Support & Recovery

Action is both necessary and good, but they can also involve stressful experiences. When we enter an action, we purposefully put ourselves in a possibly vulnerable position. The emotions can run high in different ways. There is often adrenaline involved with civil disobedience; (a form of) violence or intimidation can be used against you or your comrades. This can have an impact on you. Sometimes you notice it right away, sometimes not until you’re back from the action environment.

Actie is zowel noodzakelijk als goed, maar er kunnen ook stressvolle gebeurtenissen plaats hebben. Als we een actie ingaan plaatsen we onszelf willens en wetens in een mogelijk kwetsbare situatie. De emoties kunnen op verschillen manieren oplopen. Er is vaak adrenaline betrokken bij burgerlijke ongehoorzaamheid; er kan (een vorm van) geweld of intimidatie tegen jou of je kameraden worden ingezet. Dit kan een impact op je hebben. Soms merk je het meteen, soms pas terug in ‘de buitenwereld’.

Merk je dat je last achteraf last hebt, of vooraf vragen, of wil je in contact komen met het support en recovery team, klik dan op knop hieronder.