Deze FAQ was geschreven ter informatie over onze klimaat actie in de Amsterdamse kolenhaven in juni 2017, en over wie wij zijn. Het meeste is nog steeds relevant, maar voor 2018 is ons plan voor een kamp+actie in het Groningse gasgebied, 24-31 Augustus.
V: Wie zijn jullie?
A: Wij zijn een groep bezorgde mensen die opkomen voor klimaatrechtvaardigheid. Wij maken onderdeel uit van een wereldwijde beweging tegen de klimaatvernietiging door de fossiele industrie. CODE ROOD is een zogenaamde ‘grass roots’-beweging waarbij iedereen kan mee doen en iedereen die meedoet een stem en een zegje heeft in het besluitvormingsproces. We streven er naar om een diverse beweging op te bouwen. Wij zijn geheel onafhankelijk en nemen geen geld van sponsoren aan.
Ons doel is om klimaatverandering een halt toe te roepen en een wereld te creëren waarin mensen in harmonie leven met elkaar en de natuur. Zie ook ons manifest voor een uitgebreid antwoord op deze vraag.
V: Wat gaan jullie doen?
A: Wij organiseren van 22 juni tot en met 26 juni een informele camping/klimaatkamp in de haven van Amsterdam. Zaterdag 24 juni hebben we een actiedag waarop wij burgerlijke ongehoorzaamheid zullen uitvoeren met als doel de normale gang van zaken van de fossiele brandstoffen-industrie in de haven van Amsterdam stop te zetten.
V: Het Parijsakkoord is getekend, dan is zo een soort actie toch niet meer nodig?
A: Het klimaatakkoord van Parijs is ‘too little too late’. Er zijn geen bindende afspraken gemaakt in Parijs, en de plannen die de landen tot nu toe hebben ingediend zijn bij lange na niet genoeg om klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden. Dat er geen bindende afspraken gemaakt zijn valt te merken: De regering lapt dit echter aan zijn laars, en blijft de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan voor zich uitschuiven.
Bovendien heeft het klimaatakkoord van Parijs er alleen kunnen komen vanwege de druk van onderaf. Als er niet een beweging was geweest die overal op de wereld voor klimaatrechtvaardigheid was opgekomen, dan was het Parijsakkoord nog niet half zo sterk geweest. Het is en blijft dan ook van enorm belang om druk te blijven uitoefenen van onderaf.
V: Maar de haven wordt toch al kolenvrij? Waarom komen jullie dan nog?
A: De Haven van Amsterdam wordt pas kolenvrij in 2030. Dat is veel te laat als we klimaatverandering binnen de perken willen houden. Bovendien gaat het niet alleen om kolen, maar ook om gas, olie en benzine. De Amsterdamse haven is de grootste benzinehaven van de wereld; daar moet snel verandering in komen als we het klimaat willen redden. De kolen worden misschien aangepakt, maar de haven breidt alleen maar uit om de andere fossiele brandstoffen te faciliteren.
V: Het is prima om activistisch te zijn, maar burgerlijke ongehoorzaamheid is gewoon de wet overtreden. Jullie zijn toch gewoon criminelen?
A: Wij kiezen bewust voor burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat doen we niet zomaar. Het klimaatprobleem is een zeer ernstig probleem, dat de levens van miljarden mensen bedreigt. De politiek en het bedrijfsleven hebben de afgelopen dertig jaar geen noemenswaardige actie ondernomen om deze enorme bedreiging tegen te gaan. Daarom zijn wij van mening dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is om, binnen bepaalde grenzen en zo min mogelijk, de wet te overtreden. Het gaat om het welzijn en het leven van mensen en de natuur, nu en al helemaal in de toekomst.
Verder moet worden gezegd dat veel collectieve verbanden de grenzen van de wet opzoeken, en die vaak ook systematisch overtreden als daar een doel mee bereikt wordt.  Bij bedrijven is dit soort gedrag omwille van meer winst volkomen geaccepteerd. Wij als collectief zijn op onze manier ondernemers, alleen zijn wij niet uit op geldelijke winst, maar morele winst. Het is een strijd van ideeën. Actie is communicatie met voortgezette middelen.
V: Hoe komen jullie daar? Zeker met een auto op benzine?
A: We raden iedereen aan om met de fiets te komen. Het kamp is op fietsafstand van station Sloterdijk dus als je een auto hebt dan kun je die thuis laten. Los daarvan moeten we ook realiseren dat het niet zo veel uitmaakt als je een dagje de auto laat staan, of een spaarlamp indraait in plaats van een gloeilamp, of papier scheidt. Natuurlijk moet dit gedaan worden! Maar het is onzinnig om te denken dat je hiermee het klimaat kunt redden terwijl er op industriële schaal elke dag meer CO2 de lucht ingepompt wordt en elke dag er weer kilometers aan regenwoud verloren gaat.
V: Wat gaan jullie nou precies doen op 24 juni?
A: We zullen met onze lichamen de normale gang van zaken voor de fossiele brandstoffenindustrie in de haven van Amsterdam verstoren. Er zal misschien politie tussen ons en ons doelwit staan. Dan zullen we ons daar langs of doorheen bewegen. We zullen dit op een zo een veilig mogelijke manier doen: rustig en zonder geweld. We zullen dan ook kalm reageren op mogelijke escalaties van politie en beveiligingsmedewerkers. We zullen niets kapot maken. Lees ook onze actieconsensus waarin precies staat wat we wel en niet hopen te bereiken.
V: Zijn er risico’s?
A: Ja er zijn helaas wel risico’s. We hebben ook trainingen/workshops over de juridische risico’s en je rechten op het kamp! Zorg dat je zo’n training volgt als je meedoet, want het is belangrijk je rechten te kennen!
We zijn goed voorbereid en we hebben een heel juridisch team achter je staan mocht er iets gebeuren. En onthoud ook dat je niet alleen bent! Met hoe meer we zijn, hoe veiliger we zijn.
V: Hoe kan ik meedoen?
A: Je kan meedoen door op Donderdag 22 juni om 11 uur op station Sloterdijk te zijn. Daar wordt je opgevangen en doorverwezen naar de plek waar we het kamp bouwen. Voor het slagen van het kamp is het belangrijk dat het snel van de grond komt. Daarvoor is belangrijk dat veel mensen direct bij het begin aanwezig zijn.
Als je toch niet direct kunt komen, kun je ook later aansluiten Zodra het kamp in opbouw is, wordt de plek bekendgemaakt op onze website en sociale media. Probeer zeker de vrijdag op het kamp niet te missen! De actie begint zaterdag vroeg en het is essentieel dat velen van ons zich op vrijdag samen voorbereiden:  een actietraining volgen, een juridisch infosessie bijwonen, en het vormen van een zogenaamde affiniteitsgroep. Met een betere voorbereiding ben je beter in staat om samen met anderen een goede actie te beleven.
V: Ik wil niet meedoen aan de actie, maar ik vind het wel een goed initiatief. Kan ik nog op een andere manier helpen?
A: Jazeker! Met CODE ROOD streven we er naar om voor iedereen een invulling te hebben om te helpen. Je kan altijd naar het kamp komen om daar een handje te helpen met het koken of de schoonmaak (of gewoon om een lezing te volgen). Ook is er een legale demonstratie gepland waar je aan mee kunt doen. Als je thuis wilt blijven kun je doneren en ons ondersteunen op sociale media.
V: Wat is een affiniteitsgroep?
A: Een affiniteitsgroep is een groepje van vier tot acht mensen die van tevoren afspraken met elkaar gemaakt hebben over wat ze wel en niet doen tijdens een actie. Je vertrouwt iedereen in je groepje blindelings en je let extra op elkaar. Affiniteitsgroepen hebben twee doelen tijdens een actie: 1) het is de beste manier om een persoon te beschermen tijdens acties, je hebt mensen die op je letten en mensen waarmee je je zorgen kan bespreken, en 2) het is een onmisbare manier om besluiten te maken in grote groepen. In een klein groepje kan je snel een beslissing maken, een afgevaardigde van het groepje kan de beslissing delen en bespreken met afgevaardigde van de andere groepjes. Dit noem je een spokes council.
Hier is een lijstje onderwerpen om door te bespreken met je groepje voor dat je aan de actie begint:

  • Wat zijn je doelen? Wat hoop je te bereiken?
  • Wat hoop je dat er gaat gebeuren?
  • Wat hoop je dat er niet gaat gebeuren?
  • Hoe kun je elkaar steunen tijdens de actie?
  • Wat zijn je persoonlijke grenzen?
  • Wat is de naam van de groep? (dit roep je om elkaar snel weer te kunnen vinden)/li>
  • Zijn er medische of psychische problemen die je wilt delen?
  • Vorm actieduo’s (buddy systeem).

V: Kan ik anoniem blijven?
A: Op het kamp hebben we regels qua fotograferen. Tijdens de actie hebben we een outfit aan om anonimiteit makkelijker te maken. Onze fotografen zullen mensen niet herkenbaar in beeld proberen te brengen maar houd er rekening mee dat er ook andere media mee zullen lopen.
V: Ik ben nog geen 18, kan ik mee doen?
A: Ja natuurlijk! Het is wel verstandig dit met je ouders te bespreken.