies. Locatie is De Nieuwland in Amsterdam. Mail naar cja_readinggroup@riseup.net als je mee wilt doen (voertaal engels!). 

Actieconferentie 2, Utrecht, 25 november
Op deze conferentie zullen uitgewerkte plannen worden gepresenteerd zodat wij kunnen kiezen wat de volgende grote actie gaat worden. Hoe en waar kunnen wij het best onze kracht als beweging inzetten om het grootst mogelijke effect te bereiken? En wanneer precies gaat onze actie plaatsvinden? Allemaal beslissingen die we moeten nemen op deze dag. Schrijf je alvast in op de website!

5. RECHTSZAKEN
Tijdens de blokkade van de kolenoverslag in de Amsterdamse haven op 24 juni 2017 zijn er 13 mensen gearresteerd in twee aparte groepen. Voor beiden groepen is een rechtszaak gepland op aparte dagen in oktober. Wij roepen iedereen op om deze rechtszaken bij te wonen en de arrestanten te steunen, in solidariteit met alle mensen die in verzet komen tegen de sociale en ecologische vernietiging van de fossiele brandstoffen industrie en het enorme structurele geweld van steenkool in het bijzonder.

Een groep van 8 mensen zal op vrijdag 13 oktober om 9:00 voor de rechter moeten verschijnen, en zij zullen daar wel bij aanwezig zijn. Een groep van 5 mensen zal een rechtszaak hebben op donderdag 19 oktober. Het wordt erg gewaardeerd als mensen naar deze rechtszaak komen, ook al zullen de gedaagden er zelf niet bij zijn omdat zij nog steeds anoniem zijn. Aanwezigheid van toeschouwers toont wel aan de rechter(s) dat er interesse is voor deze zaak en zij dus niet kunnen doen wat ze willen. 

De rechtszaken zullen plaatsvinden bij de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam zijn. Volg 
dit evenement voor de laatste updates!

6. DONATIES
We hebben helaas geld nodig. Voor de locaties van de actieconferenties tot de WCs op het klimaatkamp tot de flipovers tijdens vergaderingen tot bannermateriaal. Spreek je rijke familieleden of vrienden aan: NL55 TRIO 0338 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA. Hiernaast kan je ook een bijdrage geven aan de juridische kosten voor de 12 kameraden die in verband met de actie op 24 juni voor de rechter moeten verschijnen. Dit kan naar de rekening van Code Rood onder vermelding van “rechtszaak”.

Tot snel bij de actieconferentie op 21 oktober!

Strijdbare groet,

Code Rood