Borrel / Reclaim Our Pride / Mobilisatie Ende Gelände

Hallo lieve mensen,
We hebben weer wat updates:

  • Borrel & reünie: 4 augustus 18:00 in Utrecht
  • Code Rood ondersteunt “Reclaim our pride”
  • Ende Gelände mobilisatie
  • Evaluatieconferentie 16 september
  • Updates arrestanten
  • Actieconferentie 21 oktober en 25 november
  • Donaties

BORREL & REÜNIE 4 AUGUSTUS VANAF 18:00 IN UTRECHT
Na een welverdiende pauze willen we je uitnodigen om bij elkaar te komen voor een borrel & reünie. Een mooi moment om je ervaringen en gevoelens van de eerste CODE ROOD actie te delen maar ook simpel om een hapje en drankje te delen en te genieten van het gezelschap van mensen die net zo veel als jij dromen van een betere toekomst. De locatie is het ACU, Voorstraat 71 3512 AK Utrecht. Voor meer informatie over het programma check de website. We beginnen om 6 uur met eten. We hebben nog hulp nodig bij het koken! Mail naar coderood-admin@lists.riseup.net als je daar zin in hebt!

CODE ROOD ONDERSTEUNT “RECLAIM OUR PRIDE”

Als een verdediger en een voorstander van intersectionele radicale politiek voor meer sociale gerechtigheid staat Code Rood in solidariteit met het anti-kapitalistische, dekoloniale en intersectionele queer bloc en hun geplande actie “‘We reclaim our Pride’ op vijf augustus. Zie onze site voor meer informatie waarom we dit steunen, of ga direct naar het het Facebook-evenement van deze actie.

ENDE GELÄNDE MOBILISATIE

De Nederlandse mobilisatiegroep, waar Code Rood onderdeel van vormt, organiseert een bus die in de ochtend van 23 augustus zal vertrekken en in de avond van 29 augustus zal terugkeren. Aanmelden kan vanaf nu hier. Ook is het mogelijk om samen met anderen vanuit Nederland naar de actie te fietsen. Daarbij wordt samengewerkt met de klimaatfietsers van Time to Cycle die op 19 augustus vanuit London met de boot aankomen in Hoek van Holland. Daarnaast zal er op het klimaatkamp een hoek gereserveerd worden voor mensen die vanuit Nederland komen, de “Under Water World Barrio”. Voor meer informatie over de NLse mobilisatie naar Ende Gelände en het aanmelden voor de bus of de fietstocht, klik hier.

Ook alvast een korte vooraankondiging: van 6 tot 18 november wordt de 23e VN klimaattop georganiseerd in Bonn, op korte afstand van de kolenmijnen in het Rijnland, de grootste bron van CO2 uitstoot in heel Europa. Aan de vooravond van deze top, op 4-5 november, zal er daarom opnieuw een Ende Gelände actie plaats vinden. Terwijl regeringsdelegaties zich verzamelen leggen wij de vinger op de zere plek.

EVALUATIECONFERENTIE 16 SEPTEMBER
De evaluatieconferentie begint vorm te krijgen. De inloop is van 10 uur tot half 11. Om half 11 stipt beginnen we. We hebben de dag ingedeeld in drie gedeeltes. Als je nog niet de online evaluatie hebt ingevuld, doe dit dan nog alsjeblieft!
In de ochtend hebben we een discussie over onze identiteit. Waar willen we naar toe als beweging. Is de actievorm die we hebben gekozen juist en willen we daar mee door gaan? Moeten we een andere kant op gaan als beweging? In de middag bespreken we de actieconsensus en hoe we er mee om kunnen gaan als mensen zich niet aan de actieconsensus houden. Hoe zorgen we ervoor dat we binnen onze beweging elkaar te vriend houden en met elkaar blijven samenwerken? Aan het einde van de middag hebben we een praktische evaluatie. Wat wat vonden we van het kamp en de actie? Na de conferentie hebben we avondeten en een borrel! Dus plan niets in de avond want het gaat gezellig worden!
Meld je graag aan op de website, zodat we de dag goed kunnen plannen en bijvoorbeeld niet te veel of te weinig eten organiseren.

UPDATES ARRESTANTEN

Je denkt wellicht ‘hoe is het eigenlijk met de arrestanten?’ Fijn dat je hen niet vergeten bent, wij zijn dat uiteraard evenmin. Het gaat hen goed en in samenwerking met de advocaat en de arrestantengroep houden wij in de gaten welke steun zij nodig hebben. Voorlopig heeft de advocaat geadviseerd geen media campagne te starten. Vandaar de relatieve stilte, die we in principe aanhouden tot na de uitspraak van de rechter. In ieder geval zullen wij de juridische kosten gezamenlijk dragen, wat tot nu toe neerkomt op in totaal zo’n 1800 euro voor 12 personen. Dit bedrag kan in de toekomst hoger worden. Bijdragen aan deze kosten zijn zeer welkom en kunnen overgemaakt worden naar: NL55 TRIO 0338 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA onder vermelding van ‘rechtszaak’.

ACTIECONFERENTIE 21 OKTOBER EN 25 NOVEMBER
Volgend jaar gaan we natuurlijk door. Het is ten slotte ons doel om een krachtige beweging op te bouwen tegen fossiele brandstoffen en voor een rechtvaardige transitie. Maar wat kunnen we het beste doen om vooruitgang te boeken? Op 21 oktober zullen we gaan brainstormen over ideeën. Die kunnen vervolgens uitgewerkt worden om op 25 november een beslissing te nemen voor acties in 2018.
Hoewel de actie dit jaar in Amsterdam plaats vond is het niet de bedoeling alleen een Amsterdamse actiegroep te zijn. Daarom streven we er naar om de actieconferenties in Utrecht te laten plaatsvinden, of in ieder geval niet in Amsterdam. Weet je een goede plek met capaciteit voor 80 tot 100 mensen die in het weekeinde beschikbaar is voor ons? Mail dan naar facilitatie@lists.riseup.net.
Ook hier geldt, meld je graag aan op de website, zodat we de dag goed kunnen plannen en bijvoorbeeld niet te veel of te weinig eten organiseren.
DONATIES
Het klimaatkamp en de actiedag hebben veel geld gekost, voor dingen als de toiletten, tenten, communicatie-infrastructuur en actiemateriaal. Mocht je nog niet de kans hebben gehad om te doneren, dan kan je jouw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL55 TRIO 0338 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA. We stellen het op prijs als degenen die meer kunnen betalen een grotere bijdrage doen. Dit scheelt voor mensen die minder geld hebben. Stuur daarnaast onze oproep voor donaties door naar vrienden, kennissen of familie die misschien een financiële bijdrage kunnen leveren.
Tot bij de reünie in het ACU op 4 augustus!
Strijdbare groet,
Code Rood