In de komende maanden gaan we door het hele land én daarbuiten in alle grote steden een aantal informatie avonden organiseren over Code Rood, en de actie in augustus. Wil je meehelpen om dit te realiseren? Samen krijgen we zo veel mogelijk mensen bij de actie en het kamp!
Wil je helpen zo’n avond vorm te geven bij jou in de buurt? In deze rollen kan je helpen:

  • Facilitator: mensen welkom heten die binnen komen, folders/stickers/flyers uitdelen, email adressen en interesse voor de niewsbrief noteren.
  • Spreker over Code Rood: wat we zijn, wat we willen, onze uitgangspunten.
  • Spreker over de actie in Augustus: waarom Groningen, waarom gas, actiekamp en legale support demonstratie.
  • Ervaringsdeskundige: Waarom doe je mee met Code Rood? Dat kan lopen van “Ik ben naar een actieconferentie geweest” tot “ik deed mee aan een burgerlijk ongehoorzame actie”. Maak het persoonlijk, en benadruk dat je op ieder niveau mee kan doen!
  • Techniek: Zorg dat de beamer en presentaties werken, start film etc.
  • Logistiek: de locatie regelen.
  • Promotie: zorg dat er een leuk publiek is op de infoavond en promoot het evenement.

Er wordt een informatie pakket gemaakt dat sprekers als basis kunnen gebruiken, maar je kan natuurlijk ook je eigen materiaal meebrengen.
Of weet je een geschikte locatie voor een Code Rood infoavond? Geef een contactpersoon door!
Help je mee om van Code Rood een grote massa beweging te maken? Stuur nu een mailtje!