18 mei actie oproep: Shell Must Fall!

Actieoproep! Shell aandeelhoudersvergadering18 mei 2021

Shell Must Fall!

Op 18 mei is de aandeelhoudersvergadering van Shell. Lokale groepen in Nederland en andere landen komen op deze dag in actie voor een toekomst zonder de oliereus. 

De directie van Shell wil maar een ding: Maximale winst voor aandeelhouders. En ze heeft daar veel voor over. Corruptieschandalen, personeel ontslaan, aardbevingen in Groningen, een vervuilde nigerdelta, en de klimaatcrisis. De kans dat Shell ooit een fairtrade ecologisch bedrijf wordt is nihil. Het wordt tijd het bedrijf te ontmantelen, de aandeelhouders te onteigenen, de duurzame onderdelen af te splitsen en het bedrijf onder curatele te zetten om haar rommel op te ruimen en olie en gasproductie af te bouwen. Wij zeggen: 

  • ONTMANTEL SHELL met de hulp van ieder wettelijk, economisch of politiek middel dat nodig is 
  • zorg voor een EERLIJKE TRANSITIE voor arbeiders in de fossiele industrie
  • garandeer HERSTEL voor getroffen gemeenschappen en ecosystemen 
  • bouw een gedecentraliseerde en gesocialiseerde ENERGIE DEMOCRATIE voor iedereen

Wat gaan we doen?

De aandeelhoudersvergadering van Shell is de aanleiding om in heel Nederland en daarbuiten zichtbaarheid te geven aan waarom Shell moet vallen en hoe Shell moet vallen. Met creatieve, disruptieve, kunstzinnige of inspirerende acties  komen we in opstand tegen Shell en vertellen we het verhaal van een andere toekomst. 

We ontmaskeren Shell en laten het bedrijf zien voor wat het werkelijk is. In solidariteit met getroffen gemeenschappen en in solidariteit met arbeiders in de fossiele industrie die voor de laagste lonen het zwaarste werk doen. 

Shell heeft zich tot in de haarvaten van onze samenleving genesteld. Niet alleen met honderden tankstations, maar ook met Shell kantoren, zware industrie en samenwerkingsverbanden met culturele instellingen, overheden en onderwijsinstituten en in onze pensioenfondsen. Op al die plekken is het mogelijk in actie te komen onder #ShellMustFall

Actietoolkit

De laatste maanden hebben we gewerkt aan een Toolkit om grassroots groepen te helpen in actie te komen tegen Shell. In de Toolkit kun je meer lezen over Shell, over Shell Must Fall en de lange geschiedenis van verzet tegen Shell. Je vindt er voorbeelden van acties die als inspiratie kunnen dienen en we geven talloze handige tips voor het opzetten van je eigen actie.   

Check ook onze Mobi-Kit voor stickers en visuele uitingen.

Info-avond

Op 3 mei organiseren we een info-avond voor iedereen die geinteresseerd is om op 18 mei een actie te organiseren. Tijdens de info-avond vertellen we meer over Shell Must Fall, wat we willen bereiken en hoe we actiegroepen kunnen ondersteunen. Ook maken we ruimte om ideeen en plannen uit te wisselen.

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

 https://us02web.zoom.us/j/84992564291