Het is ons doel om met een grote groep mensen de gaswinning door de NAM op een veilige manier te ontregelen door de toegang tot het NAM tankenpark in Farmsum (gemeente Delfzijl) te blokkeren. Vanwege de aanwezigheid van het giftige en explosieve aardgascondensaat op het tankenpark is dit een potentieel levensgevaarlijke actielokatie. Echter, omdat onze blokkade zich richt op blokkeren van de toegang voor de tankwagens hoeven wij het terrein zelf gelukkig helemaal niet te betreden. Voor de veiligheid van alle deelnemers en omstanders zullen wij daarom op de openbare weg blijven en niet over de hekken gaan. Daarnaast zullen wij in de directe omgeving van het tankenpark ook geen open vuur maken.

Voor je eigen veiligheid raden we aan om tijdens de actie alleen zonnebrandcreme op alcoholbasis te gebruiken. Gebruik geen make-up. Draag geen contactlenzen. Waarom? Mocht de politie besluiten pepperspray te gebruiken dan hecht dit aan vettige substanties. Ook kan het onder je contactlenzen komen en daardoor je ogen beschadigen. Neem ook geen dingen mee die als wapen gezien kunnen worden!